Новини

Иновационен лагер във връзка със Световната седмица по предприемачество 14-22.11.2022 г.

Световната седмица по предприемачество учениците от Втора АЕГ отбелязаха традиционно с провеждане на иновационен лагер  съвместно с ученици от НФСГ под ръководството на г-жа Грозденка Трендафилова и г-жа  Мариана Бошнакова. Иновационният лагер на JA-YE Europe и „Джуниър Ачийвмънт“ България  е интензивен уъркшоп за генериране на идеи, по време на който учениците мислят върху конкретно бизнес предизвикателство и предлагат идеи за успешното му решаване. Учениците са от 9, 10 и 11 клас, разделени са в смесени отбори от двете училища, разполагат с информация чрез достъп до Интернет и помощта на ментори от 12 клас на НФСГ. Казусът тази година е на тема “Храната на бъдещето в нашия град”, като учениците имат задача  да разработят цифрово решение - мобилно или друго приложение, което да помогне на града да приложи по-успешно кръговата икономика в системите за производство, преработка и консумация на храни. 

И тази година учениците разработиха креативни и иновативни решения на поставения проблем,  показаха активно сътрудничество при работа в екип и отлични презентационни умения. 

Благодарим на всички за участието и ползотворната  работа!

ЕКО патрули

Днес 28.10.2022г. , учениците от ученическото самоуправление - ЕКО патрули и Училищен парламент, дариха на „Доброволците на Свв. Георги" - милосърдни добротворци за подкрепа на болящи и нуждаещи се, https://www.dobrovolcite.bg/ , над 600 кг. пакетирана и дълготрайна храна.

Ежегодната благотворителната дейност е от  училищната политика на 2.АЕГ „Томас Джеферсън“  и за втора година, учениците на гимназията се включиха активно и със сърце, за да подпомогнат нуждаещите се от топла храна хора.

Въпреки инфлацията в страната и затрудненото финансово състояние на семействата, успяхме изключително успешно да се справим с предизвикателството, като желанието за помощ, емпатия и съпричастност беше водещо в тази хуманна инициатива.

Благодарим от сърце на всички, които се включиха, на АР, на учителите, на непедагогическия персонал, семействата и най-вече на нашите ученици!

Отново пътуване с влак - атрактивно и красиво по Искърското дефиле с принос за намаляване на климатичните промени!

На 15.10.2022 . група от 57 ученици от Втора АЕГ” Томас Джеферсън”, придружени от Мариана Бошнакова, Надежда Алексиева, Надежда Танева и Анна Костадинова, осъществиха пътуване с влак по Искърското дефиле до Лютиброд и Черепишки манастир като инициатива на ученическия проект “Опознай и обикни България с влак”. В с. Лютиброд разгледаха известния скален феномен Ритлите. Посетиха останките от средновековната крепост Коритенград, местността Рашов дол по пътя към вр.Околчица, където е последната битка на десет от Ботевите четници. На връщане проведоха екоакция за почистване на отпадъци по екопътеката и района на Ритлите. В Черепишкия манастир учениците разгледаха къта , посветен на Иван Вазов, наблюдаваха интересни и уникални карстови форми в Искърското дефиле. Пътуването премина с много приятни емоции, голям познавателен интерес и отговорност към природата! Благодарности към служителите на БДЖ за организацията и позитивното отношение при групови пътувания на ученици!

СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,

В меню "Информация", секция "Нормативни документи" е качена ЗАПОВЕД № 238/05.10.2022г. на Директора на Втора АЕГ "Т. Джеферсън" за видовете стипендии за първи срок на 2022/2024 учебна година, техния размер, условията за получаване и формулярите за кандидатстване.

