ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В VIII КЛАС!!!

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, Ви уведомяваме за следното:

  • Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици във Втора АЕГ се записват в VIII клас, като подават следните документи:
  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование;
  3. Копие на акт за раждане.
  • Допустимо е родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

Работно време на училищната комисия по план приема:

от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. от 8.00 до 18.30 ч.

Приложение: заявление за участие във втори етап на класиране


Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА

ДИРЕКТОР НА ВТОРА АЕГ

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.