Материална база

"Една къща се строи с мъдрост, мебелира се с разбиране, а стаите й се пълнят със знание..."
Т. Джеферсън

От основаването си до месец септември 2011 г. Втора английска езикова гимназия се помещава в две сгради, разположени в съседство, в район "Илинден".

През  учебната  2011-2012 г. мечтата за самостоятелна сграда се превръща в реалност.  Новото, красиво, модерно и със съвременно оборудване училище приема учениците на гимназията. Тя е разположена в централния столичен район "Триадица", квартал "Стрелбище".

Училищната сграда има нетрадиционна, модерна архитектура и дигитални средства, позволяващи интерактивно обучение. Учениците се обучават в  езикови кабинети, кабинети по БЕЛ, STEM център (природни науки, математика и технологии),кабинети  по обществени науки и гражданско образование,  кабинети по  ИТ,  кабинет по изкуства и спортна зала, със съблекални и санитарни възли.

Новият и модерен STEM център с виртуални лаборатории е изграден по проекта на II АЕГ за иновации и включва съвместно преподаване по природни науки, технологии и математика, дигиталност и интегралност

Състои се от 4 зали – виртуална, лаборатория, технологична и дигитална креативност. Зала „Виртуална“ е оборудвана със z Space станции от ново поколение, които визуализират процеси и явления в 3D формат и правят обучението по биология, химия, физика и математика интересено и разбираемо за учениците.  Зала „Лабораторна“ е предназначена за извършване на опити и упражнения, без които процесът на обучение в областта на природните науки не би бил ефективен. Зали „Технологична“ и „Дигитална креативност“ развиват дигиталните умения и отговорят на потребностите на учениците от нов начин на преподаване, основан на по-широко използване на ИКТ, реорганизирана учебна среда, интегралност и нова роля на учителя – ментор в процеса на учене чрез правене.

Във виртуалните лаборатории по природни науки се преподава иновативно – екипи от учители обучават учениците като едновременно преподават биология и химия, физика и математика. Интегрираният модел на обучение, съчетан с използване на технологиите, засилва интереса на учениците и им помага да повишават резултатите си.

STEM центърът позволява  различно обучение, развиващо умения като анализиране, изследване на ситуацията, критическо мислене, гъвкавост при решаването на проблеми. Професиите на бъдещето изискват комбинация от специализирани познания в областта на STEM, както и личностни качества като емпатия и дизайн мислене, които могат да бъдат постигнати чрез интегралност в обучението по природни науки, математика и ИТ.

Извънкласните дейности се провеждат в кабинетите за дейности по интереси; спорт, превенции, здравно образование; арт ателие; зала за танци; фитнес зала.Част от дейностите за ритуализация на училищния живот се провеждат в тържествената зала. Тясно свързан с обучението, както и със свободното време на учениците и учителите, е  библиотечно-информационният център. В помощ на ученици, учители и родители е консултативният, кабинет на училищните психолози и педагогическите съветници, както и училищният център за кариерно консултиране и ориентиране. Консултациите с родители и ученици се провеждат в кабинетите за неформално общуване.

Училището разполага още и със здравен кабинет, бюфет и методичен кабинет.

Малко училища могат да се похвалят със спортни площадки: за волейбол, за баскетбол, за тенис и лекоатлетически писти. Неповторима атмосфера създава добре подредения и озеленен училищен двор с кътове за общуване и вътрешния двор – място за отдих и общуване в голямото междучасие, преди и след учебните часове.

Днес ръководството и учениците от 2 АЕГ "Т. Джеферсън" могат да се похвалят, че стремежът към модернизация и оптимизиране на учебно-възпитателния процес и използването на новите високи технологии е осигурено със:

• съвременни езикови кабинети, обзаведени с интерактивни мултимедийни дъски; LED дисплеи; zSpace станции за виртуална реалност;
•  богата библиотека с издания на български и английски език;
• три компютърни кабинета с високоскоростен Internet;
• два мултимедийни кабинета, които се използва активно за нуждите на обучението по всички предмети, за дейностипо интереси;
• социални пространства  с цялостно покритие с wifi мрежа;
• ателиета за извънкласни дейности;

 • кабинет за неформално общуване;

• консултативен кабинет;

• зала за танци; • актова зала;

 • просторен физкултурен салон;

• фитнес зала;

• открити спортни площадки;

• широко дворно пространство.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.