Новини

Обръщение към родителите и учениците от Випуск 2020 година

Скъпи зрелостници от Випуск 2020 година!

Благодарим Ви за съпричасността, която проявихте за обогатяване на учебната среда и възможностите за иновативно обучение и закупуване на модерни образователни ресурси (комплекти за практическа и експериментална дейност в областта на електротехника, роботика, инженерство, електроника и програмиране ARDUINO EDUCATION) в размер на 5100 лв. Те ще допълнят училищния STEM център и ще осигурят практическа насоченост на профилираното обучение по природни науки в 11 и 12 клас.  Така Вие спазихте за поредна година традицията на зрелостниците в нашата гимназия! Продължихте и ритуализацията на училищния живот.

 

Уважаеми родители!

Благодарение на Вашата подкрепа и съпричастност организирахме тържеството за изпращането и дипломирането на Вашите деца и нашите ученици. 92-ма  ученици от Випуск 2020 бяха номинирани за изяви и постижения в десет категории: за изяви и постижения в областта на хуманитаристиката, лингвистиката, природните науки, творческото писане, ученическото самауправление, проектните дейности, гражданското образование, извънкласните и извънучилищни дейности, спорта и за високи образователни резултати през целия курс на обучение в гимназията. Всички те получиха плакети, предметни награди и грамоти на обща стойност 3350 лв. А 22-ма от тях и еднократна стипендия  в размер на 100 лв. за постигнат успех  в курса на обучение от 8 до 12 клас - Отличен 6.00. Тази година носители на Стипендия „Джеферсън“ станаха двама ученици. Размерът на стипендията за всеки от тях е по 300 лв.

И тази година спазихме традицията при дипломирането да връчим златни медали на 49 ученици с общ успех от дипломата за средно образование от 5.90 до 6.00 и сребърни медали на 41 ученици с успех от 5.80 до 5.89, както и грамоти на обща стойност 650 лв. 64 ученици с отличен успех от 5.50 до 5.79 получиха с дипломата си  грамота. На всички зрелостници връчихме специални послания. 

Благодарност към класните ръководители Випускът изрази чрез благодарствени адреси, цветя и комплект писалки на обща стойност 400 лв.

Изпращането и дипломирането на Випуск 2020 година се реализираха с участието и подкрепата на ученици и родители от 12б, 12в, 12г, 12д, 12е и 12ж клас и Иво Йолов от 12а клас.  БЛАГОДАРИМ ВИ!!!

 

УСПЕХИ И СБЪДНАТИ МЕЧТИ НА ВСИЧКИ!

 

Цели за устойчиво развитие на ООН 2015-2030г.

След наградата „Глобално училище 2018г.“ във Втора английска гимназия “Томас Джеферсън“ продължава работата по Целите за устойчиво развитие на ООН 2015-2030г. като нашето училище стана част от проекта на Дружество за ООН в България “Целите за устойчиво развитие - сила за младежко действие”! В проекта са включени учители и ученици от 21 училища от цялата страна. 

През месец април 2020г. участвахме с над 180 ученици и учители в разработения инструмент за отчитане и самооценка за оценяване прилагането на Целите на ООН за устойчиво развитие в училищния живот. Допитването показа запознатост и висока степен на активност за изпълнение на Целите  чрез различни дейности в учебните часове , разработване на проекти и др. 

Ралица Гамизова от 11 в клас представи отлично гимназията в организираната  на 25-26.04.2020г. онлайн симулация за ученици „Политически форум на високо равнище за ЦУР“, където  докладва  дейности и напредъка на гимназията по  Целите  и много активно участва в изработването на две резолюции относно изпълнението на Целите за устойчиво развитие и относно Образование за устойчиво развитие.

На 2-3 май.2020г. Мариана Бошнакова в семинара за учители „Целите за устойчиво развитие и извън него“ представи добри практики, реализирани  във Втора английска гимназия “Томас Джеферсън“ споделени в наръчника на проекта “Целите за устойчиво развитие - сила за младежко действие“.

Доброволният национален преглед за изпълнение на Целите за устойчиво развитие в България очертава образователният сектор като приоритетен. 

СЪОБЩЕНИЕ

На 25.06.2020г./четвъртък/ ще бъдат изплатени стипендиите по банкови сметки за м.май и м.юни за учениците от 8 до 11.клас и за м.май за учениците от 12.клас.

Всички ученици, които нямат банкови сметки, могат да получат стипендиите си за втори учебен срок на 26.06.2020г./петък/ от 14:00 до 16:00 часа в счетоводството на гимназията.

На учениците, които са наградени с еднократни степендии за изяви и постижения  на международни и национални състезания и олимпиади, също ще им бъдат изплатени сумите по банкови сметки на 25.06.2020г./четвъртък/. Тези, които нямат банкови сметки, могат да получат еднократните стипендии на 26.06.2020г. от 14:00 до 16:00 в счетоводството на гимназията.

Еднократните стипендии на випуск 2020 г. за високи образователни резултати през целия курс на обучение  8-12.клас /Отличен 6:00/ за проявени постоянство, активност и отговорно участие  в учебния процес и извънкласните дейности  ще бъдат изплатени по същия начин.

Имената на наградените ученици в отделните категории ще бъдат съобщени от класните ръководители, съгласно решение на ПС от 05.05.2020г., Протокол №14 и заповед  №869/07.05.2020г. на Директора на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“.

 

Административно ръководство

Втора АЕГ „Томас Джеферсън“.

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.