Класиране на свободно място за момче в VIIIЕ клас за учебната 2021/ 2022 г.

Уважаеми ученици и родители,

Информираме Ви, че за обявеното 1 (едно) свободно място за прием на ученик в осми клас с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд език – испански език, за учебната 2021/2022 година, са кандидатствали следните ученици:

№ по ред

Трите имена

вх. №

Бал

1

 

184/ 29.09.2021 г.

405,000

2

 

183/ 29.09.2021 г.

334,500

3

 

168/ 28.09.2021 г.

440,500

4

 

149/ 27.09.2021 г.

409,500

5

 

165/ 28.09.2021 г.

296,500

Комисия, определена в Заповед № 212/ 27.09.2021 г. на Директора на II АЕГ, класира на свободното място ученикът с най-висок бал:

Вх. № 168/ 28.09.2021 г.  -  бал 440,500.

 

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.