Бизнес академия

Клуб "Литература, публицистика и журналистика" и клуб "Предприемачество" са двете основни направления на "Бизнес академия". Тук са открили своята "ниша" онези ученици, които имат желание да използват натрупаните знания за придобиване на практически умения и компетентности, отговарящи на изискванията на новото време и на демократичното европейско общество, чийто член вече е България. Известна истина е, че двата стълба, на които се крепи демокрацията, са свободната пазарна икономика и върховенството на закона, а благополучието й зависи най-вече от личната инициатива и от готовността на гражданите й да влагат своите усилия, време и средства за постигане на цели, които са плод на собствен избор.

Клуб "Литература, публицистика и журналистика"

Клубът обединява ученици от 9., 10 и 11 клас, а негови ръководители са г-жа Е. Стоянова, г-жа М. Стоичкова и г-н Цв. Петранов. Дейността е интересна и разнообразна: планирани са вълнуващи срещи и разговори с хора от професията - писатели, поети, публицисти, журналисти и преподаватели по теория на превода, посещения в Софийския университет и в редакцията на столични ежедневници, литературни вечери, презентации на нови книги. Така учениците имат възможност да се запознаят "на живо" с трудностите и вълненията на професията, на която искат да посветят живота си, да дискутират с известни столични журналисти за ролята на журналистиката и медиите при формиране на общественото мнение, за алтернативите в развитието при използването на новите технологии и бъдещия електронен формат на изданията, да "придружат" автори по тесния и бодлив творчески път, съпровождащ раждането и издаването на книгата, да откриват магията на словото, да правят първите си творчески опити.

Клуб "Предприемачество"

Тук са намерили подслон може би "най-идейните" ученици на гимназията, умело направлявани от ръководителите на клуба - г-жа Т. Вардарска и г-жа Й. Дойнова. Амбициозната задача, която си поставят бъдещите "бизнесмени", е формиране на предприемачески умения и култура чрез провокиране на иновативното мислене, чрез мотивиране на социално осъзнати решения за кариера и вземане на управленски решения в реална пазарна среда. Проектът предвижда създаването и управлението на три виртуални фирми. В хода на работата, "конкурентите" правят проучвания, изработват пълната документация, необходима за регистриране на фирма за превод и легализация и защитават своя проект. Предвидени са интересни ролеви игри и срещи с представители на бизнеса, в ролята им на консултанти по ученическите проекти. Както споделят "предприемачите", занятията в клуба са по-скоро предизвикателство и инвестиция в бъдещето, отколкото задължение, защото в процеса на работа се използва и обогатява практическия им опит, свързан с владеенето на чужди езици - официални писмени преводи, легализиране на документи, текстове и сайтове - и използването на новите технологии в този вид дейност, придобива се увереност в собствените сили и се натрупва полезен опит в избраната сфера на реализация.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.