Педагогически състав

Ръководството на 2 АЕГ, представлявано от директора - г-жа Емилия Лазарова и помощник-директорите по учебната дейност - г-жа В. Иванова и г-жа К. Тофик, организира и ръководи учебно-възпитателната работа на 53 учители и 31 ученически колектива.

Учителите от 2 АЕГ имат изявени професионални и научни интереси, доказани резултати и постижения в изследвания по различни образователни проблеми, както и по проблеми, свързани с общественото развитие. Те са личности с гражданска позиция и с отговорност в изпълнението на образователно-възпитателните си функции. Съумяват да насочат вниманието на своите ученици към важните въпроси за смисъла на знанието, уважението към себе си и другите, усъвършенстването, толерантността и любопитството към различното. Помагат им да открият себе си като личности, да обмислят мястото си в света, да научат да преодоляват себе си.

Голяма част от тях участват в комисии на МОН по изработването на държавните образователни изисквания по учебните предмети от културно-образователните области на учебния план по Наредба № 6/ 2001 г. на МОН, автори са на учебници, учебни помагала, научно-методическа литература, както и на учебни програми за учениците за 9 – 12 клас (задължителна и профилирана подготовка). Някои от тях са хонорувани преподаватели към ВУЗ, а други - базови учители към СУ „Св. Климент Охридски”.

Ръководен екип
ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА
ДИРЕКТОР
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” - ГГФ
І специалност: География
ІІ специалност: История
Други магистратури: 
  • Стопанско управление - ТУ, София
  • Образователен мениджмънт - СУ

Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2003г.
Ръководител на международни и национални проекти
Автор и съавтор на учебници по география и икономика  - 5-12 клас /ЗП, ПП/, учебни помагала, публикации в научно-методически списания, сборници и периодичен печат
Участие в комисии на МОН за изработване на ДОС и учебни програми

 

тел. +359 2 822 31 04

 

 

ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” - ИФ
І специалност: История
Други магистратури: 

  • Журналистика - СУ
  • Образователен мениджмънт - СУ

Професионално-квалификационна степен: Четвърта
Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2014г.
Координатор по училищни проекти

 

тел. +359 2 822 10 19

 

 

КАТЯ ТОФИК

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Образование: Химикотехнологичен институт – гр. София

Специалност: Инженерна химия
Други магистратури: 

  • СДК - Учител по математика - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
  • СДК - Дефектология - ДИУУ

Професионално-квалификационна степен: Четвърта

 

тел. +359 2 822 10 19

 

 

МАРГАРИТА ИГНАТОВА
ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Българска фиология

 

 

ЛИДИЯ МАРИНОВА

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

 

Образование: ТУ, София

 

Специалност: Топло и ядрена енергетика

 

ПК: Машинен инженер

 

Други магистратури: 

  • СДК – Професионална педагогика - ТУ, София

  • СДК - Финансово-счетоводна и правна дейност на фирмата - УНСС София

Професионално-квалификационна степен: Пета

 

СВЕТЛА ВЛАХОВА

УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ

Образование: "Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Велико Търново
Специалност: Психология
Други магистратури: СУ "Св. Климент Охридски" - Социална педагогика
Професионално-квалификационна степен: Пета

 

 

НИКОЛЕТА ЛАЧЕВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Образование: НБУ – гр. София
Специалност: Психология
Други магистратури: СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

ВЕСЕЛА ДИМИТРОВА
УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ
Образование: СУ Св. Климент Охридски"
Специалност: Психология

 

 

КАЛИНА СТОИЧКОВА-КАДИЕВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Социална Педагогика

 

 

ГЕРГАНА ВЕНКОВА КОСТАДИНОВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Образование: Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър"

Специалност: Психология и психопатология на развитието

Преподаватели по български език и литература
ВЕРА ДИМИТРОВА
Образование: „Св. Климент Охридски” – гр. София
І специалност: Българска филология
ІІ специалност: „Връзки с общствеността”
 
МАГДАЛЕНА ДАМЯНОВА
Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
І специалност: Българска филология
ІІ специалност: История
Специализации в ДИУУ към СУ „Св. Климент Охридски” и НБУ
Член на комисия за изработване на учебни програми по Български език и литература
 
МАРИАНА МИНЕВА
Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
І специалност: Българска филологияІІ специалност: Агитация и пропаганда
Професионално-квалификационна степен: Първа
 
 
 
 
ЦВЕТОСЛАВ ПЕТРАНОВ
Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
І специалност: Българска филология
ІІ специалност: Психология
 
СНЕЖАНКА СЕРГЕВА-ТИКВАРСКА
Образование: СУ "Св. Климент Охридски"
І специалност: Българска филология
ІІ специалност: Психология
Професионално-квалификационна степен: Втора
Базов учител към СУ "Св. Климент Охридски"
 
ИВАНА СЕМЕРДЖИЕВА
Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” 
Специалност: Българска филология
 
