Педагогически състав

Ръководството на 2 АЕГ, представлявано от директора - г-жа Емилия Лазарова и помощник-директорите по учебната дейност - г-жа В. Иванова и г-жа К. Тофик, организира и ръководи учебно-възпитателната работа на 53 учители и 31 ученически колектива.

Учителите от 2 АЕГ имат изявени професионални и научни интереси, доказани резултати и постижения в изследвания по различни образователни проблеми, както и по проблеми, свързани с общественото развитие. Те са личности с гражданска позиция и с отговорност в изпълнението на образователно-възпитателните си функции. Съумяват да насочат вниманието на своите ученици към важните въпроси за смисъла на знанието, уважението към себе си и другите, усъвършенстването, толерантността и любопитството към различното. Помагат им да открият себе си като личности, да обмислят мястото си в света, да научат да преодоляват себе си.

Голяма част от тях участват в комисии на МОН по изработването на държавните образователни изисквания по учебните предмети от културно-образователните области на учебния план по Наредба № 6/ 2001 г. на МОН, автори са на учебници, учебни помагала, научно-методическа литература, както и на учебни програми за учениците за 9 – 12 клас (задължителна и профилирана подготовка). Някои от тях са хонорувани преподаватели към ВУЗ, а други - базови учители към СУ „Св. Климент Охридски”.

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.