Новини

Учебници за учебната 2018/2019г.

IX клас

Учебен предмет и вид подготовка

Автор/авторски колектив

Валидни издания

Издателство

1

Български език

печатно издание с електронен вариант, ЗП-всички

Милена Петрова Васева

Евгени Димитров Зашев

Венера Георгиева

Матеева-Байчева

2018

„Просвета АзБуки”

ЕООД

2

Литература

печатно издание с електронен вариант ЗП-всички

Боян Асенов Биолчев

Борис Владимиров

Минков

Николай Аретов Аретов

Веселина Георгиева

Тонева

2018

ИК „Анубис” ООД „Булвест 2000” ООД

3

Информационни технологии

печатно издание с електронен вариант

Евгения Петрова

Ковачева

Елена Труфчева

Димитрова

Георги Стамов Гачев

Олег Димитров

Константинов

2018

ИК „Анубис” ООД

4

Английски език

печатно издание с електронен вариант

Учебник „Focus for Bulgaria”, B1, част 1

Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, B1,

част 1

Учебник „Focus for Bulgaria”, B1, част 2

Учебна тетрадка „Focus for Bulgaria”, B1 част 2

 

Сю Кей

Воон Джоунс

Даниел Брейшоу

Беата Трапнел

2018

„Пиърсън

Едюкейшън

Лимитид”,

представлявано от

„С.А.Н. – ПРО”

5

Немски език

Учебник за 9 клас-интензивно изучаване/А1.1/ Schrite international neu/ Deutsch als Fremdsprache/- Kursbuch + Arbeitsbuch / в едно книжно тяло/

Даниела Нийбиш Силвет ПенингХиемстра Франц Шпехт Лидия Несторова

2018

„Едюкейшънъл Център” ЕООД

6

Испански език

печатно издание с електронен вариант

Учебник „Con gusto para Bulgaria”, A1, Tomo 1

Учебна тетрадка „Con gusto para Bulgaria”, A1,

Tomo 1

Учебник „Con gusto para Bulgaria”, A1, Tomo 2

Учебна тетрадка „Con gusto para Bulgaria”, A1,

Tomo 2

 

Ева Мария Лорет Ивора Роза Рибас Бибиана Винер Маргарита Гьорисен Марианe ХойптлеБарсело Пилар Перез Канизарес Даниела Витанова Галина Хитрова

2018

“Клет България“

7

Руски език

печатно издание с електронен вариант

Учебник „Привет!”, A1.1

Учебна тетрадка „Привет!”, A1.1

Антония Димитрова

Радкова

Анна Деянова Деянова-Атанасова

2018

„Просвета-София”

АД

8

Математика

печатно издание с електронен вариантООП  

Мая Събчева Алашка

Райна Милкова Алашка

Георги Паскалев Иванов

2018

„Архимед 2”

ЕООД

9

История и цивилизации за 9. клас за

профилирано и професионално образование с

интензивно изучаване на чужд език,

част 1 и част 2

печатно издание с електронен вариант

Работни листове за 9 клас

Андрей Пантев

Искра Баева

Евгения Иванова

Калинова

Георги Якимов

Валентина Павлова

Пенка Костадинова

Зорница Велинова-Тренчева

Ростислав Ботев

Надка Васева

Веселина Иванова

2018

“Булвест 2000“ ООД

10

География и икономика за 8 клас и първа част за 9.клас при обучение с интензивно

изучаване на чужд език

печатно издание с електронен вариант  

Атлас за 9 клас на издателство Datamap

Стела Дерменджиева, Петър Стоянов, Петя Събева, Надежда Николова, Николай Попов, Цветелина Пейкова

2018

„Просвета-София”

АД

11

Биология и здравно образование за 9

клас  при профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

 

Владимир Овчаров

Огнян Димитров

Камелия Йотовска

Мариана Христова

Таня Димитрова

2018

„Булвест 2000“ ООД

12

Физика и астрономия за 9. клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

/печатно издание с електронен вариант/ и втора част на учебника за 9  клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

/печатно издание с електронен вариант

Максим Максимов

Ивелина Димитрова

2018

„Булвест 2000“ ООД

13

Химия и опазване на околната среда за 8 клас и първа част на учебника за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

печатно издание с електронен вариант

Донка Николова Ташева

Кирил Славчев

Атанасов

Стефан Георгиев Манев

Людмила Кирилова

Михова

2018

„Просвета-София” АД

14

Музика, ООП

 

 

Елисавета Вълчинова Чендова
Иванка Влаева
Ваня Ангелска

2018

„Булвест 2000“ ООД

15

Изобразително изкуство, ООП

печатно издание с електронен вариант 

Свилен Стефанов

Петя Иванова

Десислава Кралева

2018

„Булвест 2000”ООД

17

Философия печатно издание с електронен вариант

Сергей Герджиков

2018

ЕТ „Екстрем –

Сергей Герджиков”

