Ученически проект за симулация на съдебно дело ‘School Mock Court Case Project SCIO, 2020’, Шотландия

В началото на месец септември група ученици от десети клас на 2АЕГ се включи в международния проект по покана на шамбелан Макбийн и господин Джералд Мърфи – председател на борда на попечителите на проекта. Той се провежда за единадесети пореден път, но в нова виртуална среда. Наред с голям брой отбори на домакините, тази година в него участват и отбори от ЮАР, Германия и България. Общият брой на учениците надхвърля 200. Работният език на проекта е английски език. В продължение на шест седмици действащи адвокати от Шотландия и експерти в областта на медицината, съдебната медицина и др. ще ръководят дистанционното обучението в платформа с видеоконферентна връзка и форум.

 Участието е свързано със задълбочена предварителна подготовка, преглед на материали по гражданско дело, създаване и изпращане на документи, които да бъдат представени в съда, разработване на обвинителни и защитни речи на английски език. Работата по казуса изисква използване на конкретни факти,  правни норми и специфична правна терминология. Това провокира аналитичното мислене на учениците, развива уменията им за аргументиране и комуникация на чужд език и за работа в екип. Целта е  развиване на основни ключови компетентности: общуване на чужди езици, социални компетенции, компетенции по гражданско образование и не на последно място дигитални компетентности. Впоследствие учениците участват в симулация, в която те са поставени в ролите на адвокати и свидетели на двете страни – ищец и ответник. 

Всяко училище е представено от два отбора, които участват в редица рундове/елиминации/ с други отбори пред действащи съдии от всички страни участнички. От българска страна ще съдийства г-н Евгени Георгиев – съдия в Софийски градски съд. 

Отборите на 2АЕГ са както следва: 

Ищец: Александра Врабевска (10 б),  Даниела Чикова (10 б), Димитър Милкински  (10 б), Божана Табакова (10 в), Ния Иванова (10 в),  Самуил Петров (10 в), Теодора Данаджиева (10 в)

Ответник: Ива Николаева (10 б), Ния Балчева (10 б), Елица Тодорова (10 г), Лилиа Беляшка (10 г), Ориeл Зари (10 г), Юрий Киряков (10 г)

Ръководител на отборите на 2АЕГ: Мария Методиева, главен учител по АЕ

Нека пожелаем успех на нашите ученици в предстоящите състезания!

За повече информация: www.mockcourt.org.uk

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.