В официалния сайт на Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" ще намерите актуална информация за организацията на учебно-възпитателния процес, условията за кандидатстване и прием в гимназията. Ще се запознаете с преподавателския състав, с живота в гимназията и с нашите успехи, с разнообразните форми на извънкласни дейности и спорт, с европейските и национални проекти, по които работим, ще откриете интересни и потребни връзки.
За препоръки, предложения и мнения можете да използвате формата за обратна връзка.

Четвърти етап на държавен план прием за учебната 2018/ 2019 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Четвърти етап на държавен план прием за учебната 2018/ 2019 год.

Обявени в РУО, София-град 2(две) свободни места.

 

Подаване на документи, заявления до Директора на Втора АЕГ по образец на училището и документи по чл. 16, ал. 2, т. 2-4 — 03.08.2018 г.

Документи, които се подават: заявление до Директора на Втора АЕГ, Удостоверение за завършен VII клас, служебна бележка за успешно положени изпити.

Подаване на документите: II етаж, учителска стая  — от 08.00 ч. до 17.30 ч.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ на ученици за учебната 2018/ 2019 - след завършен VII клас

1.    Заявление

2.    Справка за новоприет ученик

3.    Декларация за съгласие

4.    Служебна бележка с резултати (оригинал)

5.    Удостоверение за основно образование (оригинал!)

6.    Акт за раждане (копие)

7.    Медицински картон с ваксини (профилактична карта – септември)

 

Фотоалбуми

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.