Новини

Дарение за децата от Reru Primary School - Кения от учениците на Втора АЕГ ”Томас Джеферсън” Благородна и изпълнена кауза!

Kenya logoУчениците от групата по гражданско образование от 11 клас (Хана Салич, Мария Александрова, Кристиян Модев, Стоян Бакърджиев, Анита Жекова,, Моника Стоева, Йоана Янакиева и Мила Евтимова) с ръководител Мариана Бошнакова, гл. учител по география и икономика  организираха благотворителни спортни и други изяви като дариха събраните средства (500 долара) за закупуване на учебници и пособия за децата  от Reru Primary School - Кения.

Връзката с училището продължава вече 10 години. Неколкократно са изпратени колети с книжки и помагала на английски език за училищната библиотека. С паричното дарение през 2015 г. по решение на училищното ръководство и родителския комитет на училището са закупени две крави, наречени Булга и София, които осигуряват мляко за децата. Те вече са няколко, а дарението от 2019 г. е използвано за реновиране на училищната библиотека, основно снабдена с помагала от нашите акции.

Удовлетворение и радост ни носят усмивките на децата и благодарствените мейли от директора на училището г-н Одонго.

Благодарим на всички ученици и учители от Втора АЕГ, които подкрепиха каузата!

Дарение за децата от Reru Primary School - Кения от учениците на Втора АЕГ ”Томас Джеферсън” Благородна и изпълнена кауза!

Децата от Reru Primary School с помагалата, закупени с дарението.

Дарение за децата от Reru Primary School - Кения от учениците на Втора АЕГ ”Томас Джеферсън” Благородна и изпълнена кауза! 

35 години от полета на втория български космонавт генерал-майор (о.р.) Александър Александров

35 години от полета на втория български космонавт генерал-майор (о.р.) Александър Александров35 години от полета на втория български космонавт генерал-майор(о.р.) Александър Александров35 години от полета на втория български космонавт генерал-майор (о.р.) Александър Александров

Във връзка с 35 години от полета на втория български космонавт генерал-майор  (о.р.) Александър Александров от 07-17 юни 1988 г.  във Втора АЕГ се проведе среща с неговия дубльор,  полковник (о.р.) д-р инж. Красимир Стоянов. Той сподели с учениците лични преживявания, свързани с организацията, трудностите и емоциите по време на подготовката на космонавтите за полет.

Председателят на Българското астронавтическо дружество проф. Пламен Ангелов ги запозна с българските успехи в усвояването на Космоса и с приноса на България към развитието на космическата наука. Срещата предизвика огромен интерес от страна на учениците, някои от които са ориентирани към проучвания в Космоса.

„УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ – ШКОЛА ЗА ДОБРИ ДЕЛА“

Ученическият съвет към 2.АЕГ „Томас Джеферсън“ участва в конкурс на МОН и ДАЗД   за най-добра инициатива „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ – ШКОЛА ЗА ДОБРИ ДЕЛА“ раздел „Изграждане на гражданско съзнание, в т.ч. доброволчески, благотворителни инициативи, обществено полезни дейности и съхраняване на националното самосъзнание“.

Конкурсната разработка бе класирана на второ място.

Отличените съвети участваха в тържествената церемония по награждаване на победителите в отделните раздели, която се проведе на 1юни в МОН.

2.АЕГ провежда традиционна училищна политика за благотворителност, добротворчество и изграждане на устойчива ценностна система на съпричастност, взаимопомощ и активно гражданство.Тази политика се провежда под името „Панаир на добрината“ и има своята ежегодна кулминация във водещата благотворителна дейност на завършващия випуск.

Участието в тази инициатива на Ученическия съвет затвърждава изградената през годините  преценка у учениците да се отзовават на различни благотворителни кампании и ценностна система за важните качества у днешните млади хора-благотворителност, добротворство, съпричастност и емпатия.

Втората национална конференция по Информационни технологии и автоматика за ученици, студенти и докторанти

Нови успехи!

Учениците на Втора английска гимназия „Томас Джеферсън“ Давид Лившиц и Николай Маринов спечелиха награди за отлично представяне на Втората национална конференция по Информационни технологии и автоматика за ученици, студенти и докторанти.

Конференцията бе под патронажа на президента на Република България и се проведе в периода 25-26 април 2023 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет – София.

Давид Лившиц участва на конференцията с доклад на тема „Използване на изкуствен интелект за разпознаване на обекти в триизмерни видеогири“, а Николай Маринов с доклад на тема „Дигитализация на училищна библиотека“.

Двата доклада са разработени с научен ръководител д-р Георги Христов, учител по Информационни технологии в училището.

Шестнадесета олимпиада по гражданско образование в Силистра

На шестнадесетата олимпиада по гражданско образование в Силистра 28-30.04.2023г. ученичката от 11 ж клас Диана Благоева стана лауреат на МОН в четвърта възрастова група с отлична защита на проекта ”Светлинното замърсяване” и разработването на казус по  гражданска проблематика.

Поздравления за големия успех и пожелание за нови!

