Понеделник 1-ви Май 2006 22:00 ч.
Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Клуб Математик

Учениците от Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" задълбочено и отговорно се ангажират в областта на математиката в Клуб Математик.

Клуба е в партньорство и с Гимназия „Яне Сандански” – гр. Сандански.

За Клуба

Голям брой учениците от Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" отдават приоритет на математиката. За тази цел участващите в Клуб Математик са разпределени в 4 групи. Те обхващат съответно 9, 10, 11 и 12 клас.

Целите в работата на клуба са развитие на интереса към математиката и логическото мислене, работа в екип, бърза и точна ориентация, подреденост, участие в олимпиади, състезания и математически турнири.

Работата в отделните групи се състои от надграждане на учебното съдържание, включване на теми от профилирана подготовка, решаване на логически задачи в 9 и 10 клас; тестови задачи, теми за матури и задачи от кандидат-студентски изпити в 11 и 12 клас.

Дейности

108 ученика от 8-12 клас се включиха в олимпиадата по математика месец февруари, като предварително в клубовете се разгледаха задачите от Общинския и Областния кръг, давани 2008 год и 2009 год. От тях класирани за следващия кръг са:

1. Диана Младенова Личева-11 клас
2. Диана Валентин Калоянова-11 клас
3. Мая Иванова Генкова-12 клас


Учениците в клуба работят с желание убедени, че усилията и труда, който полагат са инвестиция за тяхното бъдеще. За това спомагат:

работата в екип – чрез направата на презентации, свързани с преобразуване на функции и статистика 10 клас; изготвяне на табла с конкурсни задачи 9 клас;

създаване на практически умения за логическо мислене, усвояване на знания при решаване на тестови и конкурсни задачи – чрез проведения конкурс „най-добър математик” в клуба, където призовите места взеха:

1. Магдалена Ангелова Кюлеханова-9 клас
2. Янка Станилова Тилкова-9 клас
3. Елена Сергеева Василева-10 клас
4. Теодора Данчева Данчева-10 клас
5. Тодор Евгениев Балабански-11 клас
6. Станимир Иванов Стоилов-12 клас

умения за общуване на математически език, както и използването на математически термини – чрез проведената едноседмична „зелена академия” в гр. Сандански, както и математическото състезание между учениците от клубовете във II АЕГ и Гимназия „Я. Сандански”, в което победители са:

1. Магдалена Ангелова Кюлеханова-9 клас
2. Бойка Красимирова Василева-10клас
3. Стефани Данаил Минева-10 клас
4. Изабел Калинова Гандилева-10 клас
5. Диана Младенова Личева-11 клас
6. Ле Хъонг Тхао-11 клас
7. Хънг Суан Нго-11 клас

възможността за ориентация към определена сфера за бъдеща реализация – чрез посещението месец март на откритите врати на СУ” Кл.Охридски”, където учениците от 11 и 12 клас имаха възможността да се запознаят с новите специалности и особеностите в кандидат-студентската кампания 2010год.; чрез срещата с преподавателския колектив на Американския университет и ученици от 9,10, 11 и 12 клас проведена месец март в Благоевград; чрез посещението на занятията на клубовете от колеги – математици от НПМГ, IАЕГ и Гимназията в гр.Сандански.

Всичко изложено по-горе дава възможности за постигане на по-високи резултати, за повишаване качеството на образованието, мотивация за професионално развитие и самочувствие за конкурентност на образователния пазар.