Новини

Обръщение на административното ръководство и педагогическата колегия на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“

Във връзка с публикации в социалните мрежи и онлайн издания от 13 май 2024г. отразяващи „изяви“ на наши възпитаници след края на тържествената церемония за изпращане на Випуск 2024г. в непосредствена близост до входа на гимназията, искаме да заявим, че подобни действия са неприемливи и категорично са в разрез с  политиката  и ценностите, които  училището има.

Важно е да се отбележи, че действията на един или няколко ученици от випуска не могат и не трябва да служат като представителна извадка за всички зрелостници, а още по-малко за цялото училище.

Подобни индивидуални инициативи нямат нищо общо с наложените традиции и училищни политики за обучение и възпитание на нашите ученици и обезмислят упоритата и всеотдайна работа на учителите. Те  са обидни за  положените, общи, усилия през годините на обучение в училище за съхраняване и надграждане на истинските човешки ценности, правила и норми на поведение.

И категорично не са част от училищните ритуали.

Такова поведение е неприемливо не само за педагогическите специалисти, но и за цялата училищна общност. Този акт на изразяване на емоциите на малка част от учениците не е присъщ на всички останали.

Вчера се проведе официалната церемония по завършване на Випуск 2024г. в духа на наложените традиции за училището.  На нея, за изключителни постижения в различни сфери от училищния живот през изминалите 5. години бяха наградени 122 ученици от завършващите. Сред тях има лауреати на национални олимпиади и международни състезания, с постижения в областта на науката, изкуствата и спорта. Това са мотивирани млади хора, които освен образователни резултати, показват и  емпатия и съпричастност в каузите, които отстояват, което е видно от ежегодните благотворителни инициативи, които те с радост и всеотдайност изпълняват.

Категорично заявяваме, че подобен тип поведение на малцина не трябва да обезценяват усилията и резултатите на всички останали възпитаници на Втора АЕГ!

В официално публикуваните от нас снимки и видеа (1 и 2) можете да видите част от училищното тържество по изпращане на Випуск 2024!

  

20-та национална олимпиада по География

20-та национална олимпиада по География20-та национална олимпиада по География20-та национална олимпиада по География

На юбилейната 20-та национална олимпиада по география, която се проведе на 19-21 април 2024 г. в София учениците от Втора АЕГ”Томас Джеферсън” постигнаха високи резултати. Мартин Марианов Горанов от 12 б клас завоюва четвърто място, с една точка разлика от трето, отлична оценка и бе удостоен със званието “лауреат” на МОН. Мартин Горанов е приет в разширения състав на отбора за подготовка и участие в международната олимпиада, Дъблин 2024 г. Виктор Бориславов Белев от десети г клас зае достойното 10 място на националния кръг в съответната група. Поздравления за резултатите и пожелание за отлично представяне в следващите международни и национални състезания!

Обучителна мобилност в Неапол

Обучителна мобилност в НеаполДевети географски фестивал в Бургас 2024Обучителна мобилност в НеаполОбучителна мобилност в НеаполОбучителна мобилност в Неапол

В периода 02.02-16.02.2024г. тридесет и двама ученици и трима учители от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ пътуваха до Неапол, Италия в рамките на проект 2023-1-BG01-KA121-SCH-000117747, изпълняван с финансовата подкрепа на Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм +“, КД1, сектор „Училищно образование“. Темата на мобилността беше: „Flipped classroom #IT“  и изцяло кореспондира с наложената политика на образователни иновации и дигитализация на учебния процес във Втора АЕГ.

Домакин от италианска страна беше образователен център “ Cosvitec” –за проучване, висше образование и заетост- https://www.cosvitec.eu/

Общата цел на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, за насърчаване на иновациите, както и за укрепване на европейската идентичност и активното гражданство. Програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. е по-приобщаваща, по-цифрова и по-екологосъобразна. В нея има възможности за всички възрасти и по-голям избор за организациите.

