Информация - Класно ръководство ПДФ Печат
Петък, 12 Юни 2009 23:32

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ПРЕЗ 2012-2013 ГОДИНА

8А Мария Стоянова Иванова-Тепавичарова
8Б Ирена Димитрова Лозанова-Василева
8В Мария Методиева Генова
8Г Стефка Любенова Йорданова
8Д Росица Георгиева Сотирова -Данаилова
8Е Елка Костадинова Иванова
8Ж Десислава Ангелова Тодорова
9А Цветослав Василев Петранов
9Б Севдалина Симеонова Стоянова
9В Екатерина Стоянова Ивкова
9Г Антоанета Петкова Георгиева
9Д Марияна Колева Стоянова
9Е Ивета Андреева Манолова
Кирил Славчев Атанасов
10А Мариана Александрова Бошнакова
10Б Вера Евтимова Димитрова
10В Василка Димитрова Михайлова
10Г Нина Иванова Петрова
10Д Надя Александрова Цонева
10Е Мариана Петрова Манолова-Панева
11А Галина Георгиева Цветкова
11Б Маргарита Петрова Петрова
11В Мариана Василева Минева-Вукадинова
11Г Мая Кирилова Каращранова
11Д Лиляна Делчева Коцева-Хитрова
11Е Деян Любомиров Кючуков
12А Соня Георгиева Раловска-Димитрова
12Б Таня Вълкова Вардарска-Апостолова
12В Надежда Божидарова Алексиева
12Г Магдалена Петрова Георгиева-Дамянова
12Д Агнес Еминова Маздрашка
12Е Ирина Борисова Костадинова