Новини

Открит урок на Катедра Картография и Географски информационни системи от СУ”Св. Климент Охридски” с ученици от профилирана подготовка по география и икономика в 12 клас

Открит урок на Катедра Картография и Географски информационни системи от СУ”Св. Климент Охридски” с ученици от профилирана подготовка по география и икономика в 12 класОткрит урок на Катедра Картография и Географски информационни системи от СУ”Св. Климент Охридски” с ученици от профилирана подготовка по география и икономика в 12 клас Открит урок на Катедра Картография и Географски информационни системи от СУ”Св. Климент Охридски” с ученици от профилирана подготовка по география и икономика в 12 класОткрит урок на Катедра Картография и Географски информационни системи от СУ”Св. Климент Охридски” с ученици от профилирана подготовка по география и икономика в 12 клас 

На 29.11.2.23 г. гл. асистент д-р Станислава Мишева, докторант Стоян Вълчев и студентката Ивелина Георгиева от Геолого-географския факултет на СУ”Св. Климент Охридски”представиха пред учениците от 12 клас с профилирана подготовка география и икономика открит урок на тема “Локализиране на обекти в района на Втора АЕГ”Томас Джеферсън” чрез използване на Service Area, анализ и отворени данни от OpenStreetMap”.

Извършиха и демонстрация на тема “Събиране и анализ на пространствени данни за количеството на фини прахови частици в атмосферния въздух около гимназията”. В момента на изследването данните за въздуха показаха висока чистота.

Учениците проявиха голям интерес, задаваха интересни въпроси за приложението на ГИС в различни сфери и възможностите за образование в тази специалност.

Конкурс за илюстрация и превод „Български светци, царе, герои“ 2023 г. на фондация „Детето и фолклора“

В конкурса участваха изключително много деца, юноши и младежи от страната и чужбина. Илюстрациите на наградените ученици, както и още 60 от тях, съпроводени с превод на англйски език, ще бъдат включени в електронното издание „Български светци, царе, герои“, което фондация „Детето и фолклора“ подготвя.

Награден за превод във втора възрастова група (15 – 18 години) и спечелил I място за „Белият кон“ на Христо Ботев е Ивайло Чернев, ученик от 12 а клас на 2 АЕГ.

Традиционно отбелязахме Световната седмица по предприемачество 14-22.11.2023 г. с иновационен лагер

Във връзка със Световната седмица по предприемачество на 17.11.2023 г. ученици от Втора АЕГ от клуб “Предприемачество и дигитален маркетинг” под ръководството на г-жа  Мариана Бошнакова и ученици от НФСГ под ръководството на г-жа Грозденка Трендафилова традиционно взеха участие в иновационен лагер. Домакин на събитието тази година беше НФСГ. Темата на предизвикателството, дадена от „Джуниър Ачийвмънт“ България ,  е “Устойчива мода за по-добро бъдеще”. Учениците, разделени в смесени отбори от двете училища, чрез достъп до Интернет и помощта на ментори от 12 клас на НФСГ и 2. АЕГ разработиха и защитиха своя бизнес идея за устойчива мода. Председател на журито беше д-р Руси Русев от НФСГ. Всички екипи показаха креативни и иновативни решения, умения за сътрудничество и презентиране.  Първо място получи идеята на Ванина Господинова 10б, Мартин Джупаров 11ж, Димитър Мишев 11б от 2. АЕГ , Мая Петрова и Рая  Китанова от НФСГ за устойчиво производство на гримове”Belleza Naturale”. На второ място е идеята за производство на работно облекло от бамбук на Мартин Горанов 12б и Николай Иванов от 12в клас “Bamboo eco cycle”.

 

Благодарим на всички за участието и пожелаваме успех в предстоящия конкурс на „Джуниър Ачийвмънт“ ! 

