КД 2 – 229 сектор“ Училищно образование“ проекти за „ Училищен обмен“

“FROM A DREAMER TO A LEADER”
Координатор: Полша

Страни партньори: България, Португалия, Италия, Литва

 

Цели на проекта:

1.Усъвършенстване предприемаческите и лидерските умения на учениците: планиране и организиране на дейности, работа в екип и управление на екипи, критично мислене, анализиране, поемане на риск и вземане на решения, творчество, иновации

2.Придобиване на умение за стартиране на ученическа компания;

3.Повишаване мотивацията на учениците, насочена към личностното развитие ;

4.Повишаване нивото на социалните и езикови компетенции;

5.Запознаване със  съвременни, усъвършенствани ИТ и мобилни приложения и инструменти, приложими в класната стая;

6.Придобиване умение за изграждане на бизнес план;

7.Повишаване  знанията на учениците относно създаването на блог като форма на комуникация и работа с Padlet виртуална платформа;

Септември 2018 – избор на ученици, желаещи да участват в проекта, изработване и попълване на декларации за участие. Изработване на анкета (въпросник в Гугъл формуляри) за изследване на степента на познание, умения и компетенции  в областта на предприемачеството и бизнеса на учениците и учителите.

Октомври 2018 - изработване на лого на проекта, присъединяване към всички социални медии, Итуининг платформата, Фейсбук страницата на проекта “From a dreamer to a Leader-Erasmus +”, създадени от координатора за популяризиране на проекта. Проведе се конкурс за лого на проекта. Беше избрано предложението на България. Съобразно приноса се определиха 7 ученици за участие в международната среща в Полша, планирана за периода от 11.11. до 17.11.2018 г.

Ноември 2018г. -  в изпълнение на графика на проектните дейности създадохме Ученическа  учебна компания “Творчески лидери на 2АЕГ”.  Целта и е  набиране на средства за благотворителни каузи. Създаването и управлението на компанията формира у учениците предприемачески умения, умения за работа в екип, важни социални умения за управление на времето, за взимане на решения, ефективна комуникация, съпричастност към социални проблеми. Създадохме блог на английски език, съвместно с  партньорите по проекта за обсъждане на важни социални проблеми в съвременното общество. Избраният екип от учители и ученици участваха в първата планирана краткосрочна международна среща за обмен на ученици в Полша. Нашите учители и ученици участваха активно в организираните дейности. Те са описани в детайли в платформата за отчетна дейност Mobility tool +.

 

→ Виртуална мобилност в България

→ Виртуална мобилност Литва 

→ Mобилност за учители в България

→ Mобилност в Сицилия 

 

Видео от мобилността в Полша

Февруари 2019г. - учениците от Втора английска езикова гимназия организира базар за Свети Валентин, представяйки привлекателни подаръци "Направи си сам". Подготовката за него започна през януари. Първата стъпка беше проектирането на продуктите и закупуването на материали за изработването им. Учениците следват бизнес плана за създаване на артикулите. През февруари наши учители участваха в краткосрочна международна среща в Португалия (24.02.2019 г. – 02.03.2019 г.), чиято цел беше усъвършенстване на практическите умения на учителите за работа с дигитални инструменти, мобилни приложения в класната стая и  дистанционна работа с учениците, работа в екип и насърчаване на оригиналността и креативността на учителите в учебния процес. Те се запознаха с интерактивни методи на обучение, наблюдаваха  интерактивни дейности, проблемни ситуации; групова работа; решаване на казуси; дискусии; практически дейности; наблюдения и изследване.

През март 2019 г. избраният екип от нашето училище участва в последващата краткосрочна международна среща в Италия (11.03 -16.03.2019 г.), където учениците участваха в уъркшопи и дейности за развиване на предприемачески умения, използвайки подхода “CLIL”. Посетиха различни компании и се запознаха с процеса на работа. Учениците и учителите участваха в  Ескейп стая - реална игра/приключение, която се играе в реално време с реални играчи,  елементи и инструменти. 

 

Презентация за проекта

 

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.