Понеделник 1-ви Май 2006 22:00 ч.
Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Клуб Европейски уроци

Учениците от Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" обогатяват своите знания по  въпросите, свързани с ЕС в Клуб Европейски уроци.

Запознават се и овладяват инструментариума на ЕС за нормите на поведение в гражданското общество..

За Клуба

Присъединяването на Р. България към ЕС е свързано с кардинални промени във всички области, сфери и структури на държавно и гражданско ниво.

Въпреки, че сме членове на ЕС от 2007г.,  все още се чувства недостатъчна информираност сред обществеността и младите хора по отношение ролята и значението на европейските институции и политиките на ЕС.

В този смисъл идеите и инициативите за училищни дейности, посветени на европейската проблематика, следва да бъдат насърчавани подобаващо. Училището в най-голяма степен би могло да се натовари с важната мисия да изгради знания и умения, свързани с практикуването на един нов вид гражданство – европейското, без при това да се накърнява националната идентичност. Единственият начин да се осмисли значението на различните институции на обединена Европа и тяхната роля в живота на всеки човек е възможността за образование и достъп до информация на младите хора, формиращо „европейско съзнание”.

Създаденият във 2 АЕГ клуб „Европейски уроци” има за цел – обогатяване на знанията на учениците по въпросите, свързани с ЕС, европейската култура и интеграцията на страната ни.

Дейности

108 ученика от 8-12 клас се включиха в олимпиадата по математика месец февруари, като предварително в клубовете се разгледаха задачите от Общинския и Областния кръг, давани 2008 год и 2009 год. От тях класирани за следващия кръг са:

Симулации за работата на европейските институции и структури

Запознаване и овладяване на инструментариума на ЕС за нормите на поведение в гражданското обществос

Организиране на кръгла маса по случай Деня на Европа – 9 май

Симулативна игра „Един ден депутати в Европейския парламент”

Презентации по обществени проблеми, лектории и дискусии.

 

Участниците в клуба се запознаваг с ролята на съюза в ежедневието на гражданите му и с основните задачи, които общността цели да постигне. Европейските уроци създадават усещане за обществена ангажираност и чувство за принадлежност към „европейското семейство” и показват важността и ролята на образованието и обучението по отношение на бъдещото развитие на България като демократична и европейска държава.

 


Клуб Европейски уроци