Шестнадесета олимпиада по гражданско образование в Силистра

Училищен проект „Тримата големи български автори-Христо Ботев, Алеко Константинов, Пейо Яворов“

Ученически игри 2022/2023 - общинско първенствоУченически игри 2022/2023 - общинско първенство

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ представи в обновената си зала „Тържествена“  училищния проект „Тримата големи български автори-Христо Ботев, Алеко Константинов, Пейо Яворов“. Събитието е посветено на 175 г. от рождението на Христо Ботев,160 г. от рождението на Алеко Константинов и 145 г. от рождението на Пейо Яворов, които честваме тази година.

Официални гости бяха д-р Ваня Кастрева-началник на РУО, София-град; г-н Станислав Георгиев-Старши експерт по БЕЛ; г-жа Събка Попова-Старши експерт по БЕЛ; проф. Димитър Веселинов-Директор на ДИУУ; проф.Ваня Добрева-Ръководител на катедра „Култура, историческо наследство и туризъм” към УНИБИТ;  проф. д-р Христина Богова-Декан на Факултет по библиотекознание и културно наследство към УНИБИТ и г-жа Бойка Софийска от район Триадица.

Цели и задачи на проекта са да надгради:

Ø знанията за епохата, творците, литературните процеси, проекциите на гражданското самосъзнание,народопсихологията и нейните интеракции в историческите процеси;

Ø изучавания материал през по-различна форма на неговото интерпретиране;

Ø приложението на наученото в друга среда, извън урока;

Ø да представи нови връзки и взаимоотношения в изучавания материал;

Ø представата за мястото на лидерите в историята, като двигател на  исторически, културни и цивилизационни процеси през творчеството си и гражданското си поведение.

Проектът бе подкрепен с активното участие  в него на д-р Ваня Кастрева и г-н Станислав Георгиев.

ОСВЕЩАВАНЕ НА ЗНАМЕТО

В навечерието на Националния празник- 3 март, Втора английска езикова гимназия бе домакин на тържествена церемония по инициатива на Столична община и Столичен общински съвет за освещаване на националното знаме.

Събитието уважиха кметът на гр.София, г-жа Йорданка Фандъкова, Началника на РУО, София-град, д-р Ваня Кастрева, Председателя на Столичния общински съвет, г-н Георги Георгиев, както и г-н Мирослав Боршош- заместник-кмет по направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности''.

Ритуалът по освещаването отслужи Ставрофорен иконом Кирил Попов, енорийски свещеник при храм „Света Неделя“. На всички училища, детски градини и ясли бе дарено осветено българското знаме.

Поздрав към всички  отправиха децата от детска градина „Слънце“  с директор  г-жа Таня Бакалова.

Тържеството приключи с изпълнението на песента „Ясен месец“ нашата талантлива дванадесетокласничка Лилия Стоянова .

УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ- ШКОЛА ЗА ДОБРИ ДЕЛА

Представители на Ученическия парламент и екип от екопатрулите към Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ подеха инициативата „Заедно с младежите от градина „Вдъхновение“. Тя е част от доброволческите и благотворителните дейности , с  които училището участва в Националния конкурс „УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ- ШКОЛА ЗА ДОБРИ ДЕЛА“, раздел : „Изграждане на гражданско съзнание, в т.ч. доброволчески, благотворителни инициативи, обществено полезни дейности и съхраняване на националното самосъзнание“.

 

Тази инициатива е свързана с помощта на ученици от гимназията в дейността на градина Вдъхновение-гр.Божурище. Подпомагане при обработването и засаждането на оранжерията, срещи с младежите от градината с цел  подпомагане тяхното личностно развитие и активното им приобщаване към общността на активните млади хора и обществото.

Деветата ученическа научна сесия на БАН

На 2 и 3 декември 2022 г. се проведе Деветата ученическа научна сесия на БАН. Тя събра ученици и техните научни ръководители от цяла България в зала „Проф. Марин Дринов“ на ул. „15 ноември“ №1 в гр. София. На научната сесия присъстваха 30 състава, като Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ беше представена от два екипа от ученици на г-жа Севдалина Стоянова, преподавател по биология и здравно образование, които бяха отличени в сферите биомедицина и биология. 

Първият екип се състоеше от учениците от 10.е клас Кристиан Найденов, Атанас Диамандиев, Венцислав Дунев, Ема Станева и Теодор Асенов с научен ръководител д-р Емануил Найденов (Клиника и катедра по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. София). Тяхната експериментална постановка „Термографски изменения в мускулите на ръката при контролирано писане“, която се базира на инфрачервената термография, беше представена от Кристиан Найденов и наградена от журито в сферата на биомедицината и биофизиката. 

Андреас Кицос от 11в кл. на 2. АЕГ представи презентацията по проект “Вибрионите - опасни и безвредни”, по който работиха  с Тодор Белев от 1. АЕГ. Научен ръководител на екипа беше доц. Вера Кольовска - ИЕМПАМ - БАН, а научен консултант - доц. Стефан Енгибаров от Института по микробиология на БАН. Проектът беше класиран на трето място. 

 

Родителски срещи

В периода от 09.01.2023 до 11.01.2023г. ще се проведат присъствени родителски срещи по график, както следва:

На 09.01.2023г./понеделник/ - за учениците от 8 и 9 клас 

На 10.01.2023г./вторник/ - за учениците от  10 и 11 клас

На 11.01.2023г./сряда/ - за учениците от 12 клас 

Начало на срещите: 18:30 ч.

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.