Понеделник 1-ви Май 2006 22:00 ч.
Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Академия Арт

Учениците развиват своите таланти, дарби и дарования в 5 училищни клуба.

Клуб Уеб Дизайн, Клуб Изкуство, Клуб Арт Театър, Клуб Театър Ню Глоуб, Клуб Народни танци задоволяват техните интереси в училищна среда..

За Академията

Целта на академията е да стимулира развитието на талантите, дарбите и дарованията на учениците създаване на училищна среда, задоволяваща интересите им. Така в свободното си време учениците ще могат да творят като ползват професионална информация.

Академията обхваща 5 клуба - Клуб Уеб дизайн, Клуб Изкуство, Клуб Арт театър, Клуб Театър Ню Глоуб и Клуб Народни танци.
За клубовете

  • Уеб Дизайн
  • Изкуство
  • Арт Театър
  • Театър Ню Глоуб
  • Народни танци
icon 1

Работата на клуба е да създаде нов уеб сайт с наименование на проектното предложение. Този сайт ще бъде място за публикуване на идейни проекти. Учениците в клуба обогатяват знанията си в сферата на новите технологии и комуникации; получават достъп до световните софтуерни продукти и по-добро ориентиране в съвременния информационен свят, както и грамотност и компетенци свързани с графичните програми за създаване на уеб сайт.

icon 2

Клуба развива талантите на учениците в сферата на изобразителното изкуство. Организира изложби и пленери съвместно с ученици от Гимназия "Яне Сандански". Предвиждат се два плера през междусрочната и пролетна ваканции. Част от творбите ще бъдат използвани за естетизация на вътрешната училищна среда във Втора Английска Езикова Гимнация "Томас Джеферсън" и Гимназия "Яне Сандански", както и създаване на постоянна изложба с ученически творби.

icon 3

Дейността на клуба е предназначена за ученици от 12 клас на Втора Английска Езикова Гимназия "Томас Джеферсън". Учениците ще поставят програма посветена на тема "Един ден ученик в 2 АЕГ". Представянето и ще бъде в навечерието на 24 май. Това е елемент от ритуализацията на дейностите по изпращане на зрелостниците. Така учениците изразяват своите мисли и чувства, както и усещането за неповторимата индивидуалност на Втора Английска Езикова Гимназия "Томас Джеферсън".

icon 4

В клуба участват ученици от 8, 9, 10 и 11 клас. Идеята е да се представят постановки на английски език от учениците, като по този начин се създава възможност за стимулиране и развитие на интересите и дарбите, както и възможност за по-задълбочено, разностранно и интерактивно изучаване на английски език. Учениците имат възможност да се запознаят и с професията на артиста, режисьора, сценариста, художника и оператора и да формират представа за театрознание.

icon 1

Създава се танцов състав за народни таци с оглед възпитаване на младите хора в духа на българските традиции и фолклорна музика, както и за съхраняване и популяризиране на танцовото изкуство. Изучават се фолклорни популярни хора и танци от всички краища на България. Основни изяви на състава са по време на традиционните училищни празницил Клубът е в партьорство с Гимназия "Яне Сандански", където в съвместна концертна изява съставите се надиграват.