ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В VIII КЛАС!!!

Код по Админ

Училище

Код на паралелката

Име на паралелката

Тип

Брой паралелки

На общо основание

Младежи

Девойки

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2025

Чужди езици АЕ интензивно ИЕ М ГИ

профилирана

1

0

1

0

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2028

Чужди езици - АЕ интензивно ИЕ ИЦ БЕЛ

профилирана

1

0

0

1

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2034

Чужди езици - АЕ интензивно РЕ М ИТ

профилирана

1

0

1

1

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

04.08.2022 г. – подаване на документи от 9.00 ч. до 16.00 ч.

05.08.2022 г. – разглеждане на документите, класиране и уведомяване на класираните ученици

08.08.2022 г. - записване на приетите ученици до 15.00 ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

  1. Заявление до директора на Втора АЕГ „Т. Джеферсън“;
  2. Декларация-съгласие за обработване на личните данни по образец;
  3. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

Документите се подават в канцеларията на училището!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА IV ЕТАП:

  1. Свидетелство за основно образование – оригинал;
  2. Акт за раждане /копие/;
  3. Имунизационен паспорт /направени ваксини по дати/;
  4. Заявление до директора по образец /предоставя се в канцеларията/;
  5. Справка за новоприет ученик по образец /предоставя се в канцеларията/;
  6. Декларация-съгласие за обработване на личните данни по образец /предоставя се в канцеларията/.

 

Welcome to Втора Английска Гимназия

За ученици и родители

No front page content has been created yet.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.