Нормативни документи

На тази страница ще намирате информация за по-важните нормативни документи в системата на образованието и във Втора английска езикова гимназия.

 1. Правилник за дейността на Втора английска езикова гимназия  за 2017-2018г. 
 2. Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН
 3. Заповед № РД09-1638/19.10.2016г. на МОН
 4. Заповед № РД09-1362/14.09.2016г. на МОН
 5. Заповед № PД 01-145/ 28.03.2017 г. на Началника на РИО, София-град и Приложение 1
 6. Заповед № 956_06.04.2017г. за дейностите по приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършен 7. Клас на Директора на II АЕГ
 7. Заповед № 957_06.04.2017г.за дейностите по приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършен 7. Клас на Директора на II АЕГ
 8. Заповед № 958_06.04.2017г.за дейностите по приемане на ученици в държавните и общинските училища след завършен 7. Клас на Директора на II АЕГ
 9. План за организация на информационната кампания и графика на дейностите за организацията и провеждането на ДЗИ и приключването на учебната година за зрелостниците във Втора английска езикова гимназия  випуск 2017 г. 
 10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование 
 11. Заповед № 257/13.10.2017г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование в II АЕГ 
 12. Заповед № 258/13.10.2017г. за отпускане на стипендии след завършено основно образование; Заявление_декларация ;  Заявление на основание чл.4, ал.1, т.1 ;  Заявление на основание чл.4, ал.1, т.3 ;  Заявление на основание чл.4, ал.1, т.4 и ал.2 
 13. Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г. за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016/2017 година 
 14. Заповед № 61/04.09.2017 г. за определяне на дневен режим в II АЕГ 
 15. Етичен кодекс на работещите с деца на II АЕГ 
 16. Стратегията за развитие на II АЕГ
 17. План за действие за реализиране на Стратегията за развитие на II АЕГ
 18. План за финансиране за реализиране на Стратегията за развитие на II АЕГ
 19. ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ
 20. Годишен комплексен план на II АЕГ за 2017/2018 учебна година 
 21. Дейности за реализиране целите и задачите от годишния план на учебната 2017/2018г. на II АЕГ 
 22. Форми на обучение във II АЕГ за учебната 2017/ 2018 год., приети с решение на ПС 
 23. П Р О Г Р А М А за образователна интеграция на учениците от етнически малцинства и други националности във II АЕГ 
 24. Училищни политики за позитивен организационен климат,  позитивна дисциплина и развитие на училищната общност 

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.