Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ обявява следните свободни работни места:

 1. Учител по БЕЛ в гимназиален етап – 1 щат;
 2. Учител по история и цивилизация с английски език в гимназиален етап – 1 щат;
 3. Учител по Руски език в гимназиален етап – 1 щат;
 4. Учител по Английски език в гимназиален етап – 2 щата;
 5. Учител по Физическо възпитание и спорт в гимназиален етап – 1 щат;

   Изисквания за заемане на длъжността:

   Кандидатите трябва да отговарят на изискванията, съгласно Приложение №1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

   Необходими документи:

 • заявление за участие в подбор (свободен текст);
 • автобиография на български език (европейски формат);
 • диплома за завършено образование;
 • свидетелства и удостоверения за завършени професионални квалификации;
 • копие от трудовата книжка за удостоверяване на стаж по специалността.

   Срок за подаване на документите: До 16.07.2024 г. до 16.30 ч. включително

   Място на подаване на документите:

   Документите се подават само лично в канцеларията на Втора АЕГ „Томас Джеферсън“!

   Събеседването на кандидатите ще бъде на 18.07.2024 г. (четвъртък) от 9:00 ч.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЗИ НА ВИПУСК 2023/24 г.

 1. Сравнително представяне на резултатите от  Първи и Втори задължителен ДЗИ и ДЗИ по желание-сесия май-юни на учебната 2023/24 година на училищно ниво, регионално ниво и национално ниво в точки , както следва:

  ДЗИ по:

  Училище

   

   

   Среден процент от максималния брой точки

  На ниво училище

  На регионално ниво

  На национално ниво

  Първи задължителен ДЗИ-БЕЛ ООП

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  82,48

  66,20

  59,40

  Втори задължителен ДЗИ-АЕ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  89,18

  74,23

  72,49

  Втори задължителен ДЗИ-НЕ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  88,81

  77,25

  76,33

  Втори задължителен ДЗИ-ИсЕ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  85,38

  77,23

  72,62

  Втори задължителен ДЗИ-РЕ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  95,63

  78,70

  76,53

  Втори задължителен ДЗИ-ГИ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  81,00

  48,50

  50,84

  Втори задължителен ДЗИ-математика /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  83,59

  79,86

  72,53

  ДЗИ по желание-НЕ /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  81,63

  78,38

  78,63

  ДЗИ по желание  -математика /ПП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  65,75

  63,78

  63,71

  ДЗИ по желание  -математика /ООП/

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  43,25

  44,10

  44,61

II. Среден успех от ДЗИ на училищно ниво по предмети, както следва:

 1. Първи задължителен ДЗИ по БЕЛ /ООП/- Много добър 5,42
 2. Втори задължителен ДЗИ по АЕ /ПП/- Отличен 5,71
 3. Втори задължителен ДЗИ по ГИ /ПП/- Много добър  5,36 / 1 ученик/
 4. Втори задължителен ДЗИ по ИсЕ/ПП/- Отличен 5,56 /2 ученици/
 5. Втори задължителен ДЗИ по НЕ /ПП/- Отличен 5,72 / 4 ученици/
 6. Втори задължителен ДЗИ по математика /ПП/- Много добър  5,46 /11 ученици/
 7. Втори задължителен ДЗИ по РЕ /ПП/- Отличен 5,92 / 2 ученици/

Общ успех за училището от ДЗИ –Отличен 5,59

III. Брой на пълните шестици по предмети, както следва:

 1. БЕЛ / ООП/- 16 бр. пълни шестици
 2. АЕ /ПП/-46 бр. пълни шестици
 3. Математика /ПП/-1 пълна шестица
 4. Руски език/ПП/- 1 пълна шестица

Седем ученици са постигнали резултат 6,00 и на двата задължителни зрелостни изпита.

Административното ръководство и целият педагогически екип на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“  поздравяват Випуск 2024г. за постигнатите високи образователни резултати на ДЗИ!

