Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow Slideshow
Клуб Здраве

„Здравето е сила! То ни дава не само физическа, но и психическа мощ. Прави ни красиви, свободни, добри и щастливи. Затова обучението в здраве е много важно” - основна концепция, която учениците залагат в клубната си дейност .

Клуб Здраве включва учениците в тренинги, срещи с психолози и други специалисти, дискусионна маса съвместно със сдружение „Експертна подкрепа” в областта на превенциите  на рисковите поведения и много други дейности в подкрепа на добро здраве.

За Клуба

Клубът включва три групи, всяка по десет ученици.

Концепцията, която учениците заложиха в клубната си дейност е следната: „Здравето е сила! То ни дава не само физическа, но и психическа мощ. Прави ни красиви, свободни, добри и щастливи. Затова обучението в здраве е много важно.” Според тях учебната дейност в клуба е най-ефективна :

когато са в приятелска атмосфера;
когато се чувстват преки участници в урока ;
когато участват в решението на проблеми, свързани със здравето;
когато разбират, че учителят се обръща към техните интереси, техните чувства и стимулира тяхното мислене.

Темите, които се разглеждат в трите групи са с обществена и социална значимост и са съобразени с интереса и с възрастта  на учениците .След мозъчна атака учениците определиха следните приоритетни теми: сърдечно-съдови болести, здравословно хранене и отклонения в хранителното поведение - анорексия, булимия, орторексия. Други важни аспекти в програмата на клуба са: наркомании, тютюнопушене, алкохолизъм, сексуален тормоз и насилие, полово предавани болести, ХИВ/СПИН и др.

Друг съвременен проблем със сериозни поражения върху целия ни здравен статус е стресът. Затова в нашите занятия дискутираме факторите, пораждащи стреса, методите за справяне със стреса, причините за гнева и начините да преодолеем разрушителната енергия на тази емоция и да я трансформираме в градивна.

. В дейността на клуба са заложени тренинги, срещи с психолози и други специалисти, дискусионна маса съвместно със сдружение „Експертна подкрепа” за обмен на добри практики в областта на превенциите  на рисковите поведения, изготвяне на брошура и представяне на презентации по теми от програмата; изработване на значка и плакат на клуб Здраве”, провеждане на общо училищна антиспин кампания.