Новини

СЪОБЩЕНИЕ

    Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ обявява следните свободни работни места:

  1. Учител по БЕЛ в гимназиален етап – 1 щат;

  2. Учител по немски език в гимназиален етап – 0,5 щат.

   Изисквания за заемане на длъжността:

   Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, съгласно Приложение №1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

   Необходими документи:

  • заявление за участие в подбор /свободен текст/;

  • автобиография на български език (европейски формат);

  • диплома за завършено образование;

  • свидетелства и удостоверения за завършени професионални квалификации

  • копие от трудовата книжка за удостоверяване на стаж по специалността

   Срок за подаване на документите:

   До 15.07.2021 г. до 16.30 ч. включително

   Място на подаване на документите:

   Документите се подават само лично в канцеларията на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“!

 

14-та национална олимпиада по гражданско образование в гр. Сливен 2021г.

Отлично представяне на учениците от 12 клас на  Втора АЕГ”Томас Джеферсън” на 14-та  национална олимпиада по гражданско образование в  гр. Сливен 2021г. Проектът „Предай знание, получи усмивка“ с екип Гергана Виктор Златанова, Ива Начкова, Павлина Тодорова, Рая Иванова, Теодора Генадиева, Александра Бенова от 12а клас и проектът “Заедно” с екип Калояна Илиева Донкова и Силвия Дочева от 12г се класираха на челни места в оспорвана конкуренция.

30 години Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън"

Филмът е посветен на 30-годишния юбилей на Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън". Говорят учителите- за иновациите в гимназията, за училищния живот, за екипната работа, споделят добри педагогически практики и изпълнявани проектни дейности.

https://www.youtube.com/watch?v=zgNZcM0ofL0

 

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 24 59
2els.Sofia@2els.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.