Sport is life

ПРОЕКТ „СПОРТЪТ Е ЖИВОТ” – 2007 – 2009 към Център за развитие на човешките ресурси

Програма „Коменски” – училищни партньорства

Координатор:
“CIFAC - Centre Interprofessionel de Formation de l’Artisanat du Calvados”, Кен, Франция 

Партньори:
•    Cor de Maria school, Олот, Испания
•    Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън”,  София, България

Проектът “Спортът е живот” има за цел създаването на мрежа от училища в Европа – България, Франция и Испания – които, от една страна, да се съсредоточат върху самия спорт, най-вече спортната активност, а от друга – върху различни аспекти, свързани със спорта, които помагат на децата да се развият и осъзнаят своя потенциал като част от една общност.
Всяко от училищата ще участва в проекта със своя специфичен опит  и ще представя  спортовете, в които има най-добри постижения. 
Учениците ще вземат активно участие в подготовката и плана на проекта, в спортния фестивал и  в подготовката и презентацията на изложбата.

Учители:
Ани Колева – учител по английски език
Мария Методиева - учител по английски език 
Снежанка Гьошева – учител по ФВС
Теодора Цанова - учител по ФВС

Ученици:
Ученици от 9-и, 10-и и 11-и клас

Продукти на проекта:
Четири броя на списанието „Спортът е живот” на английски език, избран за език на съвместния проект, както и на френски, каталан и български. Вижте ги:

Брой 1.         BG        ENG
Брой 2.         BG        ENG
Брой 3.         BG        ENG
Брой 4.         BG        ENG

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.