Работа по проекти

Учениците и учителите от Втора английска езикова гимназия работят по различни проекти, насочени към:
• Повишаване качеството на образованието;
• Организиране на дейности за развитие на уменията на децата в областите на изкуствата, науката и спорта, здравното образование, образованието за устойчиво развитие и гражданското образование;
• Разширяване на системата от училищни и междуучилищни състезания и конкурси, насърчаване на забавно-развлекателните състезания и конкурси с участието на родители, ученици, учители;
• Целогодишно ангажиране на учениците, включително и в периода на ваканциите, чрез създаване на клубове, провеждане на състезания, форми за ученически отдих и спорт;
• Организиране на училищни празници, фестивали, форуми и други форми с участието на членовете на училищната общност;
• Ритуализация на училищния живот -  популяризиране на националните и европейските символи; създаване на усещането за принадлежност към училището; повишаване на мотивацията  за участие в училищния и в извънучилищния живот;
• Естетизиране на вътрешната и външната училищна среда;
• Разработване на програми за ученици с агресивно поведени за развитие на техните лични и социални умения;
• Включване на учениците с агресивно поведение в дейности за ограничаване на насилието в училище.
• Развитие на интересите на учениците за формиране на гражданска култура и култура за европейския съюз.

 

Текущи проекти:

• Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

Проект „Climate Change- raise awareness - take action” – Договорен №   2020-1-AT01-KA229-077982_6" 

• Ученически проект за симулация на съдебно дело ‘School Mock Court Case Project SCIO, 2020’, Шотландия 

• КД 2 – 229 сектор“  Училищно образование“ проекти за „ Училищен обмен“- From a Dreamer to a Leader"

• КД 2 – 229 сектор“  Училищно образование“ проекти за „ Училищен обмен“ STEM - Teachers and Students Experiencing the Meaning of Stem

”Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” –  дейност „Стратегически партньорства“,“JOURNALISM AS A LEARNING TOOL” 

• INTERNATIONAL MOCK COURT DEBATING PROGRAMME "Raise your argument, not your voice" 

Приключили проекти:

• Integrating E-Learning and Open Educational Resources into Classroom

• HUMANISM CENTERED EDUCATION FOR A PEACEFUL EUROPE EUROHUMAN 2016-2018

„БЪЛГАРИЯ НА ДЛАН – МАКЕТИ НА ОТКРИТО“

• ERasmus +, CLAP - Culture,  Nature and People - Meeting points between Lithuania, the Czech Republic and Bulgaria

• CuLture, nature And People

„ЕДИННИ И ТОЛЕРАНТНИ ЗА НОВ, ОБЕДИНЕН СВЯТ - ЕТНОС“

• Проект "Грижа за природата - надежда за бъдещето!"

• Проект "Успех"

• НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

• Kenya possibilities and reality

• Sport is life

• Училището - Инвестиция в бъдещето!

• Bridges of digital content between nations

• Познавам, разбирам, приемам!

 

2 АЕГ "Томас Джеферсън" e надежден партньор в проектната дейност на:
• Министерство на образованието - оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" - "Да направим училището привлекателно за младите хора"
• Министерство на здравеопазването
• Постоянната комисия "За децата, младежта и спорта" към Столична община
• Столична община
• Европейски парламент
• Фондация „Отворено общество”
• Европейски структурни фондове
• Клуб „Дарби”
• НПО - Надеждни партньори за развитие „АЙСЕК”
• Езикови центрове "PEARSON"

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.