Новини

За учениците от 10 клас!

Уважаеми десетокласници!

В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в  10. клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомяваме, че можете да подадете заявление за явяване на НВО по чужд език и по информационни технологии - дигитални компетентности по желание, в срок до 10.04.2020 г. , 17:00 часа. 

Всеки ученик в 10 клас има право да се яви и на двата изпита. Когато желае да се яви само на един от двата изпита, попълва и изпраща заявление само за него.

Ако ученик желае да се яви и на двата изпита, попълва всяко от заявленията и ги подава по обявения по-долу ред.

Ред на подаване на заявленията по електронен път:

1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.

2. Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника , СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: 2els.bg@gmail.com.

 заявление-IT заявление-чужд-език 

За учениците от 10 клас!

Уважаеми десетокласници!

В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, т. 3 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в  10. клас през учебната 2019/2020 година, Ви уведомяваме, че можете да подадете заявление за явяване на НВО по чужд език и по информационни технологии - дигитални компетентности по желание, в срок до 10.04.2020 г. , 17:00 часа. 

Всеки ученик в 10 клас има право да се яви и на двата изпита. Когато желае да се яви само на един от двата изпита, попълва и изпраща заявление само за него.

Ако ученик желае да се яви и на двата изпита, попълва всяко от заявленията и ги подава по обявения по-долу ред.

Ред на подаване на заявленията по електронен път:

1. Заявлението/ Заявленията следва да бъде/бъдат свалено/и и разпечатано/и от ученика.

2. Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника , СКАНИРАНО И ИЗПРАТЕНО на електронната поща на училището: 2els.bg@gmail.com.

 заявление-IT заявление-чужд-език 

Анкета

Уважаеми родители!

Във връзка с необходимостта от усъвършенстване на процеса на обучение в електронна среда и получаване на обратна връзка от родителите на учениците , молим да  попълните приложената анонимна анкета при желание, съгласно Писмо на РУО, София-град  с изх. № РУО1-7667/03.04.2020 г. Формулярът ще е активен до 17:30 часа на 09.04.2020 г. (четвъртък).

Благодарим Ви!  - Анкета

Обучение, реализирано в електронна среда от разстояние.

Уважаеми родители,

От 16 март започна обучение, реализирано в електронна среда от разстояние. Апелираме към Вашето съдействие и търпение, процесът да се реализира според очакванията на всички участници. Колегите са избрали инструмент, който намират за подходящ в рамките на платформата Google G Suite за образование – https://classroom.google.com

Всички ученици, от 8-и до 12-и клас следва редовно и отговорно да влизат в платформата и да посещават  курсовете си от седмичното разписание. Там те се обучават синхронно или асинхронно, с оглед на индивидуалните си възможности за достъп до технически средства и интернет. Много от нашите колеги, поради спецификата на преподавания материал, реализират и  срещи с учениците/класовете онлайн. Тук сме оставили избора на учителя, като сме го регламентирали в рамките на следните приложения за видео-конферентна връзка –  Google Hangouts, Meet  в Google G Suite, Zoom, Skype и виртуалната класна стая на електронния дневник. 

Считано от понеделник 23.03.2020 г. обучението ще продължи да се  провежда при променен дневен режим по временно седмично разписание, както следва:

  • I учебна смяна  - от 9.00 ч. до 14.50 ч.
  • II учебна смяна  - от 11.30 ч. до 17.20 ч.

Продължителността на учебния час се запазва 40 мин., междучасията - 10 мин., въвежда се голямо междучасие за двете смени от 13.00 до 13.20 ч.

Временното седмично разписание ще бъде качено в училищния сайт на 21.03.2020 г. след 19 часа.

 

Уважаеми родители,

Нека се възползваме пълноценно  от възможностите на технологиите, за да подкрепим учениците и да реализираме ефективен учебен процес, било то и в дистанционна форма. Всичко това няма как да се случи без Вашата отговорна реакция. Ние, учителите на Вашите деца, апелираме:

  • Осигурете, според възможностите си, спокойна среда за учене на детето си, където да може да се осъществи комуникацията с учителя и  да се усвоява пълноценно учебният материал.
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет.
  • Насърчавайте детето си да бъде активно.
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.
  • Поддържайте дисциплинирана комуникация с нас, учителите и ръководството на училището. 
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници. Поддържайте интензивна комуникация с учителите.
  • Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

Вашето съдействие и отговорност са от ключова важност за поддържане на обучителната активност и за постигането на добри резултати от страна на Вашите децата в тази и без това извънредна и нелека ситуация за всички нас.

Мерки за преминаване към дистанционно обучение

 

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.