 

 

 

X клас

 

 

1

Български език, ЗП

Милена Васева и колектив

2001-2016

„Д-р Иван Богоров“

2

Литература, ЗП

Младен Влашки и колектив

2001-2016

„Диоген“

3

Испански език

VENTE” 1 Учебна тетрадка  “VENTE” 1  

 

 

EDELSA

4

Руски език-ГОРИЗОНТ - 2

Татяна Ненкова

 

„ Велес “

5

Немски език, ЗП

Учебник „Lagune“1, „Lagune“2, „Lagune“3 за 10,11,12 клас

Х.Ауфдерщрасе и колектив

2009-2016

„Едюкейшенъл център“ ЕООД, представител на „Хубер Ферлаг“

6

Математика-10 клас, ЗП /б,в,д,е/

 Математика-10 клас,ПП /а,г,ж/

З.Запрянов, Г.Ганчев, И.Георгиев 

З.Запрянов, Г.Ганчев, И.Георгиев                                     

2001-2016

„Просвета-София” АД „Просвета-София” АД

7

Информационни технологии, ЗП

Г.Тотков и колектив

 

ИК „Анубис“

8

Информатика

П.Азълов и колектив

 

„Просвета-София” АД

9

History and civilizationfor the 10 th grade, ЗП / а,в,г,д паралелки/

Б.Гаврилов и колектив

2012-2016

„Просвета-София” АД

10

География и икономика, ЗП-за 9 клас

География и икономика, ПП-за 9 клас

Атлас за 10 клас на издателство Datamap

Н.Димов и колектив

Н.Димов и колектив

2012-2016

2012-2016

„Просвета-София” АД

„Просвета-София” АД

11

Етика и право

 

  Сергей Герджиков

Даниела Добрева

 

изд. Екстрем

12

Biology and Health Education – 10 grade

Ognyan Dimitrov, Mihaela Kozhuharova

2001-2016

„Булвест 2000“ ООД

13

Физика и астрономия, ЗП

За 9 клас учебника

  Георгиус Христакудис,

Максим Максимов

 

2001-2016

 

„Булвест 2000“ ООД

14

Учебно помагало по Химия и опазване на околната среда за 9. клас

"Chemistry and Environmental protection Grade 9 Textbook", предназначено за училищата с изучаване на английски език, ръководство за учебната практика

Марко Кирилов, Маргарита Йотова, Лилия Овчарова, Здравка Коларова, Георги Нейков, Стефан Караиванов, Лени Николова, Свобода Бенева

2001-2016

„Булвест 2000“ ООД

 

 

 

XI клас

 

 

1

Български език-ЗП, ПП

Милена Васева и колектив

2001-2016

„Д-р Иван Богоров“

2

Литература-ЗП, ПП

В.Стефанов, Ал.Панов

2001-2016

ИК „Анубис“

3

Немски език, ЗП

Учебник „Lagune“1, „Lagune“2, „Lagune“3-за 10,11,12 клас

Х.Ауфдерщрасе и колектив

2009-2016

„Едюкейшенъл център“ ЕООД, представител на „Хубер Ферлаг“

4

Руски език- ГОРИЗОНТ - 3,  ПП
 

 

Татяна Ненкова

 

„ Велес “

5

Испански език

VENTE” 2 Учебна тетрадка  “VENTE” 2  

 

 

EDELSA

6

Математика , ЗП /б,в,д,е паралелки/

Математика, ПП / а,г ж паралелки/

И.Георгиев, З.Запрянов

Г.Паскалев, Здр.Паскалева

2001-2016

2001-2016

„Просвета-София” АД „Архимед 2“ ЕООД

7

История и цивилизация, ЗП, ПП- за 10 клас учебник

Г.Марков, Р.Кушева

2012-2016

„Просвета-София” АД

8

География и икономика, ЗП – учебник за 10 клас

География  и икономика, ПП / а,г,е паралелки/ с учебник за 10 клас

Атлас за 11 клас на издателство Datamap

Нено Димов и колектив

 

Нено Димов и колектив

2012-2016

 

2012-2016

„Просвета-София” АД

 

„Просвета-София” АД

9

Биология и здравно образование, ЗП с учебник за 10 клас

Огнян Димитров, Маргарита Пешева

2001-2016

„Булвест 2000“ ООД

10

Физика и астрономия за 10 клас, ПП  

Георгиус Христакудис, Максим Максимов

2002-2016

„Булвест 2000“ ООД

11

Chemistry and Environmental protection Grade 10 Textbook

Антоанета Обретенова-Соколова, Георги Близнаков, Лиляна Боянова, Пенка Куцарова-Рибарска