ЗОРНИЦА ТАНЧЕВА
Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” 
Специалност: Българска филология
Преподаватели по английски език
МАРИЯ МЕТОДИЕВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Университет на щата Мериленд (UMBC), САЩ
І специалност: Английска филология
ІІ специалност: Руски език
Професионално-квалификационна степен: Първа
Главен учител
Специализации в Кеймбридж, Глазгоу и Лондон
Ръководител на театрална работилница „Ню Глоуб”
Координатор на международни училищни проекти
Носил почетно отличие "Неофит Рилски", 2011 г.
Носител почетно отличие "Сърцето на София ", 2018 г.
Автор на учебни помагала
 
СТЕФКА ЛЮБЕНОВА
Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
Специалност: Английска филология
 
ГАЛИНА ПЕТРУНОВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
І специалност:  Английска филология
ІІ специалност: Български език и литература
 
ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
І специалност: Английска филология
ІІ специалност: Български език и литература
 
ГАЛИНА ЦВЕТКОВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
І специалност:  Биология
ІІ специалност: Английска филология
Професионално-квалификационна степен: Втора
Специализация в  Лондон
Ръководител на извънкласни форми и дейности в областта на чуждоезиковото обучение и комуникация
Ментор на стажант-учителя от фондация "Фулбрайт"
 
 
 
 
ЕКАТЕРИНА ИВКОВА
Образование „Св. св. Кирил и Методий" – гр. Велико Търново
Специалност: Български и английски език - учител
 
ХРИСТО ДАНЕВ
Образование: „ПУ Пловдив” – гр. Пловдив
Специалност: Английска филология
 
ИВЕТА МАНОЛОВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Английски език
Професионално-квалификационна степен: Втора
Специализация в  Плимут
 
АДИ КОНЕДАРЕВА
Образование: ЮЗУ - гр. Благоевград
Специалност: География
Други магистратури:  Английска филология - ЮЗУ - гр. Благоевград
 
ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА
Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
Специалност: Английска филология
 
ЕДВАРД КАРАКАШЯН
Образование:   СУ „Св. Климент Охридски” 
І специалност:  История
ІІ специалност: Английска филология
 
ЧАВДАР ПЕЙНИРДЖИЕВ
Образование:   СУ „Св. Климент Охридски”
І специалност:  Английска филология
ІІ специалност: Психология
 
АННА КОСТАДИНОВА
Образование: ЮЗУ - гр. Благоевград
Специалност: История
Други магистратури: Английска филология - ЮЗУ - гр. Благоевград
Професионално-квалификационна степен: Четвърта
 
 
Преподаватели по немски език
ЕЛЕНА АНЧЕВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
І специалност: Немска филология
ІІ специалност: Българска филология
Професионално-квалификационна степен: Втора
Специализация в Германия
 
ТАТЯНА СЛАВОВА
Образование: Московси държавен педагогически институт "В. М. Ленин"
І специалност: Руски език и литература
Други магистратури: Немска филология - СУ „Св. Климент Охридски”
 
 
Преподаватели по руски език
МАРИАНА МАНОЛОВА-ПАНЕВА
Образование: Московский Государственный университет "М. В. Ломоносов” – гр. Москва
І специалност: Руски език и литература
Други магистратури: Български език и литература - ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
Професионално-квалификационна степен: Втора
Преподаватели по испански език
МАРГАРИТА ПЕТРОВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Испанска филология
Носител на Наградата на ректора на СУ за постижения в областта на лингвистиката и литературознанието
 
ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: Испанска филология
Специализация в Мадрид
Преподаватели по математика, информатика и информационни технологии
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика
Професионално-квалификационна степен: Първа
Главен учител
Председател на МО на класните ръководители и МО по математика, информатика и ИТ
 
НИНА ИВАНОВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика
Професионално-квалификационна степен: Втора
 
МАЯ КАРАЩРАНОВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика и информатика
 
АГНЕС МАЗДРАШКА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика
 
 
 
ГАБРИЕЛА МАНАШЯН
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
I  Специалност:  Математика 
II Специалност:  Математика и информатика
 
АНЕТА КИНЕВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Математика и информатика
Информационно осигуряване на проектни и извънкласни дейности
 
ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ
Образование: Технически университет - Габрово
Специалност: Машинен инженер
Други магистратури: Информатика и информационни технологии, Технически университет - София
 
ДОНКА КУНОВСКА
Образование: Технически университет - София
Специалност: Електронна техника и микроелектроника
Други магистратури: Учител по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски”
 
 
Преподаватели по история и цивилизация

ЕЛЕНА ГРИГОРОВА - МИЛЕНКОВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
Специалност: История
Чуждоезикова специализация: СУ – Английски език
Професионално-квалификационна степен: пета
Преподава „История и цивилизация” на английски език
Участие в национални проекти и програми

 

НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” 
І специалност: История
ІІ специалност: Публична администрация
Чуждоезикова специализация: НБУ – Английски език
Преподава „История и цивилизация” на английски език
Участие в програма "Обещаващи лидери в образованието", финансирана от фондация "Америка за България", 2015г.
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности

 

ДИМО МИХОВ
Образование: „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново
Специалност: История
Чуждоезикова специализация: ИЧС – Английски език
Преподава „История и цивилизация” на английски език
Следдипломна квалификация: Мениджмънт в MEDITERRANEAN INSTITUTE OF MANAGEMENT
гр. Никозия, Кипър

