Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Клуб Екобъдеще

Клуб Екобъдеще ангажира учениците в актуалните екологични проблеми от национален и глобален аспект.

Учениците подготвят и провеждат сипозиуми свързани с екологичните световни проблеми, както и екоакции самостоятелно и заедно с клуба на училище „Яне Сандански” гр. Сандански.

За Клуба

Участниците в Клуб Екобъдеще  са разделени в две групи:

Една група ученици от 11 клас
Една група ученици от 10 клас

Целта на клуба е насочване и ангажиране на вниманието на учениците към актуалните екологични проблеми в национален и глобален аспект и начините на тяхното разрешаване. Основните теми за проучване и обсъждане са алтернативните енергийни източници, промените в климата и глобалното затопляне, намаляване замърсяването на въздуха, водата и околната среда, решаването на екологични проблеми като предпоставка за устойчиво развитие. Участниците в клуба са разделени на две групи според интересите и предпочитанията си към някоя от основнити теми, по които правят проучвания и представят реферати и презентации. Освен редовните седмични сбирки са проведени и две кръгли маси с презентации и дискусии.

Подготовиха и участваха в симпозиуми по проблемите на устойчивото развитие и начините на решаването им. На 19.03.2010 г. организираха и проведоха симпозиум на тема "Екологично чиста среда за устойчиво развитие" на английски език. Поканени бяха гости от Министерство на Енергетиката, АЕЦ "Козлодуй", Професор по енергетиката от Тексас, САЩ, Софийска столична община,и Министрстово на образованието.

Подготвиха и участваха в екологични разходки и екоакции в София и в Пирин - самостоятелно и заедно с клуба на училище „Яне Сандански” гр. Сандански; изготвиха табла с рисунки, снимки и други мероприятия по случай настъпването на пролетта и деня на Земята. На 25.04.2010 г. в чест на деня на земята организираха и проведоха екоакция - засаждане на дръвчета и храсти в училищния двор и цветя в съндъчета за окраса на вътрешния интериор на училищната сграда. Поставиха, също така, контейнери за разделно събиране на отпадъци и батерии и акция за събиране на излязла от употреба малогбаритна иликтронна и електрическа техника, която бе предадена за рециклиране.

Чрез направеното проучване и изготвяне на реферати, презентации и други материали участниците в клуба се запознават и с професията на еколозите, повишават общата си екологична култура и социалната си ангажираност към опазване на околната среда и съхранение на природните ресурси и дадености за идните поколения.

 

 


 

 

Ecotourism

 

Ecotourism