РЕЗУЛТАТИ ОТ НВО-10 КЛАС

 1. Сравнително представяне на  средните резултати в точки от НВО-10 клас НА училищно ниво, регионално ниво и национално ниво, както следва:

  ДЗИ по:

  Училище

   

   

   Среден процент от максималния брой точки

  На ниво училище

  На регионално ниво

  На национално ниво

  НВО - БЕЛ

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  70,52

  56,85

  49,38

  НВО-МАТЕМАТИКА

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  66,07

  39,20

  33,10

  НВО-АЕ

  Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

  87,06

  84,12

  82,20

Скръбна вест !

Колегията на Втора английска езикова гимназия е съкрушена от внезапната кончина на Елена Григорова Миленкова - преподавател по история и цивилизации, обичан колега, добър приятел и всеотдаен учител. Ще я помним с нейната искрена усмивка, колегиалност и човечност. 

Нашите ученици бяха обучавани от истински приятел, ментор и добър учител!

Почивай в мир, скъпа Ели!

ПРАВА И ЦЕННОСТИ

Ученици от 11 клас на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ взеха активно участие в проведеното обучение на сдружение „Активни политики“, бенефициент по проект „Права и ценности“. Темата на учебната работилница, насочена към повишаване на гражданската активност сред младите хора, беше от областта на медийната грамотност. Учениците избраха да бъдат различни участници в отразяването на събитие. Разграничаваха пропагандата, създадена с цел подвеждане на читателите или промотиране на предубедена гледна точка или конкретна политическа кауза, от обективната журналистика. Осъзнаха, че софистическите уловки имат краткосрочен ефект, защото разчитат на емоционалните импулси на читателя и че в реториката единството на Pathos, Logos и Ethos е дългосрочната инвестиция.

Обучителната практика се проведе на 16.05.2024 г. Със съдействието на д-р Милена Плугарова-Райчева, учител по Гражданско образование в училището.

НАГРАДА ЗА МЛАД УЧЕН НА СЕМИНАРА „LIGHT for LIFE 2024”, ОРГАНИЗИРАН ОТ БАН

„LIGHT for LIFE 2024”

 „LIGHT for LIFE 2024” „LIGHT for LIFE 2024” „LIGHT for LIFE 2024”

 

На 16.05.2024 г. в Института по биофизика и биомедицинско инженерство на Българска академия на науките се проведе семинара “Light for Life 2024”, посветен на международния ден на светлината. За втора поредна година учени и студенти, работещи в областта на светлинно индуцираните биологични процеси, биомедицината и нанотехнологиите, както и съвременните светлинно базирани технологии представиха своите изследвания, разработки и иновации.

Гордеем се, че наред с авторитетни учени в семинара участва и ученик на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ - Кристиан Найденов от 11.е клас. Да го подкрепят на семинара присъстваха негови съученици от 11. клас, които изучават биология и химия като профилиращи предмети и техния преподавател г-жа Ирина Костадинова.

Кристиан представи свое изследване в доклад  на тема „Infrared changes of human antebrachium during physical activity: an experimental model proposal“ и бе удостоен с грамота като най-млад участник в семинара “Young Scientist Award”

Очакваме много нови научни постижения!

20-та национална олимпиада по География

20-та национална олимпиада по География20-та национална олимпиада по География20-та национална олимпиада по География

На юбилейната 20-та национална олимпиада по география, която се проведе на 19-21 април 2024 г. в София учениците от Втора АЕГ”Томас Джеферсън” постигнаха високи резултати. Мартин Марианов Горанов от 12 б клас завоюва четвърто място, с една точка разлика от трето, отлична оценка и бе удостоен със званието “лауреат” на МОН. Мартин Горанов е приет в разширения състав на отбора за подготовка и участие в международната олимпиада, Дъблин 2024 г. Виктор Бориславов Белев от десети г клас зае достойното 10 място на националния кръг в съответната група. Поздравления за резултатите и пожелание за отлично представяне в следващите международни и национални състезания!

Обучителна мобилност в Неапол

Обучителна мобилност в НеаполДевети географски фестивал в Бургас 2024Обучителна мобилност в НеаполОбучителна мобилност в НеаполОбучителна мобилност в Неапол

В периода 02.02-16.02.2024г. тридесет и двама ученици и трима учители от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ пътуваха до Неапол, Италия в рамките на проект 2023-1-BG01-KA121-SCH-000117747, изпълняван с финансовата подкрепа на Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм +“, КД1, сектор „Училищно образование“. Темата на мобилността беше: „Flipped classroom #IT“  и изцяло кореспондира с наложената политика на образователни иновации и дигитализация на учебния процес във Втора АЕГ.

