Тероризъм и антитероризъм

На 02.02.2017 г. се проведе лекция пред учениците от II АЕГ „Томас Джеферсън“, клуб „ЕКО Патрул“ на актуалната тема „Тероризъм и антитероризъм“. Гост и лектор беше Димитър Христов. Завършил е магистърска програма в Нов български университет със специалност „Тероризъм и антитероризъм“.

Тъй като днес опазването на сигурността на хората е един от най- наболелите въпроси, които стоят пред управляващите във всяка една страна, ние във II АЕГ смятаме, че превантивната дейност в училище и запознаването на учениците с този глобален проблем е от изключителна важност. Сигурността в страната ни, както и политиката на училището ни за сигурна и спокойна учебна среда, притежава многоаспектност като разбиране и понятие. По тази причина в училище проблематиката по тази тема е представена по разбираем и лесен за осмисляне начин на учениците. Фокуса беше поставен върху националната сигурност на страната и то защото това е състояние на отсъстваща, липсваща заплаха за обществената система или за нейните елементи. Частично това схващане е прието от Концепцията за национална сигурност на Република България.

Изборът и вмъкването и на темата за борбата с тероризма се основава на това, че този въпрос не престава да бъде актуален, защото е свързан с друг много значим проблем, а именно живота и здравето на хората. Терористичните атаки cъпътстват ежедневието ни, правят ни уязвими като пораждат във вcеки един от нас чувcтво на безпомощноcт. Актуалноcтта му е непрекъcната, породена е от поcтоянните атентати, носещи безброй жертви.

От своята поява тероризмът никога не е преставал да напомня за себе си.

Постоянните терористични атентати, многобройните жертви и щети, които причинява тероризма го прави най-страшното и зловещо явление, което може да съществува днес. Тероризмът е неоспорим факт и съществуват безброй доказателства за това. За съжаление тези доказателства са във вид на човешки и материални жертви. Един от основните въпроси, който беше разгледан е как му се противодейства и какви мерки да се вземат, за да се ограничи неговото разпространение. Всяка една страна се стреми адекватно да се противопостави на това страшно явление, но непрекъснато се питаме мерките които се вземат достатъчни ли са? Истината е, че колкото и да се опитват държавните институции да противодействат на тероризма винаги са крачка след терористичните организации. За адекватното противопоставяне от страна на антитерористите са необходими огромни финансови и човешки ресурси, с които за разлика от терористите те не винаги разполагат.

Тъй като тероризмът все повече придобива глобален характер, мерките за защита на гражданите трябва да включат превантивни мерки, които да започват още в училищната среда.

За да е ефективно противодействието на тероризма в световен мащаб трябва да се осъществява съгласувано от всички, което ще доведе до желания резултат. Законодателствата на всички страни трябва да се съгласуват, за да се провежда целенасочена и добре осмислена политика спрямо тероризма.

Една добра практика започнахме ние – с превантивната дейност на учениците по темата. Дори и чисто теоретично да имат необходимите познания, макар и на елементарно ниво, които биха помогнали не само на самите тях, но да се вземат адекватни и правилни решения в непредвидени ситуации. Да познават реда и структурата на органите, които трябва да се уведомят и да реагират по-най-бързия начин.

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.