Анкета за идентифициране на интереси и потребности за формиране на извънкласни групи по интереси

Уважаеми ученици,

Целта на настоящото проучване са интересите, желанията и нагласите за участие в извънкласни и извънучилищни дейности в неучебно време, които не са част от учебните програми в училище. Вашите отговори ще помогнат за определяне на областите за занимания по интереси  и ще дадат информация за предпочитаните от вас извънкласни дейности.

Моля, отбележете отговорите, които най-пълно съответстват на Вашето мнение.

Благодарим Ви за отзивчивостта!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqeFUzNZfDM6mhaZmWOjEzHn4KW5Ro1ys1CVZSlLMKN17THg/viewform?usp=sf_link

Фотоалбуми

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.