Проект „Climate Change- raise awareness - take action” – Договорен № 2020-1-AT01-KA229-077982_6

 

climate change

 

eu_flag_co_founder

 

logo hrds

 

Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2:

„Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“,

Проект „Climate Change- raise awareness - take action” – Договорен №

 2020-1-AT01-KA229-077982_6 

Координатор: Австрия

Страни партньори по проекта: България , Полша, Чехия, Германия, Словения

 

Проектът  „Climate Change- raise awareness - take action” – Договорен №2020-1-AT01-KA229-077982_6 по Програма „Еразъм+“ е  с период на изпълнение от 01.09.2020 г. до 31.08.2022 г. и цели формиране на нагласи за екологичен начин на живот, устойчиво развитие и опазване на околната среда.  

Основни акценти на проекта:  изменението на климата, необичайните метереологични явления,  прекомерното потребление на енергия, намаляване на отпадъците, безопасно водоснабдяване, рециклиране, производство и консумация на храни, рискове за здравето на човека, пестене на енергията в училище. 

 

Цели на проекта:

- повишаване на знанията за климатичните промени и проблемите, свързани  с опазването на околната среда във всяка държава – партньор по проекта;

- развиване на езиковите компетенции за общуване на чужд език в областта на STEM направлението;

- надграждане на  знания по химия и ООС, география и икономика, физика и астрономия, история и цивилизации, биология и здравно образование и изкуство;

- анализиране и оценяване въздействието на човешката дейност върху природата;

- сътрудничество и екипна работа в търсенето на решения на   екологичните проблеми;

- разработване на  стратегии за насърчаване на екологичен и устойчив начин на живот в училищата, в семейството, местни общности и в общността на  Еразъм +.

 

Дейности по проекта: 

⦁ Създаване на „Климатичен кът“ във всяко училище  с цел информираност на училищната общност и всички заинтересовани страни по проекта.

⦁ Създаване и публикуване на продуктите от  дейностите по проекта в платформата eTwinning / Twinspace за устойчиво разпространение на резултатите от всяка дейност, училищния сайт, официалната страница на проекта, както и в YouTube канала на проекта;

⦁ Организиране на отворени срещи- дискусия с лектори експерти в областта на екологията и устойчивото развитие. 

⦁ Организиране на  “Седмица на научни изследвания” за представяне на резултатите от дейността на учениците, включени в проекта: проучвания за потребление на енергия в училище, отчитане на трафик за движение до  училище; проучване на видовете отпадъци и използването на пластмаса в училище; проучване за хранителни навици на учениците.

⦁ Организиране на седмица на “Творческите дейности”:

⦁ създаване на произведения на изкуството от отпадъци; 

⦁ изработване на  видеоклипове с екологична тематика, целящи формиране на учиви нагласи за опазване на околната среда; 

⦁ създаване на въздействащи послания за екореклама;

⦁ организиране на т.нар. „Еко писта“- благотварително спортно събитие, целящо набирането на средства за екологични инициативи в района;

⦁ провеждане на  екологични уъркшопове между партньорите за обмен  на идеи.

 

 

  online meeting

Работен процес на проекта до момента

Сътрудничещите си училища работят заедно за насърчаване на устойчив начин на живот. Всички дейности, по които училищата партньори работят, са свързани с изменението на климата, а именно формиране на нагласи за екологичен начин на живот, устойчиво развитие и опазване на околната среда.

Поради пандемията от Covid се наложи промяна в графика за провеждане на присъствени срещи, като ние не спряхме да работим. Проведени бяха една онлайн работна среща само за учители и една онлайн среща с участието на учениците, които представиха разработени презентации и поетапната работа по заложените дейности. Срещите за учене, обучение и преподаване бяха отложени и планирани както следва: Уелс(Австрия) 13-17 септември 2021, Скофя Лока(Словения) 11 - 15 октомври 2021, София(България) 8 - 9 ноември 2021, Табор(Чехия) 7 - 11 март 2022 г., Гиловице (Полша)4- 8 април 2022 г., Констанс(Германия) 4-8 май 2022 г. Това планиране зависи от националните правила за пътуване с ученици. Ако все още е забранено през есента на 2021 г., ние ще проведем всички срещи на същите дати, но като виртуални срещи.

Когато учениците се върнаха на училище присъствено, бяха създадени климатичните ъгли. „Климатичен кът“ в партньорските училища , за да се информират учениците за това как човек трябва да промени поведението си и за повишаване на знанията за климатичните промени и проблемите, свързани  с опазването на околната среда . Темите на планираните дейности са изменението на климата, необичайните метереологични явления,  прекомерното потребление на енергия, намаляване на отпадъците, безопасно водоснабдяване, рециклиране, производство и консумация на храни, рискове за здравето на човека, пестене на енергията в училище. Учениците направиха плакати за климатичния кът, а учителите по изобразително изкуство им оказваха подкрепа. Учителите по езици и учители по география помогнаха със съдържанието на плакатите. Учениците също подготвиха презентации по различните теми, които представиха по време на ученето в електронна среда от разстояние. Организирахме една онлайн среща с учениците през м. май, на която всички те представиха своите открития от различните уроци по темите: прекомерното потребление на енергия, намаляване на отпадъците, безопасно водоснабдяване, рециклиране, производство и консумация на храни. Срещата беше изключително полезна и успешна, но въпреки това се надяваме да проведем всички срещи по проекта през следващата учебна година.Учениците работеха онлайн в групи, за да обсъждат своите идеи, разработват начини за пестене на енергия, намаляване на отпадъците, безопасно водоснабдяване, рециклиране в училище, срещнаха се с експерти и започнаха кампании за информираност на  обществото. Училищата от Полша, Чехия, Германия, Словения, България и Австрия работейки съвместно, допринасят за промяна в поведението на учениците, като дадат добри примери през работата по дейности.

През месец юни бе организирано събитие за разпространение и популяризиране на разработените продукти по проекта “Седмица на научни изследвания” ,което организирахме в нашето училище.

В часовете по биологията учителите се концентрират върху директивата за еднократна употреба и как да се намали пластмасата в ежедневието ни. Учениците научиха как да създават диаграми и анализират своите индивидуални домакински действия.

Учениците разработиха свои собствени идеи как да намалят пластмасите. Една от идеите беше, че всеки трябва да получи стъклена бутилка за многократна употреба за напитките в училищата. В нашето училище учителите осъществиха контакт с фирми как да създадат тези персонализирани бутилки за всички ученици в училище.

Учениците също така работеха по въпросите за качеството на водата.

Учителите координатори на проекта общуват редовно в онлайн срещи и с електронна поща. Ние стигнахме до заключението, че дори при дистанционно обучение с малък контакт с учениците е възможно да се проведат необходимите допълнителни уроци, посветени на „Изменението на климата - повишаване на осведомеността, предприемане на действия“. 

Платформи за разпространение и публикации

⦁ в платформата eTwinning / Twinspace за устойчиво разпространение на резултатите от всяка дейност, училищния сайт. Предстои да бъде създаден и  YouTube канал на проекта както и официална страница по проекта, отговорност на координатора.

 

https://live.etwinning.net/projects/project/228300

 

https://twinspace.etwinning.net/124784/home

 

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.