„Европейско образование и ценностите му – условия за мирен свят“

 
  
 
Една незабравима седмица

по проект „Европейско образование и ценностите му – условия за мирен свят“ по програма „Еразъм+“, КД2 – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики на II АЕГ „Томас Джеферсън“, гр. София, Р.България.

 

 

Визитата се проведе от 09.01. до 13.01.2017 год. Тя стартира с официално посрещане на учители и ученици, участници в проекта на II АЕГ „Томас Джеферсън“ и среща с Директора на училището – г.жа Емилия Лазарова и учителите от II АЕГ по история, философия, БЕЛ, АЕ, ФВС и изобразително изкуство, участници в проекта. Откриването на визитата се състоя в тържествената зала на гимназията. Бяха представени презентации за историческото развитие и културните паметници на гр.София и за II АЕГ „Томас Джеферсън“. Първият заложен Уъркшоп – „Какво знаеш за моята страна“ се модерираше от двама ученици. Това беше и първата стъпка към социализацията на нашите ученици и учениците от другите страни. Идеята на този уъркшоп беше да се създадат условия за екипна работа, съпричастност към културното развитие и природните забележителности на страните – участнички и културно опознаване. Шест групи от различните страни заедно обсъждаха и представяха основните географски и културно – исторически характеристики на всяка страна партньор по проекта под формата на постер, изработен от тях. Учениците бяха изпълнени с ентусиазъм от съвместната работа и обмяната на идеи. Представител от всяка група презентира работата и продукта.

Следобед гостите направиха туристическа обиколка на София и се запознаха с по – важните символи на града, СУ „Климент Охридски“, НБ „Св.Св.Кирил и Методии“, музея на гр.София, Археологическия музей и др., както и с основните държавни институции. Обиколката беше организирана от клуб „ Екскурзоводство“ на II АЕГ.

Вторият работен ден от визитата стартира с презентация на тема „Образователните системи в контекста на глобалните промени в гражданското общество през последните 50 години“, представена от учителите по философия, история и БЕЛ на II АЕГ. Последвалата дискусия беше насочена към ролята на образованието и учителя, като двигател на промяната, новатор и медиатор в класната стая. Коментираха се общи проблеми и идеи за решаването им. Работната програма продължи с представяне на предварително изработен видеоклип за шест хуманисти от учениците на всяка страна – партньор по проекта с дискусия „Начин на живот, общи ценности и послания на младите хора“. Във втория уъркшоп учениците отново работиха заедно в групи и представиха обща презентация за посланията на младите хора за мирен свят, по - добър и по – хуманен. Целта на този уъркшоп беше да провокира у учениците осъзнаване и приемане на човешките ценности – справедливост, толерантност, уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин.

Изключително интересна и полезна за всички беше срещата с представители на различни институции и ВУЗ за споделяне на добри практики в българското образование и представяне на възможностите, които дава новият закон за предучилищното и училищното образование за подкрепа на ученика, за формиране на социални и граждански умения, за развитие на ценностите.

Партньор и домакин на срещата беше РУО, София – град.

Г-жа Ваня Кастрева – Началник на РУО, София – град презентира държавната политика по проблема и отговори на поставени въпроси.

Г-жа Ирена Димитрова – Директор на Дирекция „ПИСТ“ в Столична община представи възможностите на гр.София за работа, занимания и спорт за децата и учениците, както и възможностите от които могат да се възползват училищата. Коментар направи и г-жа Мануела Радева – Директор на ЦОИДУЕМ – за работата на Центъра, за интересните проектни предложения, за полезността на дейностите. Посочи като пример за успешен проект, насочен към културно опознаване, съхраняване и развитие на културната идентичност на етническите групи проекта на II АЕГ реализиран през 2016 год. Гости на срещата бяха и проф. д-р Сийка Чавдарова – Костова и доц. Ваня Божилова от ФП на СУ „Св. Кл. Охридски“ и директори на столични училища, работещи по проекти с подобна тематика – 2 СУ, 44 СУ и др. Своя опит споделиха и преподаватели от II АЕГ. Учениците бяха ангажирани със спортни игри и арт занимания съвместно с учителите по ФВС и изкуства. Те имаха възможност по желание да се включат в игри, организирани във физкултурния салон, залата за танци, фитнес – зала, арт ателие. Правиха и снежен човек в училищния двор.

Работата продължи с представяне на презентации от учениците с анализа, резултатите и изводите от предварително проведените интервюта. Интересна беше и дискусията за промяната на ценностите през последните 50 години.

Учителите и учениците имаха възможност да разгледат училището и да посетят учебни часове по предмети, предавани на английски език: химия, биология, история, философия, физика, както и часовете по английски език; испански език; немски език, руски език и БЕЛ, за да се запознаят с атмосферата в учебните кабинети, с методиката на обучение, с електронните образователни ресурси, използвани в часовете.

Гостите проявиха интерес към работата на помощник – учителят Андрю Мейлин към Българо – американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“. Той презентира обучение и социалните и граждански умения, които развива като посланник на чужда нация и култура и гражданин на света.

Обсъди се и следващата визита в Германия. Следобед имаше посещение на НИМ и Боянската църква с лекция на английски език за учители и ученици с цел междукултурно опознаване и обогатяване на познанията и представите на гостите за българската история, за българския бит и традиции, за българската култура.

Последният ден бяха обсъдени резултатите от визитата. На тържеството във връзка със закриването всяка група отправи топли думи за преживяното, за приятелствата, за значението на всичко, което правиха през тези дни. А след връчените материали за II АЕГ, сборниците с ученическо лично творчество и плакетите за участие в проекта последва общо хоро – хорото на приятелството, на доброто !!!

 

Веселина Иванова – зам.-директор на II АЕГ

 

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 24 59
2els.Sofia@2els.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.