Проектът „Climate Change- raise awareness - take action”


Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2:

„Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“,

Проект „Climate Change- raise awareness - take action” – Договорен №

 2020-1-AT01-KA229-077982_6 

Координатор: Австрия

Страни партньори по проекта: България , Полша, Чехия, Германия, Словения

 

Проектът  „Climate Change- raise awareness - take action” – Договорен №2020-1-AT01-KA229-077982_6 по Програма „Еразъм+“ е  с период на изпълнение от 01.09.2020 г. до 31.08.2022 г. и цели формиране на нагласи за екологичен начин на живот, устойчиво развитие и опазване на околната среда.  

Основни акценти на проекта:  изменението на климата, необичайните метереологични явления,  прекомерното потребление на енергия, намаляване на отпадъците, безопасно водоснабдяване, рециклиране, производство и консумация на храни, рискове за здравето на човека, пестене на енергията в училище. 

 

Цели на проекта:

- повишаване на знанията за климатичните промени и проблемите, свързани  с опазването на околната среда във всяка държава – партньор по проекта;

- развиване на езиковите компетенции за общуване на чужд език в областта на STEM направлението;

- надграждане на  знания по химия и ООС, география и икономика, физика и астрономия, история и цивилизации, биология и здравно образование и изкуство;

- анализиране и оценяване въздействието на човешката дейност върху природата;

- сътрудничество и екипна работа в търсенето на решения на   екологичните проблеми;

- разработване на  стратегии за насърчаване на екологичен и устойчив начин на живот в училищата, в семейството, местни общности и в общността на  Еразъм +.

 

Дейности по проекта: 

⦁ Създаване на „Климатичен кът“ във всяко училище  с цел информираност на училищната общност и всички заинтересовани страни по проекта.

⦁ Създаване и публикуване на продуктите от  дейностите по проекта в платформата eTwinning / Twinspace за устойчиво разпространение на резултатите от всяка дейност, училищния сайт, официалната страница на проекта, както и в YouTube канала на проекта;

⦁ Организиране на отворени срещи- дискусия с лектори експерти в областта на екологията и устойчивото развитие. 

⦁ Организиране на  “Седмица на научни изследвания” за представяне на резултатите от дейността на учениците, включени в проекта: проучвания за потребление на енергия в училище, отчитане на трафик за движение до  училище; проучване на видовете отпадъци и използването на пластмаса в училище; проучване за хранителни навици на учениците.

⦁ Организиране на седмица на “Творческите дейности”:

⦁ създаване на произведения на изкуството от отпадъци; 

⦁ изработване на  видеоклипове с екологична тематика, целящи формиране на учиви нагласи за опазване на околната среда; 

⦁ създаване на въздействащи послания за екореклама;

⦁ организиране на т.нар. „Еко писта“- благотварително спортно събитие, целящо набирането на средства за екологични инициативи в района;

⦁ провеждане на  екологични уъркшопове между партньорите за обмен  на идеи.

 

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 24 59
2els.Sofia@2els.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.