Новини

Училищното тържество за началото на учебната година

Училищното тържество за началото на учебната година ще се състои на 15.09.2022г. (четвъртък) от 10.00 ч. в училищния двор. Всички ученици от 8 до 12 клас да заемат определените им места до 9.45 ч.

 

Родителска среща за VIII клас

Уважаеми родители, във връзка с началото на учебната 2022/2023 година предварителната родителска среща за VIII клас ще се проведе на 12.09.2022 г . (понеделник) от 18:00 ч. в следните кабинети: 

VIII а клас – 2 етаж, кабинет 201;

VIII б клас – 2 етаж, кабинет 202:

VIII в клас – 2 етаж, кабинет 203;

VIII г клас – 2 етаж, кабинет 204;

VIII д клас – 2 етаж, кабинет 205;

VIII е клас – 2 етаж, кабинет 208;

VIII ж клас – 2 етаж, кабинет 209.

 

Свободно работно място по ИТ

В изпълнение на чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15/ 22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обявявам следното свободно работно място:

Документите се подават лично в канцеларията на II АЕГ „Томас Джеферсън“ или по електронен път на имейл: tanya.apostolova@2els.com.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ КЪМ 03.08.2022 Г. ВЪВ ВТОРА АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

Код по Админ

Училище

Код на паралелката

Име на паралелката

Тип

Брой паралелки

На общо основание

Младежи

Девойки

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2025

Чужди езици АЕ интензивно ИЕ М ГИ

профилирана

1

0

1

0

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2028

Чужди езици - АЕ интензивно ИЕ ИЦ БЕЛ

профилирана

1

0

0

1

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2034

Чужди езици - АЕ интензивно РЕ М ИТ

профилирана

1

0

1

1

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

04.08.2022 г. – подаване на документи от 9.00 ч. до 16.00 ч.

05.08.2022 г. – разглеждане на документите, класиране и уведомяване на класираните ученици

08.08.2022 г. - записване на приетите ученици до 15.00 ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

 1. Заявление до директора на Втора АЕГ „Т. Джеферсън“;
 2. Декларация-съгласие за обработване на личните данни по образец;
 3. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

Документите се подават в канцеларията на училището!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА IV ЕТАП:

 1. Свидетелство за основно образование – оригинал;
 2. Акт за раждане /копие/;
 3. Имунизационен паспорт /направени ваксини по дати/;
 4. Заявление до директора по образец /предоставя се в канцеларията/;
 5. Справка за новоприет ученик по образец /предоставя се в канцеларията/;
 6. Декларация-съгласие за обработване на личните данни по образец /предоставя се в канцеларията/.

Пътуване с влак за Празника на черешата в Кюстендил - екологично, безопасно, евтино и опознавателно!

Празник на черешатаПразник на черешатаПразник на черешатаПразник на черешата

 

На 25.06.2022г. група от 46 ученици на Втора АЕГ” Томас Джеферсън” посетиха Празника на черешата в Кюстендил. Пътуването е с учебна цел и се осъществи с влак  като дейност по ученически проект “Опознай и обикни България с влак”.

По време на пътуването учениците наблюдаваха интересни и уникални карстови форми в Земенския пролом на р. Струма, които могат да се видят единствено от влак. В гр. Кюстендил посетиха изложбата с картини на Владимир Димитров -  Майстора и късноантичната и средновековна крепост “Хисарлъка”. Разгледаха  красивите  произведения на изкуството, сътворени с черешов плод, насладиха се на фолклорната програма и песните, вдъхновени от сладостта на черешите и предавани от поколения българи, участваха в занимателни работилници.

Тази есен - отново с влак по Искърското дефиле!

 

Образователни инициативи за климатични действия във Втора английска езикова гимназия ”Томас Джеферсън” в рамките на проект ”Климатичните изменения - да подобрим информираността и да предприемем действия” по програма Еразмус

”Климатичните”Климатичните”Климатичните”Климатичните”Климатичните

 

По покана на Втора АЕГ представители на Националният доверителен екофонд и екипа преподаватели, автори на образователните програми и материали на фонда споделиха опита си с ученици от гимназията и гости от пет европейски страни. Събитието е в рамките на проект”Климатичните изменения - да подобрим информираността и да предприемем действия” изпълняван в партньорство между България, Германия, Австрия, Полша, Чехия и Словения.

Представянето направи д-р Ивелина  Коцева от Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и един от съавторите на обучителните материали за въвеждане на темата климат и енергия  в българските училища. Демонстрирана беше работата на учениците като “енергийни мениджъри” на училищата и философията на програмата. Участниците получиха екземпляри от пособията за обучение на учители на български и английски език и създадената в рамките на проект BEACON книжка комикс за опазване на климата.

Националният доверителен екофонд има програма за работа с българските училища и детски градини, подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Република Германия в рамките на европейската инициатива за климата(EUK) и насочена към формиране на поведение към пестене на енергия от 2015 г.

Група ученици и преподаватели от Втора АЕГ”Томас Джеферсън” и гостите по проекта посетиха Министерство на околната среда и водите. По наша инициатива се осъществи среща - разговор с г-жа Боряна Каменова - директор Политика по изменение на климата на тема”Национална стратегия за ограничаване на изменението на климата.” Обсъдиха се общите за ЕС и специфичните за България политики за ограничаване на въглеродния отпечатък и намаляване на климатичните изменения. Дискусията предизвика огромен интерес сред участниците. 

Изказваме сърдечна благодарност на г-жа Боряна Каменова от МОСВ.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В VIII КЛАС!!!

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното:

 • Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици във Втора АЕГ се записват в VIII клас, като подават следните документи:
 1. 1. заявление до директора;
 2. 2. оригинал на свидетелство за основно образование;
 3. 3. Копие на акт за раждане.
 • Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

Работно време на училищната комисия по план приема:

I етап: от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. от 8.00 до 18.30 ч.

II етап: от 21.07.2022 г. до 22.07.2022 г. от 8.00 до 18.30 ч.

III етап: от 01.08.2022 г. до 02.08.2022 г. от 8.00 до 18.30 ч.

 

Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

ДИРЕКТОР НА ВТОРА АЕГ

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В VIII КЛАС!!!

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното:

 • Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици във Втора АЕГ се записват в VIII клас, като подават следните документи:
 1. Заявление до директора;
 2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
 3. Копие на акт за раждане.
 • Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

Работно време на училищната комисия по план приема:

от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. от 8.00 до 18.30 ч.

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране


Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

ДИРЕКТОР НА ВТОРА АЕГ

Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ обявява следните свободни работни места:

 • Учител, общообразователен учебен предмет - Български език и литература – 1 щат;
 • Учител, общообразователен учебен предмет – Английски език – 1 щат;
 • Учител, общообразователен учебен предмет - Информатика и информационни технологии – 1 щат.

Необходими документи:

 • Заявление.
 • Автобиография.
 • Дипломи, доказващи необходимата квалификация за заемане на съответното работно място в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15 /22.07.2019 г.

Срок за подаване на документите:

11.07.2022 г. до 15 ч. в канцеларията на училището или на имейл 2els.sofia@2els.com

Събеседване:  14.07.2022 г. от 09.00 ч. 

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.