Участие на ученици от Втора АЕГ в шахматен турнир

Участие на ученици от Втора АЕГ в шахматен турнир

 

Ученици от Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън" взеха участие шахматния турнир "Шахът - спорт, изкуство и
наука" по проект на район Триадица и заеха призови места. Сегашните участници в турнира продължават традицията за успешно представяне на ученици от гимназията в този спорт.

Отборът на 2 АЕГ „Томас Джеферсън“ е финалист на Петото европейско състезание по право, Къмпулунг, Румъния (01 – 07 ноември 2023 г.)

Пето европейско състезание по право (01 – 07 ноември 2023 г.)Пето европейско състезание по право (01 – 07 ноември 2023 г.)

Пето европейско състезание по право 
(01 – 07 ноември 2023 г.)

(Foundation Netherlands-Romania together with the Pedagogical College CAROL I in Campulung and Justice Resource Center in New York)

В тазгодишното състезание, организирано от фондация  „Нидерландия за Румъния“, Педагогическия колеж „Карол I“, гр. Къмпулунг, Румъния и Ресурсния център по право, Ню Йорк, САЩ, взеха участие седем държави - Кралство Нидерландия, Полша, Словакия, Северна  Македония, България, Кралство Есватини и Румъния, с общо девет отбора. Нашата страна беше предствена от отбора на 2 АЕГ „Т. Джеферсън“ в състав:

Прокурори (Обвинение):

  1. Калоян Митков 12 б
  2. Виктория Ценова 12 б
  3. Цвета Дочева 12 б

Защита:

  1. Биляна Павловска 12 а
  2. Никола Стоилов 12 а
  3. Мартин Горанов 12 б

Ръководител на „Ученическа правна кантора „Т. Джеферсън“:

д-р Мария Методиева, главен учител по АЕ

На финала отборът ни се изправи срещу отбора на Кралство Есватини. Председетал на съдийското жури бе съдия Алфонс Ори, съдия от Международния трибунал в Хага, участвал в Трибунала за военните престъпления в бивша Югославия. 

Аплодисменти и адмирации за нашите дванадасетокласници!

Мобилност за обучение на учители в гр.Неапол, Италия

В периода 04.10-11.10.2023г. единадесет учители от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ пътуваха до Неапол, Италия в рамките на проект 2023-1-BG01-KA121-SCH-000117747, изпълняван с финансовата подкрепа на Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм +“, КД1, сектор „Училищно образование“. Темата на мобилността беше: „Flipped classroom #IT“  и изцяло кореспондира с наложената политика на образователни иновации и дигитализация на учебния процес във Втора АЕГ.

Домакин от италианска страна беше образователен център “ Cosvitec” –за проучване, висше образование и заетост-https://www.cosvitec.eu/

Общата цел на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, за насърчаване на иновациите, както и за укрепване на европейската идентичност и активното гражданство. Програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. е по-приобщаваща, по-цифрова и по-екологосъобразна. В нея има възможности за всички възрасти и по-голям избор за организациите.

Изводите от проведеното обучение са, че процесите на иновации и дигитализация в урочната дейност  са неотменна част от  образователния процес и част от методиката на преподаване във всички предметни области. Вече трябва да свикнем с мисълта, че стават обичайна практика в преподавателската работа и са  задължителна част от индивидуалните ни усилия да ги надграждаме и усъвършенстваме.

Другият извод е интегралността на знанието. Задължителното му приложение в преподаването е повече от необходимо. То гарантира  както работа в екип между колегите и укрепване на сътрудничеството в общността, но и осигурява трайност, многоаспектност и богатство на знанието. И по-задълбочени умения и компетентности при неговото прилагане в практиката.

Благотворителността във 2. АЕГ и "Храна за Всеки" - Пътят към доброто и това да се наричаме ХОРА

Много успешно премина първата за тази учебна година, благотворителна акция на 2. АЕГ под наслов " Храна за всеки". Тази акция се провежда всяка година от началото до средата на м. октомври. Храните (трайни и пакетирани) се събират от учениците , със съдействието на техните родители и се даряват на "Доброволците на Свв. Георги" - милосърдни добротворци за подкрепа на бездомни, болни, страдащи и нуждаещи се. https://www.dobrovolcite.bg/

Благотворителността, съпричастността и оказване на подкрепа във форма "храната за всеки" са неизменим елемент от нашата солидарност и грижа за другите.