През периода на обучение, което се осъществяваше съобразно предварително изготвената програма, учениците разгледаха видовете международни споразумения, като акцентът беше поставен върху общата характеристика на целите за устойчиво развитие на ООН и обсъждане на различни проблеми. Предварително зададените и обсъдени с учениците цели бяха изкореняване на бедността, предотвратяване на глада, добро здраве и благополучие, качествено образование, равнопоставеност на половете, чиста вода и санитарно-хигиенни условия, достъпна и чиста енергия, достоен труд и икономически растеж, промишленост, иновации и инфраструктура, намаляване на неравенството, устойчиви градове и общности, отговорно потребление и производство, борба с климатичните промени, живот под водата, живот на земята, мир справедливост и силни институции, партньорства за целите.

We are the BEST!

На 27.04.2024 и 28.04.2024 в УНСС в София се проведе националният кръг на състезанието BEST към програмата Fulbright. Ученици от цялата страна се включиха и състезаваха на английски език в следните пет категории: Duo, Debate (дебати), Prose (проза), Poetry (поезия), Original Oratory (оригинална оратория).

На националния кръг бяха класирани 14 ученици от 8., 9. и 10. клас на 2 АЕГ. Учениците взеха участие в категорията Debate (дебати) с четири отбора, категорията Duo с два отбора и категорията Poetry(поезия), в която бяха класирани двама ученици.

Всички ученици се представиха отлично и спечелиха призови места. Два наши отбора спечелиха първите места в категориите Debate Novice(дебати за 8. и 9. клас) и Duo Novice(8. и 9. клас). Трети отбор се класира в топ 6 на най-добрите отбори в категорията Debate Novice(дебати). Отбор от двама наши десетокласници спечелиха 6-то място в категорията Duo Varsity(10., 11. и 12. клас).

Девети географски фестивал Бургас 2024

Девети географски фестивал в Бургас 2024Девети географски фестивал в Бургас 2024Девети географски фестивал в Бургас 2024

 

Отново сме сред победителите на деветия географски фестивал в Бургас на 26-27.04.2024г. - трето място в оспорвана надпревара сред 50 отбора от страната завоюва отбор "Макалу" от учениците на 2.АЕГ"Томас Джеферсън"- Мартин Марианов Горанов от 12 б клас и Христо Владиславов Стоянов  от 11 г клас и от двама ученици от 7 клас на 138.СУЗИЕ.

Мартин Марианов е и лауреат на МОН на националната олимпиада по география и икономика - април 2024 г., гр. София.

Поздравления за успеха на състезателите, за всестранните познания и  пожелание за още нови изяви и успехи на международните олимпиади!

17-та национална олимпиада по гражданско образование в гр. Велики Преслав

Поздравления за достойното представяне и високите резултати на 17-та национална олимпиада по гражданско образование в гр. Велики Преслав на учениците от 2. АЕГ”Томас Джеферсън”. Учениците защитаваха проекти по гражданско образование и писаха по казус.  Жанеса Стоянова от 12 в клас за проекта “София-Реру - нови хоризонти” и Ваня Дочева от 12 г клас за проекта “Всеки е специален в ХХI век ”са удостоени с най-високото отличие - лауреати на МОН, а Йордан Кръстителски от 10 б клас защити проекта "Спорт за всички" с 96т. от 100.

Да благодарим за работата по проектите на всички членове на екипите и да пожелаем довършване на планираните  дейности със същия ентусиазъм!

 

Три награди от Националната конференция „Информационни технологии и автоматика“

Учениците от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ взеха активно участие в проведената Трета национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“. Доклади в областта на програмирането, изкуственият интелект, блокчейн технологиите, технологиите в медицината и роботиката представиха – Александра Панчева от 8 клас, Боряна Япулова от 10 клас, Николета Димкина, Калина Томчева, Венета Генчева, Томислав Стойнев, Любомир Полихронов от 11 клас и Златин Антониус от 12 клас.

