Образователни инициативи за климатични действия във Втора английска езикова гимназия ”Томас Джеферсън” в рамките на проект ”Климатичните изменения - да подобрим информираността и да предприемем действия” по програма Еразмус

”Климатичните”Климатичните”Климатичните”Климатичните”Климатичните

 

По покана на Втора АЕГ представители на Националният доверителен екофонд и екипа преподаватели, автори на образователните програми и материали на фонда споделиха опита си с ученици от гимназията и гости от пет европейски страни. Събитието е в рамките на проект”Климатичните изменения - да подобрим информираността и да предприемем действия” изпълняван в партньорство между България, Германия, Австрия, Полша, Чехия и Словения.

Представянето направи д-р Ивелина  Коцева от Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и един от съавторите на обучителните материали за въвеждане на темата климат и енергия  в българските училища. Демонстрирана беше работата на учениците като “енергийни мениджъри” на училищата и философията на програмата. Участниците получиха екземпляри от пособията за обучение на учители на български и английски език и създадената в рамките на проект BEACON книжка комикс за опазване на климата.

Националният доверителен екофонд има програма за работа с българските училища и детски градини, подкрепена от Федералното министерство на околната среда на Република Германия в рамките на европейската инициатива за климата(EUK) и насочена към формиране на поведение към пестене на енергия от 2015 г.

Група ученици и преподаватели от Втора АЕГ”Томас Джеферсън” и гостите по проекта посетиха Министерство на околната среда и водите. По наша инициатива се осъществи среща - разговор с г-жа Боряна Каменова - директор Политика по изменение на климата на тема”Национална стратегия за ограничаване на изменението на климата.” Обсъдиха се общите за ЕС и специфичните за България политики за ограничаване на въглеродния отпечатък и намаляване на климатичните изменения. Дискусията предизвика огромен интерес сред участниците. 

Изказваме сърдечна благодарност на г-жа Боряна Каменова от МОСВ.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.