Новини

Скръбна вест !

Колегията на Втора английска езикова гимназия е съкрушена от внезапната кончина на Елена Григорова Миленкова - преподавател по история и цивилизации, обичан колега, добър приятел и всеотдаен учител. Ще я помним с нейната искрена усмивка, колегиалност и човечност. 

Нашите ученици бяха обучавани от истински приятел, ментор и добър учител!

Почивай в мир, скъпа Ели!

ПРАВА И ЦЕННОСТИ

Ученици от 11 клас на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ взеха активно участие в проведеното обучение на сдружение „Активни политики“, бенефициент по проект „Права и ценности“. Темата на учебната работилница, насочена към повишаване на гражданската активност сред младите хора, беше от областта на медийната грамотност. Учениците избраха да бъдат различни участници в отразяването на събитие. Разграничаваха пропагандата, създадена с цел подвеждане на читателите или промотиране на предубедена гледна точка или конкретна политическа кауза, от обективната журналистика. Осъзнаха, че софистическите уловки имат краткосрочен ефект, защото разчитат на емоционалните импулси на читателя и че в реториката единството на Pathos, Logos и Ethos е дългосрочната инвестиция.

Обучителната практика се проведе на 16.05.2024 г. Със съдействието на д-р Милена Плугарова-Райчева, учител по Гражданско образование в училището.

НАГРАДА ЗА МЛАД УЧЕН НА СЕМИНАРА „LIGHT for LIFE 2024”, ОРГАНИЗИРАН ОТ БАН

„LIGHT for LIFE 2024”

 „LIGHT for LIFE 2024” „LIGHT for LIFE 2024” „LIGHT for LIFE 2024”

 

На 16.05.2024 г. в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на Българска академия на науките се проведе семинара “Light for Life 2024”, посветен на международния ден на светлината. За втора поредна година учени и студенти, работещи в областта на светлинно индуцираните биологични процеси, биомедицината и нанотехнологиите, както и съвременните светлинно базирани технологии представиха своите изследвания, разработки и иновации.

Гордеем се, че наред с авторитетни учени в семинара участва и ученик на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ - Кристиан Найденов от 11.е клас. Да го подкрепят на семинара присъстваха негови съученици от 11. клас, които изучават биология и химия като профилиращи предмети и техния преподавател г-жа Ирина Костадинова.

Кристиан представи свое изследване в доклад  на тема „Infrared changes of human antebrachium during physical activity: an experimental model proposal“ и бе удостоен с грамота като най-млад участник в семинара “Young Scientist Award”

Очакваме много нови научни постижения!

Обръщение на административното ръководство и педагогическата колегия на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“

Във връзка с публикации в социалните мрежи и онлайн издания от 13 май 2024г. отразяващи „изяви“ на наши възпитаници след края на тържествената церемония за изпращане на Випуск 2024г. в непосредствена близост до входа на гимназията, искаме да заявим, че подобни действия са неприемливи и категорично са в разрез с  политиката  и ценностите, които  училището има.

Важно е да се отбележи, че действията на един или няколко ученици от випуска не могат и не трябва да служат като представителна извадка за всички зрелостници, а още по-малко за цялото училище.

Подобни индивидуални инициативи нямат нищо общо с наложените традиции и училищни политики за обучение и възпитание на нашите ученици и обезмислят упоритата и всеотдайна работа на учителите. Те  са обидни за  положените, общи, усилия през годините на обучение в училище за съхраняване и надграждане на истинските човешки ценности, правила и норми на поведение.

И категорично не са част от училищните ритуали.

Такова поведение е неприемливо не само за педагогическите специалисти, но и за цялата училищна общност. Този акт на изразяване на емоциите на малка част от учениците не е присъщ на всички останали.

Вчера се проведе официалната церемония по завършване на Випуск 2024г. в духа на наложените традиции за училището.  На нея, за изключителни постижения в различни сфери от училищния живот през изминалите 5. години бяха наградени 122 ученици от завършващите. Сред тях има лауреати на национални олимпиади и международни състезания, с постижения в областта на науката, изкуствата и спорта. Това са мотивирани млади хора, които освен образователни резултати, показват и  емпатия и съпричастност в каузите, които отстояват, което е видно от ежегодните благотворителни инициативи, които те с радост и всеотдайност изпълняват.

Категорично заявяваме, че подобен тип поведение на малцина не трябва да обезценяват усилията и резултатите на всички останали възпитаници на Втора АЕГ!

В официално публикуваните от нас снимки и видеа (1 и 2) можете да видите част от училищното тържество по изпращане на Випуск 2024!

  

20-та национална олимпиада по География

20-та национална олимпиада по География20-та национална олимпиада по География20-та национална олимпиада по География

На юбилейната 20-та национална олимпиада по география, която се проведе на 19-21 април 2024 г. в София учениците от Втора АЕГ”Томас Джеферсън” постигнаха високи резултати. Мартин Марианов Горанов от 12 б клас завоюва четвърто място, с една точка разлика от трето, отлична оценка и бе удостоен със званието “лауреат” на МОН. Мартин Горанов е приет в разширения състав на отбора за подготовка и участие в международната олимпиада, Дъблин 2024 г. Виктор Бориславов Белев от десети г клас зае достойното 10 място на националния кръг в съответната група. Поздравления за резултатите и пожелание за отлично представяне в следващите международни и национални състезания!

