Областен кръг на олимпиадата

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. и допълнена със Заповед № РД09-1248/ 14.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед РД09-2454/ 23.02.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД093084/ 17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката и Заповед № РД 01-730/ 29.09.2022 година на началника на РУО-Софияград за определяне на училища — координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните крьгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2022/2023 година и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по английски език за учебната 2022/2023 г., областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 1 февруари 2023 г. /сряда/ от 09.00 часа. Времето за провеждане на областния кръг за всички ученици от VIII до ХІІ клас е 4 (четири) астрономически часа.

Класираните за областния кръг ученици, следва да се явят на 1 февруари 2023 г. /сряда/ в съответното училище-домакин - 32. СУИЧЕ, СПГЕ „Джон Атанасов“, Първа АЕГ и Втора АЕГ, с документ за самоличност.

Разпределението на учениците по училища е, както следва:

  • Класираните за областния кръг ученици от VIIІ клас, с изключение на класираните ученици от VIII клас от Първа АЕГ иВтора АЕГ, следва да се явят на 1 февруари 2023 г. в 32. СУИЧЕ, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 63.
  • Класираните за областния кръг ученици от IХ клас  следва да се явят на 1 февруари 2023 г. в СПГЕ „Джон Атанасов“,  район Изгрев, ул. „Райко Алексиев“ № 48.
  • Класираните за областния кръг ученици от X клас следва да се явят на 1 февруари 2023 г. във  Втора АЕГ, район Триадица, ул. „Траянова врата“ № 26.
  • Класираните за областния кръг ученици от ХI и ХIІ клас, както и класираните ученици от VIII клас от Първа АЕГ иот Втора АЕГ следва да се явят на 1 февруари 2023 г. в Първа АЕГ, район Оборище, бул. „Kняз Александър Дондуков“ № 60.

 Моля да следите сайта за евентуални промени в ситуацията или нова информация!

 

Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

ДИРЕКТОР НА ВТОРА АЕГ

 

Welcome to Втора Английска Гимназия

За ученици и родители

No front page content has been created yet.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.