Новини

Четвърти етап на държавен план прием за учебната 2018/ 2019 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Четвърти етап на държавен план прием за учебната 2018/ 2019 год.

Обявени в РУО, София-град 2(две) свободни места.

 

Подаване на документи, заявления до Директора на Втора АЕГ по образец на училището и документи по чл. 16, ал. 2, т. 2-4 — 03.08.2018 г.

Документи, които се подават: заявление до Директора на Втора АЕГ, Удостоверение за завършен VII клас, служебна бележка за успешно положени изпити.

Подаване на документите: II етаж, учителска стая  — от 08.00 ч. до 17.30 ч.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ на ученици за учебната 2018/ 2019 - след завършен VII клас

1.    Заявление

2.    Справка за новоприет ученик

3.    Декларация за съгласие

4.    Служебна бележка с резултати (оригинал)

5.    Удостоверение за основно образование (оригинал!)

6.    Акт за раждане (копие)

7.    Медицински картон с ваксини (профилактична карта – септември)

 

ВАЖНО !!!

Мероприятието във връзка с XXII ученически туристически празник на хижа "Момина Скала" , национален парк "Витоша" е отменено за 27.06.2018 година /сряда/.

Участниците тръгват в 10:00 часа на 27.06.2018 година от двора на гимназията.

Награда глобално училище

Втора английска гимназия „Томас Джеферсън“ е сред петте победители в конкурса „Глобално училище“ 2018 от общо 55 кандидати. Конкурсът изисква разработване на ученически проекти и дейности, свързани с Целите на ООН за устойчиво развитие на Земята 2015-2030г. Получената награда е парична в размер на 1000лв. за дейности, грамота и транспарант „Глобално училище“ 2018.Наградата е за учениците от 11 клас на гимназията, които разработват инициативи в два екипа, свързани с цел 12 от Глобалните цели за устойчиво развитие: „Отговорно потребление“ под ръководството на г-жа Мариана Бошнакова.

Целта на първия екип /Патрисия Господинова, Венцислава Георгиева, Иван Димов и др./ е запознаване с глобалните проблеми и съпричастност към решаването им чрез популяризирането на дейността на организации като Enough Project,Conflict Free и Fair Trade. На фокус се поставя проблемът с прекoмерната консумация на ресурсите на Земята и отговорният избор на всеки от нас.

Вторият екип /Мила Виденова, Мария Цибранска, Йоана Станева и др./се концентрира върху проблема с прекомерната употреба на хартия-като „навик“ и изисквания на нормативната уредба. Целта е за разлика от другите кампании за пестене на хартия да погледнем на проблема като личен и като възможност за оптимизиране на консумацията на хартия. Учениците предлагат нови идеи като въвеждането на електронен подпис в различни институции в страната, оптимизиране на училищни дейности, свързани с разход на хартия, предложение за производство на хартия от индустриален коноп и бамбук, за пестене на дървесина (проучени са условията в България) и пречистване на въздуха.

 

Екофорум Сибир

Мария Русиянова Цибранска, ученичка от 11 г клас и Мариана Александрова Бошнакова, учител по география и икономика във Втора английска гимназия“ Томас Джеферсън“ взеха участие в Международния младежки екологичен форум“Една планета – едно бъдеще“, проведена от 27.05. до 31.05.2018г. в гр. Ханти - Мансийск, автономен окръг Югра, Русия. Форумът се провежда в рамките на XVI-та Международна екологическа акция «Спаси и съхрани», в съответствие с държавната програма на автономен окръг «Обезпечаване на екологическата безопасност на Ханти-Мансийския автономен окръг – Югра от 2018-2025 год. и в период до 2030 год.»

По програмата на форума взехме участие в следните дейности:

  • Представяне на доклади и презентации по екологични проблеми на асоциираните училища към ЮНЕСКО –Мария Цибранска представи ученическия проект - Ecological problems in Bulgaria. Excessive use of paper and deforestation.“ с регламент за 5 минути и „Националното богатство на България“ с регламент 3 минути и получи награда за най-добър проект/общо 5 наградени проекта/.

  • Конкурс за най-добри практики в еколого-просветителската и природозащитна дейност сред ръководителите на делегации – Мариана Бошнакова получи награда – Специална диплома за системен подход в екологичното образование на подрастващите за презентацията си „Успешно екологично образование“.

  • На творческата вечер България бе представена с изработено от учениците видео за 4 минути и граовско хоро, изпълнено от Мария Цибранска, поднесени на гостите питка, мед и сол и сувенири от България. Мариана Бошнакова е наградена с благодарствено писмо за активно участие във форума.

  • Работа в образователни модули по избор на участниците с ментори от Русия:

  1. Доброволчеството като елемент на екологичната култура.
  2. Междукултурна комуникация и неформално образование в младежките екологични организации.

  3. Екологично образование в контекста на устойчивото развитие.

  • Последващи дейности: Осъществен обмен на идеи и предстоящо разработване на съвместен онлайн проект между България и Азербайджан по екологични проблеми в страните, съвместни проекти с ученици от гр. Сургут, Русия и Беларус.

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.