Клубове по интереси

Клубовете по интереси, създадени във 2 АЕГ, удовлетворяват потребностите и развиват способностите на посещаващите ги ученици, повишават тяхното самочувствие, вярата в собствените им сили и често компенсират липсата на внимание и грижа от страна на възрастните.

Участието в клубовете дава възможност за:
• интересно и пълноценно използване на свободното време;
• личностно развитие и обогатяване;
• контакти с хора със сходни интереси;
• активен междукултурен обмен с други държави;
• работа по проекти и осъществяване на различни идеи и инициативи;
• публична изява и социална активност;
• изграждане на умения за изготвяне на проекти и работа в екип;
• формиране на лидерски умения и умения за разрешаване на конфликти.

Безспорна полза от участието в клубните форми са положителните промени и в пряката учебна дейност - по-бързо усвояване на нови знания, увеличаване бързината на реакциите, развиване на пространственото и абстрактното мислене.

Мултипликационният ефект е свързан с изграждане на умения за сътрудничество и взаимодействие с обществени организации и институции, с изяви на училището на общинско, областно и национално ниво.

Работата в клубните форми стимулира креативността и творческите изяви на участниците в тях.

Най-мащабният проект, по който ще работи колектива на 2 АЕГ "Томас Джеферсън", през 2009-2010 г. е "Училището - инвестиция в бъдещето". Негови партньори са сдружение "Експертна подкрепа" и учителите и учениците от гимназия "Яне Сандански" в гр. Сандански. Финансирането на дейностите е по оперативна програма "Развитие на човешки ресурси". Главен координатор на проекта е г-жа В. Иванова - помощник-директор във 2 АЕГ.

Основната цел на проекта "Училището - инвестиция в бъдещето" е качествено интелектуално и физическо развитие на учениците и подобряване на учебната среда чрез участие в извънкласни и извънучилищни форми.

Клубните дейности са разпределени в пет академии:
Арт академия
Еко академия
Бизнес академия
Спортна академия
Академия "Знание"

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.