Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Клуб Екотуризъм

В Клуб Екобъдеще учениците интусиазирано защитават основна идея - да се насладим на природата и да я опазим за бъдещите поколения.

Организират разнообразни дейности свързани със .здравословен живот, общуването с природата и движението като начин на живот.

За Клуба

Основната цел на клуба е:

Формиране на екологична култура в младите хора като достойни граждани на съвременна Европа.

:Задачите, които си поставят участниците в клуба са:

Формиране на екологична култъра в подрастващите чрез запознаването им с защитените и застрашени от изчезване видове растения и животни, с ценни форми на релефа.

Укрепване здравето на учащите се и повишаване на жизнения им тонус чрез участия в екопоходи.

Спортът на открито – път към доброто здраве и дълголетие.

Задоволяване на естетическите потребности на учениците чрез общуване с планинската природа ( Витоша, Пирин ).

Дейности:

Организиране и провеждане на планински екопоходи в Пирин и Витоша.

Проучване с цел издаване на екоброшури на биоразнообразието в България, на уникални форми на релефа.

Изработване на флайери с атрактивни и привлекателни за туристите екомаршрути и екопътеки в страната ни.

Спортни игри със състезателен характер в полеви условия.

Организиране и провеждане на велопоход при подходящ планински терен.

Подготвяне и представяне на изложба с материали ( хербаризирани растения, препарирани насекоми, скални и минерални находки), събрани и класифицирани по време на екопоходите.

Изработване на табели за екомаршрутите и поставянето им в началните , междинните и крайните точки  на маршрутите.

Дейността на Клуба е насочена към запознаване с множеството възможности за развитие на различните видове туризъм в България и среща с природните красоти на родината ни.

Работата в клуба е свързана с разработването на информационни материали за туристически обекти, маршрути, защитени  животински и растителни видове, организирането на планински преходи в планитите Витоша, Стара Планина и Пирин. Ще се презентира уникалността на природата, защитените природни обекти, както и живописни екомаршрути в специално издадена брошура от клуба. Организират се и други разнообразни и приятни активности.

 


Клуб Екотуризъм

 

 

Ecotourism