С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-220/08.04.2021 г.  се възобновява присъственият учебен процес за учениците от 8 и 10 кл. за периода от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.

Учебният процес ще се провежда в едносменен режим – втора учебна смяна (от 13:30 ч. до 19:20 ч. при седми учебен час), което не нарушава ОРЕС на 9, 11 и 12 клас.

Учениците от 8 д, е, ж кл. ще учат втора смяна с останалите класове при променено седмично разсписание, за което ще бъдат информирани от класните ръководители в рамките на деня – 09.04.2021 г.

Обучението ще бъде в определени за всеки клас класни стаи при строго спазване на всички задължителни противоепидемични мерки в училището.

 

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.