„Лидер в бизнеса – лидер в живота“

 

Тези, които са

достатъчно луди

да мислят, че могат

да променят света,

са тези,

които го правят.“


Стив Джобс
 

 

 

„Лидер в бизнеса – лидер в живота“ 

 

Това е тема на първата представителна изява на учениците от II АЕГ, участници в „Академия за лидери“ с участието на родители, проведена през месец февруари, 2017 г. с ръководител г-жа Ади Конедарева.

Основен приоритет в стратегията за развитие на II АЕГ е личностното развитие на учениците и формирането на социални умения и компетенции за живот в гражданското общество, на лидерски умения за успешна житейска реализация.

Академията за лидери подпомага формирането на определени личностни качества и умения за изработване на адекватни житейски стратегии, така необходими в днешното време. Важно за учениците е да могат да формулират цели за своето развитие, за развитието на екипа в който работят, да разпределят функциите и ролите сред останалите участници, както и да предложат правила за поведение в групата.

Академията за лидери възникна като извънучилищна форма преди 3 години. Проведоха се две летни академии със занимания – житейски ситуации и ролеви игри на английски език, логическа математика, тренинги за екипност, комуникация и решаване на конфликти и спорт.

През учебната 2016/2017 година дейността на Академията за лидери имаше възможност да бъде финансирана по проект „Твоят час“ на МОН, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това даде възможност за по-системна и по-задълбочена работа и през учебната година.

Подкрепа в работата си получаваме и от родителите. Като наши партньори те участват в представителни изяви. Споделят в професионален аспект своя опит, както и полезни идеи, за добро управление на бизнеса си.

Академията направи и първото си посещение в международната корпорация „СЪДЪРЛАНД ГЛОБАЛ СЪРВИСИЗ“. Учениците се срещнаха с изпълнителния директор за България и мениджъри от опериращите отдели. Те представиха корпорацията, позициите в нея и изискванията за тяхното заемане. 

Срещата ни показа колко високи изисквания има към работещите и че само високо образования човек, със социални умения и лидерски нагласи може да бъде успешен и щастлив!


http://www.sutherlandglobal.bg/bg/novini/
 

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.