НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

ПО МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ”

По НП "С грижа за всеки ученик" във 2АЕГ за учебната 2013/2014г. са сформирани 5 групи с ръководители:

Преподавател Учебен предмет Клас Брой часове Брой ученици
Стефка Любенова AE 9 50 15
Мария Методиева AE 10 50 15
Галина Ангелова AE 11 50 15
Мариана Панева РЕ Сборна група 50 15
Мариана Бошнакова География Сборна група 50 15

2 АЕГ „Томас Джеферсън” е училище с традиции в областта на хуманитаристиката, гражданското образование и  чуждоезиковото обучение, откликващо на предизвикателствата на новото време. То е място, където младите хора придобиват основни знания, умения и компетентности, формират своите  нагласи и ценности, които ги правят конкурентно способни в условията на пазарната икономика.
От друга страна, училището ни се стреми, чрез различни извънкласни форми на обучение съобразно интересите на учениците, да помогне на всеки един от тях да развие своя талант, да осъществи своя потенциал за личностна реализация.
За да подчертае своята индивидуалност, 2 АЕГ залага на разнообразни клубни форми, които допълват знанията на учениците и им помагат да разгърнат своите способности и потенциал. По този начин училището дава приоритет на индивидуалните потребности на всеки ученик, като осигурява условия за качествено образование и равен достъп, разбиран като диференцирана грижа спрямо различните потребности и способности. Учениците на 2 АЕГ постигат 100 % прием и реализация във ВУЗ. Атмосферата в училище и образованието са предпоставка за тяхната научна, професионална и обществена реализация.
2 АЕГ има амбицията да разшири дейността си по отношение на индивидуалния подход към учениците, като стимулира допълнителната работа на преподавателите с особено надарените ученици, с цел участие и добро представяне в различни състезания, конкурси и олимпиади.
Реформите в образователната сфера изискват училището да осигури възможности за качествено образование, да мотивира учителите за работа с надарените ученици и да стимулира прилагането на интерактивни и иновативни подходи в преподаването.

Основни цели: 

1. Развитие на индивидуалните интереси, способности и таланти на всеки ученик, чрез прилагане на индивидуален подход при обучението по английски език.
2. Мотивиране на учителите за допълнителна работа с изявените ученици в областта на езиковото обучение, с цел стимулиране и развитие на таланти и способности.
3. Осигуряване на възможности за допълнително обучение на децата с изявени способности и постижения в учебния процес по английски език.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.