Графици за консултации

Съгласно чл. 134, ал. 1, т. 5 и т.6 и чл. 147, ал. 1 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета директорът на гимназията утвърждава със заповед график за за консултиране на учениците и родителите. Тези дейности се осъществяват извън седмичното разписание и за 2 АЕГ "Томас Джеферсън" са с продължителност 40 минути.

Консултациите на ученици по предметите от учебния план на гимназията се организират не само за онези от тях, които поради различни причини имат сериозни пропуски или изоставане при овладяването на учебния материал, но и за такива, които имат изявени интереси по съответния предмет.

Часовете за консултации с родители са свързани с изискванията на Наредба №2/18.02.2008 г. и имат за цел да бъде намерено най-оптималното решение на проблемите за ученици, показали слаб успех, голям брой неизвинени отсъствия, лоша дисциплина, конфликти с учители или преди налагане на наказания по чл. 139 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета.

График на консултациите с родители и ученици ще намерите в раздел информация - графици.

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.