Новини

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

Ръководството на Втора АЕГ "Томас Джеферсън" уведомява всички свои ученици и техните родители за установен  случай  на COVID-19  в училище на ученик от 9 клас. 

Паралелката, в която се обучава  ученикът с положителен тест е поставена под карантина, считано от 09.10.2021 г.  до 18.10.2021 г. вкл. Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание. 

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията. 

Пазете се и бъдете здрави!

Класиране на свободно място за момче в VIIIЕ клас за учебната 2021/ 2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че за обявеното 1 (едно) свободно място за прием на ученик в осми клас с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език – испански език, за учебната 2021/2022 година, са кандидатствали следните ученици:

№ по ред

Трите имена

вх. №

Бал

1

 

184/ 29.09.2021 г.

405,000

2

 

183/ 29.09.2021 г.

334,500

3

 

168/ 28.09.2021 г.

440,500

4

 

149/ 27.09.2021 г.

409,500

5

 

165/ 28.09.2021 г.

296,500

Комисия, определена в Заповед № 212/ 27.09.2021 г. на Директора на II АЕГ, класира на свободното място ученикът с най-висок бал:

Вх. № 168/ 28.09.2021 г.  -  бал 440,500.

 

 

Прием на документи за 1 свободно място за момче в VIIIЕ клас за учебната 2021/ 2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че има 1 (едно) свободно място за прием на ученик в осми клас с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език – испански език, за учебната 2021/2022 година. Кандидатстването за свободното място ще се осъществи на база на състезателния бал на учениците за осъществяване на държавен план-прием след седми клас.

Необходимите документи за кандидатстване са:

Ксерокопие на свидетелството за основно образование

Заявление до Директора за прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година

Документите се подават от 27.09.2021 г. до 29.09.2021 г.  в канцеларията на II АЕГ от 09.00 до 15.00 часа.

Пожелаваме успех на всички кандидати !

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИE !

Ръководството на Втора АЕГ "Томас Джеферсън" уведомява всички свои ученици и техните родители за установен  случай  на COVID-19  в училище на ученик от 12 клас. 

Паралелката, в която се обучава  ученикът с положителен тест е поставена под карантина, считано от 23.09.2021 г.  до 02.10.2021 г. вкл. Учениците продължават обучението си в електронна среда от разстояние при спазване на дневния режим и седмичното разписание. 

Предприети са всички задължителни и препоръчителни мерки, описани в Насоки за работа в условията на  COVID-19  в училище.  Всички помещения са продължително проветрени, направено е влажно почистване  и  пълна дезинфекция на повърхностите в гимназията. 

Пазете се и бъдете здрави!

СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИЯ СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,

В меню "Информация", секция "Нормативни документи" е качена ЗАПОВЕД № 166/21.09.2021г. на Директора на Втора АЕГ "Т. Джеферсън" за видовете стипендии за първи срок на 2020/2021 учебна година, техния размер, условията за получаване и формулярите за кандидатстване.

Заявление_ученици без родител Заявление_достъп до образование ;  Заявление_ученици с ТЕЛК ;
Заявление_отличен успех 

Заповед № 167/21.09.2021г. за условията за получаване на различни видове стипендии след завършено основно образование във II АЕГ 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.