Кандидатстване

Държавният план-прием в VIII клас  се регламентира в Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН.  За учебната 2024-2025 г. във II АЕГ "Томас Джеферсън" са утвърдени 7 паралелки с профил „Чужди езици“:

• английски език, немски език;

• английски език, немски език;

• английски език, немски език;

• английски език, испански език;

• английски език, испански език;

• английски език, испански език;

• английски език, руски език.

 

Балообразуване:

Балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план – БЕЛ и математика;

Удвоените резултати от НВО по БЕЛ и по математика.

Във II АЕГ се извършва само записване на приетите ученици в четирите етапа на класиране (и подаване на заявление за участие във втори етап на класиране).

Графикът на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2024/2025 година е определен в Заповед № РД 09-2045/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката.

 

Във всички седем паралелки обучението ще бъде организирано по модела 1:1 като част от иновативен проект на гимназията за технологична трансформация:

Моделът 1:1 позволява учениците да достигат до учебните ресурси чрез Google класна стая и свое персонално устройство за учене – Chromebook. Хартиените учебници се заменят от електронни, а за достъп до устройството и всички ресурси учениците използват индивидуален Google профил от вида student@2els.com в облачната платформа на гимназията.  

 

Обучението се извършва  чрез нови образователни подходи като:

 • дейности и откривателство във виртуални класни стаи; 
 • хибридно организирана работа по групи;
 • осъществяването на екипни и индивидуални учебни проекти;
 • формиращо оценяване на постиженията на учениците;
 • учителите споделят образователни материали и ресурси;
 • търсене и реализиране на междупредметни връзки;
 • активна обратна връзка – и с ученици, и с родители.

Промененият дизайн в обучението при използването на Модела 1:1  е свързан с:

 • развитие на активността и самостоятелното учене на учениците 
 • личностно-ориентирано взаимодействие между ученици и учители
 • по-голяма гъвкавост в обучението и адаптирано учебно съдържание
 • разгръщане на колаборативното обучение
 • развитие на екипността в работата на учителите и съвместно преподаване
 • проектно-базираното обучение.

1. Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН

2. ЗАПОВЕД № 971/02.04.2024 г. - график на дейностите, свързани с организиране и реализиране на утвърдения план-прием във II АЕГ "Томас Джеферсън" за  учебната 2024/2025 г.

3. ЗАПОВЕД № 972/02.04.2024 г. - комисии по етапи и график на дейностите, свързани с организиране и реализиране на утвърдения план-прием във II АЕГ "Томас Джеферсън" за  учебната 2024/2025 г.

4. ЗАПОВЕД № 973/02.04.2024 г. - график на дейностите, свързани с организиране и реализиране на план-приема след четвърти етап на класиране във II АЕГ "Томас Джеферсън" за  учебната 2024/2025 г.

5. ЗАПОВЕД № РД09-4061/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката

6. ЗАПОВЕД № РД09-891/24.04.2023 г. на Министъра на образованието и науката

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.