Чрез подкрепата и даренията на отговорните ученици и техните семейства, персоналът на 2.АЕГ, бездомни, болни и възрастни могат да се насладят на най-необходимата физическа необходимост - храна и най-важното, на усещането, че не са сами в битката си с нуждите и затрудненията. Ние знаем, че благотворителността и доброто у хората, създават по-добро гражданско общество, в което никой не остава гладен и презиран.

Тази година събрахме и дарихме 1002 кг. храна (захар, сол, олио, ориз, леща, боб, макарони и макаронени изделия, консерви, брашно и много сладки работи - бисквити, вафли, шоколад и др.). Учениците от Училищното самоуправление - ЕКО патрули и Училищен парламент поеха организацията, събирането и пренасянето на храната. Поеха ангажимент и за доброволчески посещения при приготвяне и раздаване на храната.

Да се надяваме, че нашите ученици ще продължат да се развиват и ще изградят онези личности, които с гордост ще бъдат наречени - ЧОВЕК!

111-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА БОЙНА АВИАЦИЯ

 111-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА БОЙНА АВИАЦИЯ111-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА БОЙНА АВИАЦИЯ

В НАВЕЧЕРИЕТО НА 111-ТА ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА БОЙНА АВИАЦИЯ, ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ПРОВЕДОХА ТРАДИЦИОННАТА „СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА“

На 12 октомври 2023 г., се проведе ежегодната „Среща на поколенията“ в зала „Тържествена“ на Военна академия „Г.С.Раковски“, посветена на предстоящия празник на българските Военновъздушни сили – 16 октомври и в памет на въздушните защитници на България. Организатори са Командването на ВВС, Военна Академия, фондация „Български ВВС“ и Българската авиационна асоциация.
Срещата бе открита с химна на България и химна на ВВС, като след това  командирът на ВВС генерал-майор Димитър Петров отправи приветстващо слово към всички присъстващи и представи кратка презентация, в която бяха отбелязани кръгли годишнини, които са тясно свързани с българските ВВС и развитието на авиацията в страната. В своето слово той акцентира върху:
- 140 г. от рождението на Радул Милков;
- 100 г. от създаването на българската гражданска авиация;
- 90 г. от първото производство на самолет – КБ-1 Пеперуда, 7 самолета от тях са произведени в самолетна фабрика „Капрони Български“ – Казанлък. За 10 години функциониране на фабриката са създадени над 150 самолета с различно предназначение.
- 80 г. от гибелта на Списаревски;
- 80 г. от англо-американските бомбардировки на България;
- 70 г. от връчването на бойното знаме на авиобаза – Безмер и
- 60 г. от първия полет на самолет МиГ-21 в България.

Генерал-майор Димитър Петров отбеляза, че „Срещата на поколенията“ е повод да се преклоним пред паметта и да изкажем признателност към делото на всички достойни българи, защитавали родното небе и изпълнили свещения си дълг към род и Родина! Той допълни, че освен славно минало, Военновъздушните сили имат и светло бъдеще.

Официално присъстваха учениците от секция ЕКО патрул, предствяйки 2.АЕГ "Томас Джеферсън", и за които честването на годишнината и посещението във  Военна академия „Г.С.Раковски“ е за осма поредна година.

Родителски срещи

В периода от 16.10.2023 до 19.10.2023г. ще се проведат родителски срещи по график, както следва:

  • 16.10.2023 година /понеделник / за учениците от 10 и 11 клас
  • 17.10.2023 година /вторник/  за учениците от 9 и 12 клас
  • 18.10.2023 година / сряда/ за учениците от 8 клас

Начало на срещите: 18:30 ч.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.