Класиране за обявено свободно място за момче след четвърти етап на класиране

Вх. № 2040/21.08.2023 г.

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 21.08.2023 г., на основание чл. 69 и чл. 70, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 10/ 2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с обявено свободно място след IV етап на класиране за момче в паралелка с код 2022 във II АЕГ, комисия в състав, определена в Заповед № 992/ 02.05.2023 г. на Директора на II АЕГ:

Председател: Севдалина Симеонова Стоянова – старши учител по БЗО

Член: Станка Иванова Самоковска – старши учител по испански език

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.