Домакин от италианска страна беше образователен център “ Cosvitec” –за проучване, висше образование и заетост- https://www.cosvitec.eu/

Общата цел на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, за насърчаване на иновациите, както и за укрепване на европейската идентичност и активното гражданство. Програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. е по-приобщаваща, по-цифрова и по-екологосъобразна. В нея има възможности за всички възрасти и по-голям избор за организациите.

През периода на обучение, което се осъществяваше съобразно предварително изготвената програма, учениците разгледаха видовете международни споразумения, като акцентът беше поставен върху общата характеристика на целите за устойчиво развитие на ООН и обсъждане на различни проблеми. Предварително зададените и обсъдени с учениците цели бяха изкореняване на бедността, предотвратяване на глада, добро здраве и благополучие, качествено образование, равнопоставеност на половете, чиста вода и санитарно-хигиенни условия, достъпна и чиста енергия, достоен труд и икономически растеж, промишленост, иновации и инфраструктура, намаляване на неравенството, устойчиви градове и общности, отговорно потребление и производство, борба с климатичните промени, живот под водата, живот на земята, мир справедливост и силни институции, партньорства за целите.

We are the BEST!

На 27.04.2024 и 28.04.2024 в УНСС в София се проведе националният кръг на състезанието BEST към програмата Fulbright. Ученици от цялата страна се включиха и състезаваха на английски език в следните пет категории: Duo, Debate (дебати), Prose (проза), Poetry (поезия), Original Oratory (оригинална оратория).

На националния кръг бяха класирани 14 ученици от 8., 9. и 10. клас на 2 АЕГ. Учениците взеха участие в категорията Debate (дебати) с четири отбора, категорията Duo с два отбора и категорията Poetry(поезия), в която бяха класирани двама ученици.

Всички ученици се представиха отлично и спечелиха призови места. Два наши отбора спечелиха първите места в категориите Debate Novice(дебати за 8. и 9. клас) и Duo Novice(8. и 9. клас). Трети отбор се класира в топ 6 на най-добрите отбори в категорията Debate Novice(дебати). Отбор от двама наши десетокласници спечелиха 6-то място в категорията Duo Varsity(10., 11. и 12. клас).

Девети географски фестивал Бургас 2024

Девети географски фестивал в Бургас 2024Девети географски фестивал в Бургас 2024Девети географски фестивал в Бургас 2024

 

Отново сме сред победителите на деветия географски фестивал в Бургас на 26-27.04.2024г. - трето място в оспорвана надпревара сред 50 отбора от страната завоюва отбор "Макалу" от учениците на 2.АЕГ"Томас Джеферсън"- Мартин Марианов Горанов от 12 б клас и Христо Владиславов Стоянов  от 11 г клас и от двама ученици от 7 клас на 138.СУЗИЕ.

Мартин Марианов е и лауреат на МОН на националната олимпиада по география и икономика - април 2024 г., гр. София.

Поздравления за успеха на състезателите, за всестранните познания и  пожелание за още нови изяви и успехи на международните олимпиади!

17-та национална олимпиада по гражданско образование в гр. Велики Преслав

Поздравления за достойното представяне и високите резултати на 17-та национална олимпиада по гражданско образование в гр. Велики Преслав на учениците от 2. АЕГ”Томас Джеферсън”. Учениците защитаваха проекти по гражданско образование и писаха по казус.  Жанеса Стоянова от 12 в клас за проекта “София-Реру - нови хоризонти” и Ваня Дочева от 12 г клас за проекта “Всеки е специален в ХХI век ”са удостоени с най-високото отличие - лауреати на МОН, а Йордан Кръстителски от 10 б клас защити проекта "Спорт за всички" с 96т. от 100.

Да благодарим за работата по проектите на всички членове на екипите и да пожелаем довършване на планираните  дейности със същия ентусиазъм!

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.