Заявление_ученици без родител pdf-фаилЗаявление_достъп до образование pdf-фаил;  Заявление_ученици с ТЕЛК pdf-фаил;
Заявление_отличен успех pdf-фаил

Заповед № 247/06.10.2022г. за условията за получаване на различни видове стипендии след завършено основно образование във II АЕГ pdf-фаил

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

В периода от 10.10.2022 до 12.10.2022г. ще се проведат присъствени родителски срещи по график, както следва:

На 10.10.2022г./понеделник/ - за учениците от 10 и 11 клас 

На 11.10.2022г./вторник/ - за учениците от  9 и 12 клас

На 12.10.2022г./сряда/ - за учениците от 8 клас 

Начало на срещите: 18:30 ч.

 

Разпределение по стаи:

СТАЯ КЛАС   СТАЯ  КЛАС   СТАЯ  КЛАС
201  10 А    201  9 А   201 8 А
202 10 Б   202 9 Б   202 8 Б
203 10 В   203 9 В   203 8 В 
204 10 Г   204 9 Г   204 8 Г
205 10 Д   205 9 Д   205 8 Д
208 10 Е    208 9 Е   208 8 Е
209 10 Ж   209 9 Ж   209 8 Ж
210 11 А    210 12 А      
103  11 Б   103 12 Б      
109  11 В   109 12 В      
104  11 Г   104 12 Г      
105  11 Д   105 12 Д      
106  11 Е    106 12 Е       
107  11 Ж   107 12 Ж      

 

 

 

Училищното тържество за началото на учебната година

Училищното тържество за началото на учебната година ще се състои на 15.09.2022г. (четвъртък) от 10.00 ч. в училищния двор. Всички ученици от 8 до 12 клас да заемат определените им места до 9.45 ч.

 

Родителска среща за VIII клас

Уважаеми родители, във връзка с началото на учебната 2022/2023 година предварителната родителска среща за VIII клас ще се проведе на 12.09.2022 г . (понеделник) от 18:00 ч. в следните кабинети: 

VIII а клас – 2 етаж, кабинет 201;

VIII б клас – 2 етаж, кабинет 202:

VIII в клас – 2 етаж, кабинет 203;

VIII г клас – 2 етаж, кабинет 204;

VIII д клас – 2 етаж, кабинет 205;

VIII е клас – 2 етаж, кабинет 208;

VIII ж клас – 2 етаж, кабинет 209.

 

Свободно работно място по ИТ

В изпълнение на чл. 31, ал. 1 от Наредба № 15/ 22.07.2019 г. на Министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обявявам следното свободно работно място:

Документите се подават лично в канцеларията на II АЕГ „Томас Джеферсън“ или по електронен път на имейл: tanya.apostolova@2els.com.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ КЪМ 03.08.2022 Г. ВЪВ ВТОРА АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“ ПО ПАРАЛЕЛКИ С КОДОВЕ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

Код по Админ

Училище

Код на паралелката

Име на паралелката

Тип

Брой паралелки

На общо основание

Младежи

Девойки

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2025

Чужди езици АЕ интензивно ИЕ М ГИ

профилирана

1

0

1

0

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2028

Чужди езици - АЕ интензивно ИЕ ИЦ БЕЛ

профилирана

1

0

0

1

2206302

Втора английска езикова гимназия  "Томас Джеферсън", ГР.СОФИЯ

2034

Чужди езици - АЕ интензивно РЕ М ИТ

профилирана

1

0

1

1

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

04.08.2022 г. – подаване на документи от 9.00 ч. до 16.00 ч.

05.08.2022 г. – разглеждане на документите, класиране и уведомяване на класираните ученици

08.08.2022 г. - записване на приетите ученици до 15.00 ч.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ:

  1. Заявление до директора на Втора АЕГ „Т. Джеферсън“;
  2. Декларация-съгласие за обработване на личните данни по образец;
  3. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

Документите се подават в канцеларията на училището!

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА IV ЕТАП:

  1. Свидетелство за основно образование – оригинал;
  2. Акт за раждане /копие/;
  3. Имунизационен паспорт /направени ваксини по дати/;
  4. Заявление до директора по образец /предоставя се в канцеларията/;
  5. Справка за новоприет ученик по образец /предоставя се в канцеларията/;
  6. Декларация-съгласие за обработване на личните данни по образец /предоставя се в канцеларията/.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.