Втора Английска Гимназия
Официален сайт Печат Е-мейл

В официалния сайт на Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" ще намерите актуална информация за организацията на учебно-възпитателния процес, условията за кандидатстване и прием в гимназията. Ще се запознаете с преподавателския състав, с живота в гимназията и с нашите успехи, с разнообразните форми на извънкласни дейности и спорт, с европейските и национални проекти, по които работим, ще откриете интересни и потребни връзки.
За препоръки, предложения и мнения можете да използвате формата за обратна връзка.

 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 9 КЛАС Печат Е-мейл

График за получаване на СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ на 06.07.2015г. в Актовата зала

9 а клас - от 9:00 до 9:30 часа

9 б клас - от 9:30 до 10:00 часа

9 в клас - от 10:00 до 10:30 часа

9 г клас - от 10:30 до 11:00 часа

9 д клас - от 11:00 до 11:30 часа

9 е клас - от 11:30 до 12:00 часа

9 ж клас - от 12:00 до 12:30 часа.

 
ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИКА! Печат Е-мейл

На 26.06.2015 година в 10:00 часа в НАТФИЗ ще започне подготовката за церемонията за връчването на дипломите за средно образование. Всички зрелостници да бъдат облечени в подходящо облекло /за младежите - дълъг панталон и затворени обувки/.

 

Във връзка с писмо с №9105-178/20.05.2015г. на Министерството на образованието и науката и вх. №0200-586/22.05.2015г. на РИО – София-град, Ви уведомявам, че считано от 25 март 2015г., Министерството на образованието и науката е въвело нови канали, които позволяват заявяване и изпращане на документи за всички административни услуги чрез лицензиран пощенски оператор. По този начин потребителите могат да заявяват и получават съответната административна услуга, както на място в Министерството на образованието и науката, така и по пощата.
В тази връзка образците на заявления, както и подробна информация са публикувани на интернет страницата на министерството.
Тази информация е полезна за с цел информиране на заинтересованите зрелостници, които ще ползват административната услуга „Издаване на удостоверение Apostille на образователни и удостоверителни документи, издавани от институциите в системата на народната просвета“.

 

Инструктаж на зрелостника за ДЗИ.

Заповед № РД 09-576/ 05.05.2015 г. на министъра на образоването и науката са определени дати за провеждане на държавните зрелостни изпити по желание, сесия май-юни 2015 г.

График за провеждане на изпитна сесия за промяна на годишна оценка след завършена образователна степен за учебната 2014/2015 г.

Важно !!! За учениците, които ще полагат ДЗИ в НГДЕК „Константин Кирил Философ“ и на учителите, които ще бъдат квестори.

Уведомявам Ви, че държавните зрелостни изпити в Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ ще се проведат в сградата на ул. „Св.св.Кирил и Методий“ № 63 (в сградата на бившето 13 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ и където се помещава и 5 ВСОУ „П.Пенев“).
Входът за НГДЕК „Константин Кирил Философ“ е откъм ул. „Лозенград“.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 12