Понеделник 1-ви Май 2006 22:00 ч.
Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Клубни дейности

5 Академии обхващат 20 клуба във Втора Английска Езикова Гимнация "Томас Джеферсън"..

Учениците отговорно се ангажират в отделните клубни дейности под мотото "I am a great believer in luck and I find the harder I work, the more I have of it"..

Добре дошли

Извънкласните занимания за учениците от Втора Английска Гимназия "Томас Джеферсън" са организирани чрез сформиране на пет академии, които обхващат 20 клуба в разлини сфери на интереси в областта на изкуството, науката и спорта.

Клубовете са създадени от октомври 2009 г.

  • Академия Арт

   Академия арт включва пет клуба: Клуб Уеб Дизайн, Клуб Изкуство, Клуб Арт Театър, Клуб Театър "Ню Глоуб" и Клуб Народни Танци. Всеки един клуб е свързан с формиране на естетически усет и духовна наслада от съприкосновението със света на изкуството.

   За повече информация»
  • Академия Бизнес

   Академия Бизнес включва два основни клуба: Клуб Предприемачество и Клуб Литература, публицистика и журналистика. Предприемаческо мислене, инициативност и креатевност, екипност, умение за обществена комуникация, сетивност към значими обществени проблеми, както и медийна грамотност е малка част от дейността на отделните клубове..

   За повече информация»
  • Академия Спорт

   Акдемия Спорт със седемте си клуба - Футболен, Баскетболен, Волейболен, Плуване, Тенис, Шах - развиват спортната и физическа активност, формират нагласи за здравословен начин на живот и важни личностни характеристики. Мажоретния състав е емблема на спортните отбори.

   За повече информация»
  • Екоакадемия

   Екоакадемия включва три клуба: Клуб Здраве, Клуб Екобъдеще, и Клуб Екотуризъм. Целта на всеки клуб е формиране на екологична и туристическа култура, както и на гражданска позиция по съвременни глобални проблеми..

   За повече информация»
  • Академия Знание

   Академия Знание включва три клуба: Клуб Математика, Клуб Европейски уроци и Клуб Гражданско общество и национална идентичност. И трите клуба повишават мотивацията за качествено образование, конкуреноспособност и професионално развитие.

   За повече информация»

Училищен вестник -
"Утре сме ние"


Последни новини

Юни 29/ 2010
Ученически фирми Fiasco и Fun Spirit кани всички ученици и учители на Хавайско парти в дискотека Анил в Южния парк от 18:30 часа послучай приключване на учебната година.


Юни 29/2010
Театър Ню Глоуб представя своите постановки - Deidre (an Irish saga) на ученици от 8 клас и Cinderella (modern version) на ученици от 10 и 11 клас.


Юни 25/2010
Тържествено раздаване на димплимите на 12 клас в Военния клуб от 13:30 часа.


Май 10/2010
Концелтен спектакъл на клуб Арт Театър - 12 клас представя "Един ден ученик в 2АЕГ" от 13:30 часа в читалище "Г.С. Раковски".


Април 22/2010
Екоакция в училище послучай Деня на земята 2010 г. организирано от клуб Екобъдеще. Кюпютърно съзтезание в Мултимедиййния кабенет на тема Деня на земятас участието на шест отбора организирано от клуб Уеб Дизайн.