„JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“

На 09.06.2022 г. във Втора  АЕГ „Томас Джеферсън“ се проведе заключително събитие за разпространяване и популяризиране на  резултатите от проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“, Договорен № 2019-1-NO01-KA201-060268, финансиран по Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“. На него присъстваха  учители и ученици от НПГВМ „Проф. д-р Д. Димов“, гр. Ловеч, СУ „Христо Ботев“,  гр. Козлодуй, ОУ „Хр. Ботев“, с. Лесново, студенти и преподаватели от  УНИБИТ, СУ „Св. Кл. Охридски“ и МУ, гр. София. Специален гост бе г-жа Вася Арсенова-Ликова – главен секретар на Центъра за развитие на човешките ресурси. Целта на събитието бе да популяризира проекта и резултатите от него, както и широките възможности, които предлага Програма „Еразъм+“ за развитие на образователните институции в България. 

Заключителното събитие бе открито от Д-р Емилия Лазарова – директор на Втора АЕГ. Тя отбеляза полезността на проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“ за всички учители и ученици на гимназията и приноса му за подобряване на качеството на образованието, дигитализирането на учебния процес и повишаването на медийната грамотност в училище. Събитието продължи с презентация на проекта от г-жа Веселина Иванова –заместник-директор на Втора АЕГ и представяне на училищната политика за медийна грамотност и дигитална трансформация.  Акцент в представянето бе изработеният по проекта наръчник „Журналистиката като средство за учене“, споделен на интернет страницата на проекта:  https://jlt-project.eu/ . 

Във втората част на събитието бяха споделени добри практики и иновативни педагогически идеи от учители от Втора АЕГ в областта на медийната грамотност. 

Създадените партньорски отношения при реализирането на проект „JOURNALISM AS A LEARNING TOOL“   и проведеното заключително събитие доведоха  до създаването на  мрежа за размяна и споделяне на добри практики между учителите, което е и гаранция за устойчивост и мултиплициране на ефекта от проекта.

Програма на събитието.pdf 

Наръчник за журналистиката като инструмент за учене.pdf Handbook for Journalism_ENGLISH.pdf )

Снимки от събитието: тук

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.