Новини

Списък на учебниците за 11-12 клас за учебната 2019/ 2020 г.

XI клас 1 Български език-ЗП, ПП Милена Васева и колектив 2001-2016 „Д-р Иван Богоров“

вижте повече

ВАЖНО!

Уважаеми родители, във връзка с писмо на д-р Данчо Пенчев – директор на СРЗИ, ви уведомяваме, че в срок до 20.09.2019 г. е необходимо да предоставите на медицинските специалисти в училище информация за имунизационното състояние на учениците, която съдържа приеми на вида ваксини и дата на поставянето им.

В случай на липса на информация за имунизационния статус при общопрактикуващия лекар, родителят лично изисква от СЗОК информация за извършените имунизации.

В случай на отказ на родител да предостави данните на медицинските специалисти, се уведомяват районните епидемиолози в СРЗИ за предприемане на допълнителни действия.

Апелираме за вашата кооперативност и личната ви отговорност за недопускане на възникване на епидемична ситуация във Втора АЕГ „Томас Джеферсън“!

СЪОБЩЕНИЕ

Всички ученици, приети на IV класиране във Втора АЕГ, са се записали и НЯМА свободни места за прием в VIII клас за учебната 2019/2020 година.

НЯМА и свободни места за преместване на ученици в нито една паралелка след VIII клас.

Важно!!!

I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ВЪВ II АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА:

1. МОМИЧЕТА тук

2. МОМЧЕТА тук

 

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ВЪВ II АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА

БАЛ

 

ВХОДЯЩ НОМЕР – II АЕГ

 

КОД

Име

 

младежи

 

девойки

1

432,5

1739/ 02.08.2019 г.

3021

Чужди езици - АЕ;НЕ/М/Г

 

Х

2

419,5

1812/ 05.08.2019 г.

3021

Чужди езици - АЕ;НЕ/М/ Г

Х

 

3

411,5

1753/ 02.08.2019 г.

3023

Чужди езици - АЕ;НЕ/Х/Б

Х

 

4

408

1772/ 02.08.2019 г.

3026

Чужди езици - АЕ;ИЕ/Г/И

Х

 

 

III. ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  – 07.08.2019 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч.

Необходими документи за записване:
 

1. Оригинал на свидетелството за основно образование или на удостоверението за признато основно образование за учениците от училища на чужди държави.

2. Имунизационен паспорт с отразени ваксини по дати на имунизациите.

3. Акт за раждане /копие/.

4. Документи, които се предоставят на място от Комисията във Втора АЕГ „Т. Джеферсън“:

   √ Заявление до директора;

   √ Справка за новоприет ученик;

   √ Декларация-съгласие за обработване на лични данни.

 

Важно!!!

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ВЪВ II АЕГ „ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН“ ЗА VIII КЛАС –

УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНA

 

Район

Училище име

КОД

Име

свободни места без квоти

свободни места 

младежи

свободни места девойки

1

Триадица

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"

3021

Чужди езици - АЕ;НЕ/М/Г

0

1

1

2

Триадица

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"

3022

Чужди езици - АЕ;НЕ/БЕЛ

0

0

0

3

Триадица

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"

3023

Чужди езици - АЕ;НЕ/Х/Б

0

1

0

4

Триадица

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"

3024

Чужди езици - АЕ;ИЕ/М/Г

0

0

0

5

Триадица

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"

3025

Чужди езици - АЕ;ИЕ/И/БЕЛ

0

0

0

6

Триадица

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"

3026

Чужди езици - АЕ;ИЕ/Г/И

0

1

0

7

Триадица

ІІ АЕГ "Томас Джеферсън"

3027

Чужди езици - АЕ;РЕ/М/БЕЛ

0

0

0

График на дейностите по провеждане на IV етап на класиране:

  1. Обявяване на свободните места за IV етап на класиране – 01.08.2019 г.

  2. Подаване на заявления за участие в IV етап на класиране:

  • на 02.08.2019 г. от 12.00 ч. до 17.00 ч.

  • на 05.08.2019 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч.

  1. Разглаждане на заявленията с подадените документи и класиране на учениците – 05.08.2019 г. след 17.00 ч.

  2. Обявяване на списъка с класираните ученици и информиране на родителите – 06.08.2019 г.

  3. Записване на приетите ученици – 07.08.2019 г. от 9.00 ч. до 12.00 ч.

 

Необходими документи за кандидатстване на IV етап на класиране:

  1. Заявление по образец на II АЕГ;

  2. Свидетелство за основно образование или  удостоверение за признато основно образование за учениците от училища на чужди държави;

  3. Служебна бележка за резултатите от изпитите чрез тест след завършен VII клас

Необходимите документи за записване на приетите ученици са публикувани на сайта на II АЕГ в съобщение от 12.07.2019 г.

Фотоалбуми

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.