„Бъди герой“

Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ подкрепя Проекта „Бъди герой“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта и е представен от Асоциация „Иновативен трансфер на знания“.

Проектът има за цел да повиши осведомеността на младите хора, като разшири техните познания по превенция от бедствия, чрез методите на неформалното образование, използвайки съвременни комуникационни канали като Facebook, Instagram и Youtube.

Всеки може да бъде герой за себе си, своите близки, приятели и обществото като цяло. Създадени са три видеоклипа, засягащи темите за „Наводнения“, „Пожари“,  и „Земетресения“, които са със свободен достъп онлайнт. Изработени са наръчници в помощ на младите хора.

Предоставените ни  наръчници, както и 5 броя раници за спешни случаи, ще бъдат използвани на класните ръководители, с цел подкрепа и онагледяване на темите по бедствия и аварии, провеждани в часа на класа.

Наръчник пожар pdf-фаил, Наръчник наводнение pdf-фаил, Наръчник земетресение 

КАКВО ДА ПРАВИМ ПО ВРЕМЕ НА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ? pdf-фаил

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА (2023-2025) 

  

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.