Отбелязване на световния ден за борба с тормаза в училище във II АЕГ „Томас Джеферсън“

Всяка година последната сряда на месец февруари се отбелязва като Ден за борба с тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка“. На този ден участниците носят розово, за да символизират своята позиция.

Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща  година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят.

За първи път в България се отбелязва през 2012 г. От тогава УП на II АЕГ организира и провежда ежегодна училищна кампания за превенция на тормоза и насилието в училище.

Тази година кампанията бе открита на 22.02.2017 г. Учениците от Училищния парламент изготвиха постери, които поставиха на информационните табла, раздадоха розови лентички на учениците и учителите като символ на съпричаност към проблема. В организацията по провеждане на кампанията се включиха и много клубове по интереси като: Еко патрули, Комуникация, Академия за лидери, училищния клуб към БЧК и др. Те участваха в тренинги за предотвратяване на тормоз, агресия и насилие в училище. Училищните медии – радио „VOX“ и TV „Джеферсън“ ще отразят събитието – като подготвят кратка информационна емисия. По метода „Връстници обучават връстници“ презентация по темата ще бъде представена в ЧК на всички ученици от гимназията. Важен момент в тазгодишната кампания е и гостуването на представители на омбуцмана на Р. България - г-жа Ева Жечева и г-жа Нуртен Патраклъ и г-жа Ваня Кастрева – началник на РУО, София-град.

Защо за нас от II АЕГ е важна тази тема. Да опазим децата си от агресията и тормоза е една от основните политики на училището.

С тази училищна кампания ние целим да запознаем учениците с формите на тормоз и начините за предпазване от него, както и да развием тяхната емоционална интелигентност и сензитивност към проблема.

Учениците трябва да знаят как да потърсят помощ и от кой, как да реагират в подобни ситуации, с кого да споделят и да потърсят подкрепа.

Проблемът с тормоза, агресията и насилието в училище е актуален и наболял, преодоляването му е свързан с формирането на обща позиция на неприемане на каквито и да било форми на насилие и тормоз. Възпитаването на такава позиция започва от семейството и се развива от училището като образователна и възпитателна институция.

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.