ЕЖЕГОДНАТА УЧИЛИЩНА КАМПАНИЯ "НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ И ЗАВИСИМОСТИТЕ"

На 18.03.2022г., официално се отбеляза ежегодната училищна кампания "Не на наркотиците и зависимостите". В сътрудничество с Агенция Митници и по Национална стратегия за борба с наркотиците (2020-2024 г.) се проведе превенция на експертно ниво от служители на Агенция Митници с учениците от 2.АЕГ "Томас Джеферсън".  Представена беше презентация с включена дискусия с учениците в Актовата зала на училището.

Националната стратегия за борба с наркотиците (2020 - 2024 г.) включва пет основни области на действие - Ограничаване на предлагането и разпространението на наркотични вещества; ограничаване на търсенето, употребата и влиянието на наркотичните вещества и зависимостите върху личното и общественото здраве; повишаване на експертния капацитет за изследвания и обновяване на технологичното оборудване; подобряване на взаимодействието и координация между институциите; усъвършенстване на нормативната база. През последните години нараства динамиката на поява на нови психоактивни вещества, нови химикали за тяхното производство, нови начини на трафикиране и иновационни разпределителни канали. България е транзитна страна за всички видове наркотици. Тази превенция е силно свързана с останалите превенционни програми залегнали в политиките на училището - "Трафик на хора", "Киберсигурност" и "Здравословен начин на живот". 

Проведе се и демонстрация в двора на училището с обучено куче, което открива наркотични вещества скрити в багаж или на други места.

За учениците беше от изключителна полза да се запознаят с предизвикателствата, формиращи професионализма на служителите от Агенция Митници за Борба с наркотрафика.

Според официалните статистики на Агенция Митници, през 2020 г. българските митнически служители са задържали общо 2840 кг, 197 840 таблетки и 9 литра наркотични вещества и прекурсори за тяхното производство в 68 случая.

От тях наркотиците са 2820 кг, 153 950 таблетки и 9 литра, а прекурсорите – 19.846 кг и 44 890 таблетки. Задържаните количества наркотици и броят на залавянията остават относително непроменени спрямо предходната година, когато бяха иззети общо 2220 кг и 265 870 таблетки наркотични вещества в 70 случая.

В контекста на нарастващата електронна търговия и Darknet, които осигуряват анонимна платформа за търговия с незаконни стоки и услуги, и през 2020 г. в 13 случая бяха задържани 153 950 таблетки различни видове лекарствени средства от групата на бензодиазепините, чиито активни съставки присъстват в Списък III на Приложение 3 към чл. 3 т. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични към ЗКНВП. 

За първи път в полезрението на митническите органи са се появили в малки количества синтетичните наркотици мефедрен (5 MMPA), метоксифенциклидин (3-MeOPCP), флуороетамфетамин (2-FEA), веществото 1cP-LSD е синтетичен наркотик от групата на лизергамидите и др.

През 2020 г. служителите от специализирания склад за съхранение на наркотици в ЦМУ  е организирал изгарянето на 4757 кг. наркотични вещества по 4524 преписки. Съставени са били 8281 протокола за съхраняване на наркотици – веществени доказателства по наказателни производства. Въпреки затрудненията поради Covid-19 тези обеми достигат рекордните нива от 2018 година.

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.