ЗАПОВЕДИ НА ДИРЕКТОРА

  1. Заповед № 61/01.09.2023г. за определяне на дневен режим в II АЕГ pdf-фаил
  2. Заповед № 238/06.10.2023г. за условията и реда на получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование pdf-фаил
  3. Заповед № 767/14.02.2024г. критерии за получаване на стипендии за втори учебен срок на 2023/2024 уч. година. pdf-фаил
  4. Заповед № 239/06.10.2023г. на Директора на Втора АЕГ "Т. Джеферсън" за видовете стипендии за първи срок на 2022/2023 учебна година, техния размер и условията за получаване pdf-фаилЗаявление_ученици без родител pdf-фаилЗаявление_достъп до образованиение pdf-фаил;  Заявление_ученици с ТЕЛК pdf-фаилЗаявление_отличен успех pdf-фаил
  5. Заповед № 247/06.10.2022г. за подаване на документи от ученици имащи право да получават различни видове стипендии след завършено основно образование във II АЕГ 
  6. Заповед № 818/15.03.2022 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 
  7. Заповед № 790/15.03.2023г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование и Протокол № 3 с входящ № 1158 от 15.03.2023г. на Комисията за стипендиите. pdf-фаил
  8. Заповед № 350/31.10.2023г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование във II АЕГ 
  9. Заповед № 885/13.03.2024г. за класиране на ученици за получаване на стипендии за втория учебен срок на 2023/2024 учебна година.pdf-фаил

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.