Мобилност за обучение на учители в гр.Неапол, Италия

В периода 04.10-11.10.2023г. единадесет учители от Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ пътуваха до Неапол, Италия в рамките на проект 2023-1-BG01-KA121-SCH-000117747, изпълняван с финансовата подкрепа на Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм +“, КД1, сектор „Училищно образование“. Темата на мобилността беше: „Flipped classroom #IT“  и изцяло кореспондира с наложената политика на образователни иновации и дигитализация на учебния процес във Втора АЕГ.

Домакин от италианска страна беше образователен център “ Cosvitec” –за проучване, висше образование и заетост-https://www.cosvitec.eu/

Общата цел на програмата е чрез учене през целия живот да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа и извън нея, като по този начин допринася за устойчив растеж, качествени работни места и социално сближаване, за насърчаване на иновациите, както и за укрепване на европейската идентичност и активното гражданство. Програмата „Еразъм+“ за периода 2021—2027 г. е по-приобщаваща, по-цифрова и по-екологосъобразна. В нея има възможности за всички възрасти и по-голям избор за организациите.

Изводите от проведеното обучение са, че процесите на иновации и дигитализация в урочната дейност  са неотменна част от  образователния процес и част от методиката на преподаване във всички предметни области. Вече трябва да свикнем с мисълта, че стават обичайна практика в преподавателската работа и са  задължителна част от индивидуалните ни усилия да ги надграждаме и усъвършенстваме.

Другият извод е интегралността на знанието. Задължителното му приложение в преподаването е повече от необходимо. То гарантира  както работа в екип между колегите и укрепване на сътрудничеството в общността, но и осигурява трайност, многоаспектност и богатство на знанието. И по-задълбочени умения и компетентности при неговото прилагане в практиката.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.