Обучителна мобилност в Неапол

Обучителна мобилност в НеаполДевети географски фестивал в Бургас 2024Обучителна мобилност в НеаполОбучителна мобилност в НеаполОбучителна мобилност в Неапол

В периода 02.02-16.02.2024г. тридесет и двама ученици и трима учители от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ пътуваха до Неапол, Италия в рамките на проект 2023-1-BG01-KA121-SCH-000117747, изпълняван с финансовата подкрепа на Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм +“, КД1, сектор „Училищно образование“. Темата на мобилността беше: „Flipped classroom #IT“  и изцяло кореспондира с наложената политика на образователни иновации и дигитализация на учебния процес във Втора АЕГ.

Домакин от италианска страна беше образователен център “ Cosvitec” –за проучване, висше образование и заетост- https://www.cosvitec.eu/

Общата цел на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, за насърчаване на иновациите, както и за укрепване на европейската идентичност и активното гражданство. Програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. е по-приобщаваща, по-цифрова и по-екологосъобразна. В нея има възможности за всички възрасти и по-голям избор за организациите.

През периода на обучение, което се осъществяваше съобразно предварително изготвената програма, учениците разгледаха видовете международни споразумения, като акцентът беше поставен върху общата характеристика на целите за устойчиво развитие на ООН и обсъждане на различни проблеми. Предварително зададените и обсъдени с учениците цели бяха изкореняване на бедността, предотвратяване на глада, добро здраве и благополучие, качествено образование, равнопоставеност на половете, чиста вода и санитарно-хигиенни условия, достъпна и чиста енергия, достоен труд и икономически растеж, промишленост, иновации и инфраструктура, намаляване на неравенството, устойчиви градове и общности, отговорно потребление и производство, борба с климатичните промени, живот под водата, живот на земята, мир справедливост и силни институции, партньорства за целите.

We are the BEST!

На 27.04.2024 и 28.04.2024 в УНСС в София се проведе националният кръг на състезанието BEST към програмата Fulbright. Ученици от цялата страна се включиха и състезаваха на английски език в следните пет категории: Duo, Debate (дебати), Prose (проза), Poetry (поезия), Original Oratory (оригинална оратория).

На националния кръг бяха класирани 14 ученици от 8., 9. и 10. клас на 2 АЕГ. Учениците взеха участие в категорията Debate (дебати) с четири отбора, категорията Duo с два отбора и категорията Poetry(поезия), в която бяха класирани двама ученици.

Всички ученици се представиха отлично и спечелиха призови места. Два наши отбора спечелиха първите места в категориите Debate Novice(дебати за 8. и 9. клас) и Duo Novice(8. и 9. клас). Трети отбор се класира в топ 6 на най-добрите отбори в категорията Debate Novice(дебати). Отбор от двама наши десетокласници спечелиха 6-то място в категорията Duo Varsity(10., 11. и 12. клас).

Девети географски фестивал Бургас 2024

Девети географски фестивал в Бургас 2024Девети географски фестивал в Бургас 2024Девети географски фестивал в Бургас 2024

 

Отново сме сред победителите на деветия географски фестивал в Бургас на 26-27.04.2024г. - трето място в оспорвана надпревара сред 50 отбора от страната завоюва отбор "Макалу" от учениците на 2.АЕГ"Томас Джеферсън"- Мартин Марианов Горанов от 12 б клас и Христо Владиславов Стоянов  от 11 г клас и от двама ученици от 7 клас на 138.СУЗИЕ.

Мартин Марианов е и лауреат на МОН на националната олимпиада по география и икономика - април 2024 г., гр. София.

Поздравления за успеха на състезателите, за всестранните познания и  пожелание за още нови изяви и успехи на международните олимпиади!

17-та национална олимпиада по гражданско образование в гр. Велики Преслав

Поздравления за достойното представяне и високите резултати на 17-та национална олимпиада по гражданско образование в гр. Велики Преслав на учениците от 2. АЕГ”Томас Джеферсън”. Учениците защитаваха проекти по гражданско образование и писаха по казус.  Жанеса Стоянова от 12 в клас за проекта “София-Реру - нови хоризонти” и Ваня Дочева от 12 г клас за проекта “Всеки е специален в ХХI век ”са удостоени с най-високото отличие - лауреати на МОН, а Йордан Кръстителски от 10 б клас защити проекта "Спорт за всички" с 96т. от 100.

Да благодарим за работата по проектите на всички членове на екипите и да пожелаем довършване на планираните  дейности със същия ентусиазъм!

 

Три награди от Националната конференция „Информационни технологии и автоматика“

Учениците от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ взеха активно участие в проведената Трета национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“. Доклади в областта на програмирането, изкуственият интелект, блокчейн технологиите, технологиите в медицината и роботиката представиха – Александра Панчева от 8 клас, Боряна Япулова от 10 клас, Николета Димкина, Калина Томчева, Венета Генчева, Томислав Стойнев, Любомир Полихронов от 11 клас и Златин Антониус от 12 клас.

Всички доклади са публикувани в Сборник с доклади от конференцията, като комисията по оценяването присъди награди за отлично представяне на:

-          Александра Панчева за доклада Технологии и бъдещето на медицината (и здравеопазването).

-          Боряна Япулова за доклада Квантовите технологии преди и сега.

-          Николета Димкина за доклада Изкуствен ли е изкуственият интелект?

Конференцията се проведе в периода 23 – 25 април 2024 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет – София, под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев.

Всички доклади са разработени с научен ръководител д-р Георги Христов, учител по Информационни технологии в училището.

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.