Понеделник 1-ви Май 2006 22:00 ч.
Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Академия Бизнес

Учениците развиват своите предприемачески умения в Клуб Предприемачество.

Своите творчески журналистически умения и способностите за писане учениците развиват в Клуб Литература, публицистика и журналистика.

За Академията

Академията като цяло дава възможност за развитие на предприемаческо мислене, инициативност и креативност, екипност, мотивирано изразяване на становище, умение за обществена комуникация, сетивност към значими обществени проблеми, интерпретиране и формиране на обществена позиция, свързана с тях, медийна грамотност

Академията се разделя на 2 основни клуба - Клуб Предприемачество и Клуб Литература, публицистика и журналистика. Клуб Предприемачество е подразделен на два клуба даващи възможност за създаване на две ученически фирми - Фирми "Fiasco", "Fun Spirit", и Фирма "Lingvist 2010" за Преводи и Легализации.

Основната цел на академията е личностно развитие и професионална ориентация и нагласи за живот в пазарно общество и формиране на гражданско поведение на учениците от Втора Английска Езикова Гимназия "Томас Джеферсън".
За клубовете

  • Предприемачество
  • Литература, публицистика и журналистика
icon 1

Клубът насочва вниманието към осигуряване на приложимостта на наученото в практически условия, чрез практически занятия – създаване на виртуални фирми и делови игри. Придобитите знания, умения и компетенции ще послужат като основа за икономическа и организационна култура за създаване и управление на фирма. Запознаване с професията на мениджъра, рекламния агент, администратора на фирма.

icon 2

60 ученици от Втора английска гимназия участват в клуба разделени на три групи. Издават училищен вестник, отразяващ протичането на всички дейности по проекта и участието на учениците в училищни тържества и във всички междуучилищни турнири, състезания и олимпиади. Насочване на вниманието към проблемите на заобикалящата среда, към социално ангажиране и формиране на гражданско съзнание и обезпечаване на възможностите за личностно и професионално развитие. Клубът е в партьорство с учениците от Гимназия „Яне Сандански” при организирането две литературни вечери, една в София и друга – в Сандански.