Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Проведени обучения във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, гр. София по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

На 05.12. и 06.12.2018 г. във Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ се проведоха две  обучения на учители по Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти” по проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обученията се организираха от „Институт за човешки ресурси“ ООД с лектори Елена Христова и Севгин Гюлджен в тематично направление „Иновативни методи на преподаване“ по програма: „Внедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи“ (частично присъствено обучение)“.

 

 

Полезни Връзки

Адрес

ж.к. Стрелбище,
ул.Траяновa врата 26
район Триадица
Пощенски код 1408
+359 2 828 36 79
+359 888 19 17 61
+359 888 19 24 59
2els.bg@gmail.com

Втора Английска Гимназия

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.