2002-2016

ИК“ Анубис“

12

 Философия  

Иван Колев, Райчо Пожарлиев

 

изд. Анубис,

 

 

 

XII клас

 

 

1

Български език-ЗП

Милена Васева и колектив

2001-2016

„Д-р Иван Богоров“

2

Литература-ЗП

В.Стефанов, Ал.Панов

2001-2016

ИК „Анубис“

3

Литература-ЗП, ПП /в,д,ж паралелки/

В.Стефанов, Ал.Панов

2001-2016

ИК „Анубис“

4

Немски език, ЗП

Учебник „Lagune“1, „Lagune“2, „Lagune“3-за 10,11,12 клас

Х.Ауфдерщрасе и колектив

2009-2016

„Едюкейшенъл център“ ЕООД, представител на „Хубер Ферлаг“

5

“VENTE” 2  

Учебна тетрадка  “VENTE” 2 

 

 

EDELSA

6

Математика, ЗП /12 е клас/

Г.Паскалев, Здр.Паскалева

2005-2016

„Архимед 2“ ЕООД

 

7

Математика, ЗП / 12 в,г,д/

З.Запрянов и колектив

2005-2016

„Просвета-София” АД

8

Математика, ПП / а,б,ж паралелки/

З.Запрянов и колектив

2002-2016

„Просвета-София” АД

9

История и цивилизация,ЗП-учебник за 11 клас

В.Гюзелев и колектив

2012-2016

„Просвета-София” АД

10

География и икономика, ПП

За 12 клас учебника /а,б,г паралелки/

Нено Димов и колектив

2012-2016

„Просвета-София” АД

11

Физика и астрономия, ПП

учебник за 10 клас

Георгиус Христакудис, Максим Максимов

2002-2016

„Булвест 2000“ООД

Четвърти етап на държавен план прием за учебната 2018/ 2019 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Четвърти етап на държавен план прием за учебната 2018/ 2019 год.

Обявени в РУО, София-град 2(две) свободни места.

 

Подаване на документи, заявления до Директора на Втора АЕГ по образец на училището и документи по чл. 16, ал. 2, т. 2-4 — 03.08.2018 г.

Документи, които се подават: заявление до Директора на Втора АЕГ, Удостоверение за завършен VII клас, служебна бележка за успешно положени изпити.

Подаване на документите: II етаж, учителска стая  — от 08.00 ч. до 17.30 ч.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ на ученици за учебната 2018/ 2019 - след завършен VII клас

1.    Заявление

2.    Справка за новоприет ученик

3.    Декларация за съгласие

4.    Служебна бележка с резултати (оригинал)

5.    Удостоверение за основно образование (оригинал!)

6.    Акт за раждане (копие)

7.    Медицински картон с ваксини (профилактична карта – септември)

 

ВАЖНО !!!

Мероприятието във връзка с XXII ученически туристически празник на хижа "Момина Скала" , национален парк "Витоша" е отменено за 27.06.2018 година /сряда/.

Участниците тръгват в 10:00 часа на 27.06.2018 година от двора на гимназията.

Награда глобално училище

Втора английска гимназия „Томас Джеферсън“ е сред петте победители в конкурса „Глобално училище“ 2018 от общо 55 кандидати. Конкурсът изисква разработване на ученически проекти и дейности, свързани с Целите на ООН за устойчиво развитие на Земята 2015-2030г. Получената награда е парична в размер на 1000лв. за дейности, грамота и транспарант „Глобално училище“ 2018.Наградата е за учениците от 11 клас на гимназията, които разработват инициативи в два екипа, свързани с цел 12 от Глобалните цели за устойчиво развитие: „Отговорно потребление“ под ръководството на г-жа Мариана Бошнакова.

Целта на първия екип /Патрисия Господинова, Венцислава Георгиева, Иван Димов и др./ е запознаване с глобалните проблеми и съпричастност към решаването им чрез популяризирането на дейността на организации като Enough Project,Conflict Free и Fair Trade. На фокус се поставя проблемът с прекoмерната консумация на ресурсите на Земята и отговорният избор на всеки от нас.

Вторият екип /Мила Виденова, Мария Цибранска, Йоана Станева и др./се концентрира върху проблема с прекомерната употреба на хартия-като „навик“ и изисквания на нормативната уредба. Целта е за разлика от другите кампании за пестене на хартия да погледнем на проблема като личен и като възможност за оптимизиране на консумацията на хартия. Учениците предлагат нови идеи като въвеждането на електронен подпис в различни институции в страната, оптимизиране на училищни дейности, свързани с разход на хартия, предложение за производство на хартия от индустриален коноп и бамбук, за пестене на дървесина (проучени са условията в България) и пречистване на въздуха.

 

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.