 

ДИАНА ЗЛАТКОВА

Образование: СУ „Св. Климент Охридски

Специалност: История

Преподаватели по география и икономика
ТАНЯ БОЖИЛОВА
Образование: СУ "Св. Климент Охридски”
Специалност: География
Професионално-квалификационна степен: Втора

МАРИАНА БОШНАКОВА
Образование: СУ "Св. Климент Охридски”
Специалност: География
Следдипломна квалификация в УНСС: Екологичен и стопански мениджмънт
Професионално-квалификационна степен: Втора
Базов учител към СУ "Св. Климент Охридски"
Автор на помагала в областта на гражданското образование
Член на комисия за изработване на учебни програми по гражданско образование
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на предприемачеството, целите на хилядолетието, екскурзоводството, устойчивото развитие
 
АВА ДЖАМАДАН
Образование: СУ "Св. Климент Охридски”
Специалност: География и биология

Преподаватели "Философски цикъл"
ИВАН КОЖУХАРОВ
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Философия
Професионално-квалификационна степен: Доктор
 
МИЛЕНА ПЛУГAРОВА - РАЙЧЕВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Философия
Преподаватели по биология и здравно образование
СЕВДАЛИНА СТОЯНОВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Биология
Чуждоезикова специализация: ИЧС – София, Английски език
Преподава биология на английски език
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на здравословния начин на живот, екологията
 
ИРИНА КОСТАДИНОВА
Образование: „Паисий Хилендарски” – гр.Пловдив
Специалност: Биология и химия
Други магистратури: Английски език и литература- учител по биология на английски език - СУ
Професионално-квалификационна степен: Втора
Базов учител към СУ
Преподава биология на английски език
Участие в програма "Обещаващи лидери в образованието", финансирана от фондация "Америка за България", 2013г.
Учител на годината за 2013г. /номинация за учител по биология/
Носител на званието на МОН "Неофит Рилски" 2013г.
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на здравословния начин на живот, екологията
Преподаватели по физика и астрономия
ГЕРГАНА ДЕРИБАНОВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Химия и физика
Чуждоезикова специализация: НБУ – Английски език
Преподава физика и астрономия на английски език
Участие в международни проекти
 
ДИМИТЪР ТОДОРОВ
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Химия и физика

Преподаватели по химия и опазване на околната среда
РОСИЦА СОТИРОВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски”
Специалност: Химия
СДК: Учител по химия
Професионално-квалификационна степен: Втора
Чуждоезикова специализация: Английски език
Преподава химия и опазване на околната среда на английски език
Участие в международни и национални проекти
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на екологията
Автор на учебно помагало
 
НАДЕЖДА ТАНЕВА
Образование: СУ "Св. Климент Охридски"
Специалност: Химия
 
 
Преподаватели по музика и изобразително изкуство
КРАСИМИРА САВОВА-ЦОКОВА
Образование: Висш музикален педагогически институт
Специалност: Музикална педагогика
 
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Образование: СУ "Св. Климент Охридски"
Специалност: Педагогика на обучението по изобразително изкуство
Участие в международни и национални проекти и  програми
Ръководител на училищни извънкласни форми и дейности в областта на изобразителното изкуство, мултикултурното разнообразие, графичния дизайн
Организира и представя изложби на Арт ателие към II АЕГ в различни институции
Графично оформление на рекламни материали и информационни материали по училищни проекти
 
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА
Образование: СУ "Св. Климент Охридски”
Специалност: Музика
Преподаватели по физическо възпитание и спорт
ТЕОДОРА ЦАНОВА
Образование: НСА „В. Левски”– гр. София
Специалност: Физическо възпитание
Професионално-квалификационна степен: Трета
Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ
 
ОЛЕГ ЛЕВИЕВ
Образование: НСА „В. Левски”– гр. София
Специалност: Физическа култура
Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ
Ръководител на ски училище за начинаещи към II АЕГ
 
 
ИРЕНА ЛОЗАНОВА-ВАСИЛЕВА
Образование: НСА „В. Левски”– гр. София
Специалност: Физическо възпитание
Професионално-квалификационна степен: Втора
Ръководител на извънкласни форми от Спортна академия към II АЕГ
 
ОГНЯН КОМИТОВ
Образование: ЮЗУ - гр. Благоевград
Специалност: Физическо възпитание и спорт
 
ГЕОРГИ ТАСЕВ
Образование: НСА „В. Левски”– гр. София
Специалност: Треньор по спортна гимнастика
Администрация
КРАСИМИРА НАЧКОВА
Главен счетоводител

АНТОНИЯ КИРИЛОВА
Завеждащ административно-техническа служба

АНТОАНЕТА КОНСТАНТИНОВА
Административен секретар

ЕВГЕНИЯ ДИЛОВА
Технически изпълнител
РУМЕНА УГРИНОВА
Технически сътрудник

ВЕРА ДИМИТРОВА
Библиотекар

АНТОНИЯ КИРИЛОВА
Домакин

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.