Документи в pdf формат от дейности на различните клубове

За да отворите документите от вид PDF вие се нуждаете от Adobe Reader - Натиснете тук - Adobe Reader - за да свалите програмата.

 

Екологично чиста среда за устойчиво развитие
Човекът - част от биосферата и биосферата - част от човека!
Renewable Energy Sources ... For Our Green Future
Environmental Protection
Environmental Problems and Sustainable Development
Замърсяване и опазване на околната среда
Влияние на замърсяването на околната среда върху мутационната активност в организмите
Методи за пречистване и обеззаразяване на питейна вода
Снимки-брошури - държави членки на ЕС - част 1
Снимки-брошури - държави членки на ЕС - част 2
Врачанската екопътека
Телевизионната култура днес - статия
Лъч в мрака - есе
Статия относно хип-хоп културата
Лист за попълване на контролна тема по математика за матура (Вариант 3)
Шаблон контролна тема по математика за матура (Вариант 3)
Условия на контролна тема по математика за матура (Вариант 3)
Матеманиката - инвестиция в бъдещего - статия
Бланка - изпит по математика - тригонометрични функции
Изпит по математика - тригонометрични функции
Тема по математика - Степен и логаритъм. Тъждествени преобразования на изрази, съдържащи логаритми и степени с рационален степенен показател.
Тема по математика - Тригонометрични функции. Свойства. Намиране стойности на функция по дадени стойности на аргумента и обратно.