Час по медийна грамотност в тв EURONEWS

Час по медийна грамотност в тв EURONEWSЧас по медийна грамотност в тв EURONEUSЧас по медийна грамотност в тв EURONEWS

Втора АЕГ „Томас Джеферсън“ продължава да следва наложения си стандарт да търси, апробира и налага актуални и съвременни педагогически практики в учебно-възпитателната си работа. 

За изграждане на критическо мислене, активно гражданство и лична отговорност в ученето и социалното поведение в променящата се комуникационна среда, важна е ролята  на медиите в образованието на младите хората и тежестта на различните форми,  с която медийните послания (като програми, филми, образи, текстове, сайтове)  влияят  на процеса  на обучение и възпитание и квалификацията на учителите , придобива все по-голямо значение. 

Тези умения са особено необходими в епохата на постистината и разпространението на фалшиви новини. Добрата информираност е ключово условие за това да разбираш заобикалящия те свят, да направиш правилен кариерен избор и да се конкурираш на бързо променящия се пазар на труда. Министерство на образованието и науката също припозна медийната грамотност като едно от ключовите умения за изграждане на активно гражданско самосъзнание в гимназистите.

В тази посока е и подготвяната поредна иновация в гимназията. Тя е свързана с медийната грамотност, като елемент от развиване на уменията на 21.век, свързани адекватната рефлексия на влиянието на  огромния по обем информационен поток, който ежедневно ни залива.

Ученици от 11 и 12.клас посетиха тв „EURONEWS“-България. Посещението имаше за цел те да видят  процеса на създаване на новини и тяхното правилно отразяване в медийното пространство. Като международен информационен канал, журналистите се ръководят в своята работа от общоприетите международни журналистически стандарти. 

Учениците получеха и ценни уроци по кариерно ориентиране.   

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.