Всички доклади са публикувани в Сборник с доклади от конференцията, като комисията по оценяването присъди награди за отлично представяне на:

-          Александра Панчева за доклада Технологии и бъдещето на медицината (и здравеопазването).

-          Боряна Япулова за доклада Квантовите технологии преди и сега.

-          Николета Димкина за доклада Изкуствен ли е изкуственият интелект?

Конференцията се проведе в периода 23 – 25 април 2024 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет – София, под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев.

Всички доклади са разработени с научен ръководител д-р Георги Христов, учител по Информационни технологии в училището.

 

Деветото издание на ежегодния Международен фестивал на науката FISSON

Деветото издание на ежегодния Международен фестивал на науката FISSON Деветото издание на ежегодния Международен фестивал на науката FISSONДеветото издание на ежегодния Международен фестивал на науката FISSON Деветото издание на ежегодния Международен фестивал на науката FISSON Деветото издание на ежегодния Международен фестивал на науката FISSON Деветото издание на ежегодния Международен фестивал на науката FISSONДеветото издание на ежегодния Международен фестивал на науката FISSON 

Отново сме сред победителите във FISSION!

На 13.04.2024г.в Американския колеж в София се проведе деветото издание на ежегодния Международен фестивал на науката FISSON. Ученици от цялата страна и съседни държави имаха възможността да представят своите проекти в областта на природните науки, екологията, компютърните науки, математиката, физиката и инженерството  и бяха оценени от авторитетно жури, съставено от експерти в съответните области. Партньори на събитието бяха Нов Български университет, фондация „Америка за България“, компании като SIEMENS, BOSCH, DIGITAL LIGHT и др.

Традиционно със свои проекти участие в събитието взеха ученици и учители от 2.АЕГ в следните категории на конкурса:

Категория Екология:

-       “Lichens - Bioindicators”, проект на Велизара Айзнер и Йоана Василева от 10.а клас с ръководител г-жа Ирина Костадинова

-       “The Silent Thread of Microplastics”, проект на Миа Калчева от 10.г клас с ръководител г-жа Ирина Костадинова

Категория Биомедицина:

-       “ The Wonder of Snail Mucin Cosmetics”, проект на Исабела Боянова, Дарина Максимова и Даниел Иванов от 10.в клас с ръководител г-жа Ирина Костадинова

Категория Физика и Инженерство:

-       “ Monroe –a robotic arm kit”– Михаил Протич и Венета Генчева от 11. а клас, и Мартин Атанасов от 11.в клас с ръководител г-жа Гергана Дерибанова.

Последните два проекта спечелиха второ място на журито в съответната категория, а проектът на Изабела, Дарина и Даниел от 10.а клас “ The Wonder of Snail Mucin Cosmetics”, спечели и наградата на публиката за „Най-добър проект“.

Нашите ученици се отличиха с презентационните си умения, отличната езикова подготовка, изследователски дух и ентусиазъм. Надяваме се преживяванията от участието им в Международния фестивал FISSON, да ги насърчат да реализират и споделят още много нови и смели научни идеи!

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ПО ЧЛ. 135А, АЛ. 1 ОТ ЗПУО, СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

Във връзка с промените в Закона за предучилищното и училищното образование, даващи право на лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка и измененията в Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците,  Ви информираме, че в периода 24-26 април 2024 г. до 15.30 ч. се подават заявления по образец за допускане до полагане на изпита в канцеларията на Втора АЕГ или на имейл: 2els.sofia@2els.com .

След подаване на заявлението се извършва проверка и ако лицето не отговаря на условията по чл. 104а от Наредба №11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците, се информира заявителя.

 

Ден на отворени врати

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ

Моля, всички желаещи да посетят Втора АЕГ в Деня на отворените врати, да се регистрират на следния линк :  https://forms.gle/ZvYCd3hw6L2Fq3Zy9.

Очакваме Ви!
 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.